Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 27-05-2020
Aflevering 5
RubriekEditorial
TitelSchuld en de Ander: pleidooi voor een herwaardering van de binnenzijde van het strafrechtelijke schuldbegrip
CiteertitelDD 2020/24
Samenvatting“Alsof ik dat oude wijfje heb vermoord? Ik heb mezelf vermoord, en niet dat oude wijfje! Ik heb mezelf toen in één keer doodgeslagen, voor altijd…!”
Auteur(s)F. de Jong
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelStoornis en gevaar. Een aanzet tot onderzoek naar een alternatief voor tbs
CiteertitelDD 2020/25
SamenvattingVoor de oplegging van tbs is vereist dat de dader aan een stoornis lijdt en recidivegevaarlijk is. De aanname dat daders die aan een stoornis lijden in het algemeen een bijzonder recidivegevaarlijke groep vormen, wordt echter niet bevestigd door empirisch onderzoek. Dat doet de vraag rijzen in hoeverre het gerechtvaardigd is om alleen verdachten met een stoornis voor tbs in aanmerking te laten komen. Ook is daardoor de vraag of de tbs haar beveiligingsdoelstelling voldoende kan waarmaken. In dit artikel worden drie richtingen geschetst om onderzoek naar de wenselijkheid en normering van een alternatieve preventieve vrijheidsbenemende maatregel vorm te geven.
Auteur(s)J. Bijlsma , E. Nauta , T. Kooijmans , F. de Jong , L. Dalhuisen , G. Meynen
LinkVolledige tekst artikel (uu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelParadoxen van toezicht
CiteertitelDD 2020/26
SamenvattingM. Boone, Paradoxen van toezicht. Straffen in het hart van de samenleving (oratie Leiden), Den Haag: Boom criminologie 2019
Auteur(s)J.M. Harte
LinkVolledige tekst oratie (Universiteitleiden.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelCriminologie
CiteertitelDD 2020/27
SamenvattingMet onder meer aandacht voor een in het najaar van 2019 verschenen nieuw én vernieuwend onderzoek van Marie Rosenkrantz Lindegaard (Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving) en collega’s naar het omstandereffect, uitgevoerd op basis van échte beelden van beveiligingscamera’s (CCTV-beelden).
Auteur(s)J. Brands , R. Roks , E. Rodermond , R. Salet
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelPolitie
CiteertitelDD 2020/
SamenvattingIn deze rubriek staat centraal de toekomstige inzet van bijzondere (heimelijke) opsporingsbevoegdheden door de politie.
Auteur(s)S. Brinkhoff
Pagina28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelNationale ombudsman
CiteertitelDD 2020/29
SamenvattingDeze rubriek is een bewerking van: E.A.J. Nab, ‘Relevante normering Nationale ombudsman’, in: H.J.B. Sackers & P.H.P.H.M.C. van Kempen (red.), Kroniek van het strafrecht 2019, Deventer: Wolters Kluwer 2020, p. 156-167.
Auteur(s)E.A.J. Nab
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRoekeloosheid opnieuw beoordeeld
CiteertitelDD 2020/30
SamenvattingDeze rechtspraakrubriek gaat over verandering van wetgeving en de invloed daarvan op de jurisprudentie. In deze bijdrage wordt onderzocht welke invloed de recente wijzigingen in de WVW 1994 zouden hebben gehad op oude strafzaken. Recentelijk is roekeloosheid opnieuw gedefinieerd. De belangrijkste reden daarvoor was dat de rechter slechts in heel specifieke gevallen bewezen verklaart dat van roekeloosheid sprake is.
Auteur(s)T. Blom
UitspraakECLI:NL:HR:2015:1772
Artikel aanvragenVia Praktizijn