AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 15-04-2020
Aflevering 16
RubriekABRvS
TitelRaad van State 17-03-2020
CiteertitelAB 2020/153
SamenvattingTijdelijk huisverbod
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 maart 2020 heeft de burgemeester van Rotterdam aan [appellant] voor een periode van tien dagen een tijdelijk huisverbod opgelegd. [appellant] woont met zijn moeder en één van zijn broers in de woning aan de [locatie] te Rotterdam (hierna: de woning). Op 8 maart 2020 is bij de politie gemeld dat [appellant] die dag zijn moeder heeft mishandeld. Naar aanleiding van deze melding en daarop volgende beoordelingen, neergelegd in ingevulde formulieren Risico-taxatie instrument Huiselijk Geweld, heeft de burgemeester aan [appellant] het tijdelijk huisverbod opgelegd.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:772
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 21-11-2019
CiteertitelAB 2020/154
SamenvattingSchadeverzoek kan niet worden aangemerkt als aanvraag als bedoeld in artikel 4:1 Awb. Appellant heeft aangevoerd dat de aangevallen uitspraak niet is voorzien van een stempel van de rechtbank en van handtekeningen van de rechter en de griffier en daarom geen rechtskracht heeft.
Samenvatting (Bron)Weigering bijzondere bijstand voor schulden. Schadeverzoek kan niet worden aangemerkt als aanvraag als bedoeld in artikel 4:1 Awb. Dwangsomregeling in artikel 4:17 Awb niet van toepassing.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:3846
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 04-03-2020
CiteertitelAB 2020/155
SamenvattingWob. Documentatie met betrekking tot ontwikkeling detailhandel in de dagelijkse sector in Hardenberg in het algemeen, en de ontwikkeling van detailhandel in de dagelijkse sector in Dedemsvaart in het bijzonder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 februari 2018 heeft het college besloten op een verzoek van de vennootschappen om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) informatie openbaar te maken.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:660
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 18-12-2019
CiteertitelAB 2020/156
SamenvattingAfwijzing aanvraag bijschrijven vennootschap op beheerdersbijlage exploitatievergunning is geen bestraffende sanctie. De burgemeester heeft dat besluit niet genomen met de bedoeling om te straffen, maar vanuit een oogpunt van openbare orde-bescherming.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 maart 2018 heeft de burgemeester een aanvraag van de vennootschap om [wederpartij B] bij te schrijven op de beheerdersbijlage bij de aan de vennootschap verleende exploitatievergunning voor [coffeeshop A], gevestigd aan de [locatie] te Rotterdam, (hierna: de coffeeshop) afgewezen.
AnnotatorW.S. Zorg , Z. Farafonow
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:4258
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 27-11-2019
CiteertitelAB 2020/157
SamenvattingWob. Zorginstituut Nederland. E-mailextensies en namen van rechtspersonen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 maart 2017 heeft het Zorginstituut een verzoek van [appellant sub 1] om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) gedeeltelijk afgewezen.
AnnotatorH.S. ten Cate
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3975
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 27-11-2019
CiteertitelAB 2020/158
SamenvattingWob. Zorginstituut Nederland. E-mailextensies en namen van rechtspersonen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 augustus 2016 heeft het Zorginstituut een verzoek van [appellant sub 1] om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) gedeeltelijk afgewezen.
AnnotatorH.S. ten Cate
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3985
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 23-01-2020
CiteertitelAB 2020/159
SamenvattingAppellante heeft onvoldoende re-integratie-activiteiten verricht.
Samenvatting (Bron)De stukken bieden voldoende steun voor het standpunt van het Uwv dat appellante onvoldoende re-integratie-activiteiten heeft verricht. De overwegingen van de rechtbank worden onderschreven. Geen concrete stappen gezet om tot hervatting in passende arbeid te komen. Aanvraag deskundigenoordeel bij Uwv had in de rede gelegen. Vaste rechtspraak met betrekking tot toekenning IVA-uitkering aan werknemer in relatie tot voldoen aan re-integratieverplichting werkgever. Het hoger beroep slaagt niet.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 23-01-2020
CiteertitelAB 2020/160
SamenvattingWerkgever heeft aan re-integratieverplichtingen voldaan.
Samenvatting (Bron)Geen loonsanctie. De werkgever heeft in redelijkheid aan zijn re-integratieverplichtingen voldaan. Appellant heeft belang bij een inhoudelijk oordeel over de beslissing tot toekenning van een WIA-uitkering, omdat aan hem de maximale uitkering is toegekend en hij niet meer kan bereiken.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:148
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Amsterdam 20-12-2019
CiteertitelAB 2020/161
SamenvattingEiser heeft impliciet kenbaar gemaakt bereikbaar te zijn via de mail door een 'bestendige mailpraktijk' met verweerder te voeren.
Samenvatting (Bron)Artikel 2:14 Awb en Advocatenwet; de algemene raad van de Nederlandse Orde van Advocaten is een bestuursorgaan en het primaire besluit is een besluit in de zin van de Awb, dus de rechtbank is bevoegd over het beroep te oordelen; het bezwaar is te laat ingediend: verschoonbaar? eiser heeft impliciet kenbaar gemaakt bereikbaar te zijn via de mail door een 'bestendige mailpraktijk' met verweerder te voeren; verweerder heeft het juiste mailadres gebruikt en de verzending, ontvangst en het moment van het openen van de mail aannemelijk gemaakt (binnen de bezwaartermijn is de mail geopend); ook is de termijnoverschrijding niet verschoonbaar - het beroep is ongegrond.
AnnotatorL.M. Koenraad , J.A.F. Peters
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2019:9496
Artikel aanvragenVia Praktizijn