Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 22-02-2020
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
TitelMarginale toetsing = procedurele toetsing?
CiteertitelNTB 2020/17
SamenvattingMisverstanden vanuit een buitenstaandersperspectief
Auteur(s)G.T.J.M. Jurgens
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelOndermijning: van frame naar hype naar wet
CiteertitelNTB 2020/18
SamenvattingEr is sprake van een ware ondermijningshype. Politieambtenaren en officieren van justitie zijn voortaan lid van ondermijningsteams, gemeenten laten “ondermijningsbeelden” opstellen, burgers kunnen een Ondermijningsapp downloaden, en de Minister van Justitie en Veiligheid kondigt voorstel na voorstel aan in het kader van de Ondermijningswet. Ook de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) ‘stapte’ in het zo populaire ondermijningsframe en organiseerde in november 2019 een bijeenkomst waar drie jonge bestuursrechtjuristen hun preadviezen presenteerden. In dit artikel worden de drie preadviezen besproken. Het eerste preadvies is geschreven door Michelle Bruijn (Rijksuniversiteit Groningen) en richt zich op de strijd van burgemeesters tegen drugscriminaliteit. Het tweede preadvies is van de hand van Antoinette Wilschut (Gemeente Amsterdam) en gaat over de Amsterdamse aanpak van ondermijning. Het derde preadvies is opgesteld door Jules de Kort (Pels Rijcken) en behandelt de rol van gemeentelijke verordeningen in de strijd tegen ondermijning.
Auteur(s)M. Vols
LinkVolledige tekst artikel (verenigingbestuursrecht.nl)
LinkVolledige tekst preadviezen (Michelle Bruijn, verenigingbestuursrecht.nl)
LinkVolledige tekst preadviezen (Jules de Kort, verenigingbestuursrecht.nl)
LinkVolledige tekst preadviezen (Antoinette Wilschut, verenigingbestuursrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelVerslag Jonge VAR: Ondermijning
CiteertitelNTB 2020/19
SamenvattingOp 29 november 2019 vond de vergadering van de Jonge VAR plaats in het Volkshotel te Amsterdam. Het thema van de vergadering was ‘Ondermijning’. In een drietal preadviezen van Antoinette Wilschut, Jules de Kort en Michelle Bruijn wordt nieuw licht geworpen op dit thema.
Auteur(s)M.H. Ippel , L.A. van Heusden
LinkVolledige tekst artikel (Verenigingbestuursrecht.nl)
LinkVolledige tekst preadviezen (Michelle Bruijn, verenigingbestuursrecht.nl)
LinkVolledige tekst preadviezen (Jules de Kort, verenigingbestuursrecht.nl)
LinkVolledige tekst preadviezen (Antoinette Wilschut, verenigingbestuursrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelEuropees staats- en bestuursrecht
CiteertitelNTB 2020/20
SamenvattingMet onder meer aandacht voor Poplawski II (ECLI:EU:C:2019:530) waarin het Hof stelt dat het voorrangsbeginsel niet alleen aan de basis ligt aan de doorwerking van het Unierecht door middel van het instrument van rechtstreekse werking (dat was al bekend), maar ook aan de doorwerkingsinstrumenten conforme uitlegging en aansprakelijkheid voor schendingen van het Unierecht.
Auteur(s)T. Duijkersloot , R. Ortlep , M. Verhoeven , R. Widdershoven
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelHandhaving van bestuursrecht
CiteertitelNTB 2020/21
SamenvattingIn de afgelopen kroniekperiode verschenen verschillende uitspraken in procedures over bestuurlijke boetes die zijn opgelegd aan eigenaren en/of huurders van woningen die in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving zijn (onder)verhuurd via Airbnb en soortgelijke platformen. De uitspraken tonen aan dat de gemeente Amsterdam stevige boetes oplegt, wanneer zij constateert dat in strijd met de Huisvestingswet 2014 en de plaatselijke Huisvestingsverordening is gehandeld.
Auteur(s)M.L. Batting , C. de Rond , K. Winterink
Artikel aanvragenVia Praktizijn