AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 21-05-2005
Aflevering 20
TitelRaad van State, 10-02-2005, 200410394/1
CiteertitelAB 2005/152
SamenvattingGedoogbeschikking; niet naleven gedoogvoorwaarden.

Verzoekers,
tegen
Het college van GS van Noord-Holland.
AnnotatorA.B. Blomberg
Pagina879-882
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-10-2004, 200400973/1
CiteertitelAB 2005/153
SamenvattingRevisievergunning na splitsing inrichting; de bestaande rechten ontleend aan eerdere milieuvergunning kunnen niet dubbel worden toegekend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 december 2003 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een melkrundveehouderij op het perceel [locatie] te Zoetermeer, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie [], nummer []. Dit besluit is op 5 januari 2004 ter inzage gelegd.
AnnotatorM.P. Jongma
Pagina882-886
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3793
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-03-2005, 200305028/1
CiteertitelAB 2005/154
SamenvattingComparitie; schikking; voorlopige voorziening; intrekking goedkeuring; grondbank; verontreinigde grond.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 november 2001 heeft de gemeenteraad van Steenbergen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen van 30 oktober 2001, het bestemmingsplan "Dinteloordseweg" vastgesteld.
AnnotatorJ. Struiksma
Pagina886-892
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS9275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200407119/1
CiteertitelAB 2005/155
SamenvattingVaststelling provinciale natuurgebiedsplannen ter begrenzing natuurgebieden; geen planologische gevolgen voor in die gebieden gelegen gronden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juli 2002 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) elf natuurgebiedsplannen vastgesteld, waaronder het plan Beerze-Reusel, alsmede het Beheers- en landschapsgebiedsplan Noord-Brabant.
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina893-894
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS8438
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-11-2004, 200401715/1
CiteertitelAB 2005/156
SamenvattingBelang bij beoordeling rechtmatigheid van niet tijdig beslissen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 november 2001 heeft de burgemeester van de gemeente Amsterdam (hierna: de burgemeester) geweigerd aan appellante een exploitatievergunning te verlenen en heeft het ten tijde van het besluit bevoegde college van burgemeester en wethouders van Amsterdam geweigerd aan appellante een vergunning te verlenen op grond van de Drank- en Horecawet voor het Fun & Lounge Café Hot Shot (hierna: het café) aan de [locatie] te Amsterdam.
AnnotatorA.T. Marseille
Pagina895-898
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5047
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-10-2004, 200402277/1
CiteertitelAB 2005/157
SamenvattingSubsidie; wettelijke grondslag met terugwerkende kracht.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 3 juli 2002 heeft de teammanager van LASER namens het bestuur van de stichting "Stichting Fonds Mond- en Klauwzeer" (hierna: het bestuur) aan appellant medegedeeld dat zijn aanvraag om subsidie op grond van de regeling Fonds MKZ is afgewezen.
AnnotatorN. Verheij
Pagina899-902
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 11-03-2005, AWB 04/234
CiteertitelAB 2005/158
SamenvattingHerplantplicht; weigering ontheffing; werk (maissilo) waarvoor bouwvergunning; geen begin van uitvoering; vertrouwensbeginsel; oppervlakte geveld bosperceel; buitenste rij bomen; met Boswet te dienen belangen versus economische belangen; in redelijkheid.
Samenvatting (Bron)Boswet Herplantplicht
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina902-907
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AT2588
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 27-04-2005, 03/3443 WW + 03/3444 WW + 03/3445 WW + 03/3446 WW + 03/3447 WW + 03/3449 WW
CiteertitelAB 2005/159
SamenvattingPrejudiciële vraag; non-exportbelang in overeenstemming met EU-recht?
Samenvatting (Bron)Heeft het UWV de over te nemen betalingsverplichting van de in staat van faillissement verklaarde werkgever ten onrechte gemaximeerd op zes weken?
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina907-914
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT4656
Artikel aanvragenVia Praktizijn