TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 18-05-2005
Aflevering 5
TitelKwaliteit, de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen. RechtspraaQ als katalysator voor de discussie over inhoudelijke kwaliteit binnen de gerechten
CiteertitelTrema, nr. 5, 2005, p. 185
SamenvattingIn het Trema-nummer van februari jl. vraagt de redactie aandacht voor de juridisch-inhoudelijke kwaliteit van de rechtspraak naar aanleiding van een geruchtmakende conclusie van Advocaat-generaal bij de Hoge Raad mr. Jörg, waarin gealarmeerd wordt geconstateerd dat de feitelijke instanties nogal eens steken laten vallen. Prof. mr. H.L.C. Hermans en prof. mr. P.A.M. Mevis hebben de spits afgebeten met hun artikel 'Over de kwaliteit van rechtspraak en het bewaken ervan'. In het vorige nummer van Trema is een reactie opgenomen vanuit de NVvR van de hand van mr. W. Tonkens-Gerkema en mr. P. van Kesteren, getiteld 'Kritiek op kwaliteit, kritiek op de organisatie'. Onderstaande bijdrage richt de focus op RechtspraaQ als katalysator voor de discussie over inhoudelijke kwaliteit binnen de gerechten.
Auteur(s)T.R. Hidma , E. van der Kam
Pagina185-188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen visie vanuit de gerechtshoven
CiteertitelTrema, nr. 5, 2005, p. 189
SamenvattingDit artikel is een bewerking van een voordracht die mr. Verheij op vrijdag 18 maart 2005 tijdens het door de Erasmus Universiteit Rotterdam georganiseerde symposium 'De Kwaliteit van de Rechtspraak' heeft gehouden en wordt geplaatst in het kader van de discussie over de kwaliteit van rechtspraak.
Auteur(s)L. Verheij
Pagina189-193
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelZijn rechters zonder gedragscode nog wel te vertrouwen? (II)
CiteertitelTrema, nr. 5, 2005, p. 194
Samenvatting[...] Deze tweede bijdrage vangt aan met een kort commentaar op die BPJC [Bangalore Principles of Judicial Conduct], signaleert de internationale aandrang om tot een nationale gedragscode voor rechters te komen en de wens van de Nederlandse wetgever om zo'n gedragscode voor alle niet-rechterlijke ambtenaren voor te schrijven. Na bespreking van de functies, pro's en contra's van zo'n gedragscode slaat de balans door naar de wenselijkheid van opstelling ervan voor alle al dan niet met rechtspraak belaste gerechtsambtenaren door NVvR en BARI, zo nodig in samenwerking met de presidentenvergadering.[...]
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina194-208
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKlachtrecht. Klachtenregeling in de praktijk (aflevering 12)
CiteertitelTrema, nr. 5, 2005, p. 209
SamenvattingEr zijn klachten die elk gerechtsbestuur kent: een zaak die voor de zoveelste keer wordt aangehouden, een dossier dat zoek is of een zittingsdatum die te laat is doorgegeven.
Auteur(s)M. Denekamp
Pagina209-210
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHora Finita. Mr. G.J. Rijken over 'Exoneratieclausules'
CiteertitelTrema, nr. 5, 2005, p. 211
SamenvattingIn de rubriek 'Hora Finita' laat Trema leden van de rechterlijke macht aan het woord die het doctoraat in de rechtsgeleerdheid hebben behaald. Zij praten over de aanleiding tot, het werken aan en de verwachtingen over hun dissertatie, de samenwerking met de promotor(es) en eventuele anekdotes rondom het proefschrift.
Auteur(s)M. van der Horst
Pagina211-214
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMediation. Mediation en vertrouwelijkheid in het burgerlijk recht - enkele praktische tips
CiteertitelTrema, nr. 5, 2005, p. 215
SamenvattingVanaf 1 april 2005 wordt stapsgewijs in alle rechtbanken en hoven een doorverwijzingsvoorziening naar mediation opgestart. Eind 2007 zullen alle gerechten beschikken over een voorziening die het mogelijk maakt partijen op een adequate manier en in zich daarvoor lenende gevallen door te verwijzen naar mediation. Elke maand verzorgt iemand die nauw betrokken is bij de implementatie of uitvoering van de doorverwijzingsvoorziening, informatie over de ontwikkelingen rond de implementatie en/of nodigt u uit tot discussie over de al dan niet positieve ervaringen met doorverwijzen naar mediation. Deze maand zijn dat mr. Petra de Wolf en mr. Madeleine Spliet.
Auteur(s)M. Spliet , P.W.M. de Wolf
Pagina215-217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Vindplaats. 'Dombo'
CiteertitelTrema, nr. 5, 2005, p. 218
SamenvattingOp 5 december 1980 vindt in het Nijmeegse filiaal van de Nederlandse Middenstandsbank een gesprek plaats tussen de heer H.C. van Reijendam, enig bestuurder en aandeelhouder van kinderkledingbedrijf Dombo Beheer BV, en de filiaaldirecteur van de bank, de heer Van Workum.
Auteur(s)E. Köhne-Hoegen
Pagina218-220
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelH.L.C. Hermans, Rechter, wetenschap en vrijheid
CiteertitelTrema, nr. 5, 2005, p. 221
Auteur(s)H.L.C. Hermans
Pagina221-224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelC.A. van der Beek, Belasting met een knipoog
CiteertitelTrema, nr. 5, 2005, p. 224
Auteur(s)C.G.M. van Rijnberk
Pagina224-224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelM. Malsch, De Wet Belaging, totstandkoming en toepassing. Van erotomanen en andere belagers
CiteertitelTrema, nr. 5, 2005, p. 224
Auteur(s)R.M. Peters
Pagina224-225
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMededelingen NVvR
CiteertitelTrema, nr. 5, 2005, p. 226
Pagina226-231
Artikel aanvragenVia Praktizijn