Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 17-04-2020
Aflevering 4
RubriekGastcolumn
TitelOver de invloed van de Europese Green Deal op het aanbestedingsrecht en de autonomie van inkoop
CiteertitelTBR 2020/43
SamenvattingNaar aanleiding van het verschijnen van de Europese Green Deal poneert auteur in deze gastcolumn de stelling dat het Europese aanbestedingsrecht op een keerpunt staat.
Auteur(s)W.A. Janssen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRechter en arbiter. Over de beperkingen van de jurist als adviseur en rechtspreker
CiteertitelTBR 2020/44
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op geschillenbeslechting in de bouw en de vraag wat gelet op de meest voorkomende rechtsvragen en de aard van rechtspleging de meest geŽigende vorm van rechtspraak is.
Auteur(s)R.G.T. Bleeker
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelZonnepanelen en btw
CiteertitelTBR 2020/45
SamenvattingDe installatie van zonnepanelen kan btw-ondernemerschap met zich brengen, wat een tal van daarop volgende vragen oproept. Ook kan de installatie van zonnepanelen een uitbreiding betekenen van reeds bestaand btw-ondernemerschap. Ten aanzien van beide situaties wordt veel geprocedeerd over de verschillende btw-gevolgen. In dit artikel geven M.A. Bonthuis-Broekman en P. van Velthoven een overzicht van de relevante jurisprudentie en het beleid van de Belastingdienst.
Auteur(s)M.A. Bonthuis-Broekman , P. F.J. van Velthoven
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMitwirkung und Mitwirkungs- versšumnis des Bauherrn . Questions and Answers
CiteertitelTBR 2020/46
SamenvattingThis article contains a Q&A with Pascal Rey concerning his dissertation on the default of the client in construction contractual relationships, and the comparisons between Swiss and Dutch civil law.
Auteur(s)P. Rey
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelExperiment afbouw aardgaslevering met de Crisis- en herstelwet. De contouren van energietransitie in het omgevingsplan?
CiteertitelTBR 2020/47
SamenvattingIn deze praktijkbijdrage wordt een experiment dat met de 21e Tranche Besluit Crisis en Herstelwet mogelijk gemaakt zal worden besproken. Het experiment moet de aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving ondersteunen.
Auteur(s)J.J. Karens
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelGebiedsontwikkeling met de Reiswijzer 2019
CiteertitelTBR 2020/48
SamenvattingIn dit artikel wordt ingegaan op de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling die eind 2019 verschenen is, en waarin allerlei aspecten van gebiedsontwikkeling beschreven worden.
Auteur(s)F.A.M. Hobma
LinkVolledige tekst Reiswijzer (akroconsult.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 11-03-2020
CiteertitelTBR 2020/49
SamenvattingVoorwaardelijke verplichting Tynaarlo
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 maart 2019 heeft de raad van de gemeente Tynaarlo het bestemmingsplan "Schelfhorst Natuurwonen" vastgesteld. Het plangebied ligt ten noorden van Paterswolde en ten zuiden van Groningen. Het plangebied behelst de gronden van de voormalige camping "Schelfhorst" en heeft een totale oppervlakte van ongeveer 5,9 ha. Friesch Groningsche Schelfhorst C.V. wil de gronden herontwikkelen als een woningbouwlocatie.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:725
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 25-03-2020
CiteertitelTBR 2020/50
SamenvattingBestemmingsplan Putten
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 mei 2019 heeft de raad van de gemeente Putten het bestemmingsplan "Veluwse Hoevegaerde" vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het recreatieterrein De Veluwse Hoevegaerde aan de Krachtighuizerweg 38, binnen de kern van Krachtighuizen. Op het terrein zijn 164 recreatiewoningen aanwezig. Deze woningen hebben een oppervlakte van 75 m≤ tot 80 m≤, een goothoogte van ongeveer 1,8 m en een bouwhoogte van 4 m. Het recreatieterrein beschikt over een aantal gemeenschappelijke faciliteiten, zoals een receptie met een verkooppunt van eerste levensmiddelen, een verwarmd openluchtzwembad, een dierenweide en een aantal sportvelden. Met het plan is beoogd het planologische regime voor het recreatieterrein te actualiseren. De bestaande situatie wordt als zodanig vastgelegd en daarnaast wordt voorzien in 80 nieuwe recreatiewoningen en in een uitbreiding van de gemeenschappelijke voorzieningen. De oppervlakte van 68 van de 80 nieuwe woningen bedraagt 85 m≤.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:880
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 19-02-2020
CiteertitelTBR 2020/51
SamenvattingBelanghebbende omgevingsvergunning Haarlem
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 maart 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlem aan Plaza West Haarlem B.V. omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen en uitbreiden van het bestaande EKP-gebouw op het perceel kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie I, nummer 5555 en andere percelen (gebouw VIII Plaza West). De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten "bouwen" en "gebruik in strijd met het bestemmingsplan". Met het project worden ongeveer 600 appartementen, uitbreiding van winkelruimte en parkeerkelders gerealiseerd. Voor de gebouwen waaruit het project bestaat, zijn afzonderlijke omgevingsvergunningen verleend.
AnnotatorT. Groot
LinkVolledige tekst annotatie (Stijladvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 12-02-2020
CiteertitelTBR 2020/52
SamenvattingHandhaving chihuahuaís in woning
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 maart 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht [appellante] onder oplegging van een dwangsom gelast het houden van chihuahuas op het perceel [locatie] te Utrecht te beperken en beperkt te houden tot maximaal vijf. [appellante] woont met haar twee dochters op het perceel [locatie] te Utrecht. Op 24 november 2017 hebben twee inspecteurs een controle uitgevoerd in de woning op het perceel naar aanleiding van een melding van een omwonende en van de wijkpolitie. Er zou sprake zijn van blaffende honden in de woning en van geuroverlast door uitwerpselen van honden. Uit het inspectierapport volgt dat in de woning op het moment van de inspectie 27 honden, te weten 26 chihuahuas en een herdershond, een kip en een poes aanwezig waren.
AnnotatorP.M.J. de Haan
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:418
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 19-02-2020
CiteertitelTBR 2020/53
SamenvattingOmgevingsvergunning en Dienstenrichtlijn Diemen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 maart 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Diemen geweigerd aan [wederpartij] omgevingsvergunning te verlenen voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van het gebruik van de bestaande panden, gelegen op het kadastrale perceel [] te Diemen voor reguliere detailhandel, aanvullende horeca en een speelparadijs.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:520
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 24-12-2019
CiteertitelTBR 2020/54
SamenvattingVaarverbinding Reevediep
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 september 2017, kenmerk RWS-2017/36761, heeft de minister het projectplan "Projectplan IJsseldelta-Zuid voor de maatregel doorgaande vaarverbinding Reevediep (hierna: projectplan)" vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:4360
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 24/12/2019, 201802133/1/R1
CiteertitelTBR 2020/55
SamenvattingDorp Reeve
AnnotatorR.H.W. Frins
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:4359
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 02-07-2019, 36.692
CiteertitelTBR 2020/56
SamenvattingSpoedgeschil (kort geding). Spoedeisendheid vorderingen onvoldoende gebleken. Geschil leent zich bovendien niet voor kort geding.
AnnotatorF.R.A. Schaaf
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
LinkVolledige tekst annotatie (ekelmansenmeijer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 24-07-2019, 36.589
CiteertitelTBR 2020/57
SamenvattingAdvies-/engineeringswerkzaamheden. Toepasselijkheid DNR2011/UAV 2012. Tijdige goedkeuring documenten. Goedkeuring door ingeschakelde derde. Leveringsplicht digitale bestanden. Maatvoering op tekeningen. Verzuim
AnnotatorD.J.B. Op Heij , S. van Gulijk
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 26-11-2019
CiteertitelTBR 2020/58
SamenvattingInperking opzeggingsbevoegdheid
Samenvatting (Bron)Gedurende langere tijd bestaande relatie waarin woningbouwvereniging aan aannemer opdrachten geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan de huurwoningen van de woningbouwvereniging. Opzegging van die relatie. Was sprake van een duurovereenkomst? Heeft de aannemer zijn eventuele rechten ter zake de opzegging verwerkt door aanvankelijk niet te protesteren en onvoorwaardelijk deel te nemen aan een door de woningbouwvereniging in gang gezette onderhandse aanbesteding?
AnnotatorH.P.C.W. Strang
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2019:4333
Artikel aanvragenVia Praktizijn