Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 29-05-2020
Aflevering 5
RubriekRedactioneel
TitelDe publiekrechtelijke vereniging
CiteertitelNTB 2020/98
SamenvattingHet is een aanduiding, die ogenblikkelijk aandacht trekt en nieuwsgierigheid opwekt. Natuurlijk kent iedereen de privaatrechtelijke vereniging, maar klaarblijkelijk bestaat er van die soort rechtspersoon dus ook een publiekrechtelijke variant. Althans dat suggereert ons de Hoge Raad der Nederlanden in zijn arrest van 6 december 2019.2 In dat arrest draait het om de karakterisering van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
Auteur(s)J.A.F. Peters
UitspraakECLI:NL:HR:2019:1908
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelUrgenda en de Klimaatwet: vuurtorens voor een succesvol klimaatbeleid?
CiteertitelNTB 2020/99
SamenvattingHet Nederlandse klimaatrecht ontwikkelt razendsnel. De Klimaatwet (van 2 juli 2019) is op 1 januari 2020 in werking getreden. 10 dagen eerder wees de Hoge Raad zijn wereldberoemde Urgenda-arrest. Enkele maanden eerder, op 28 juni 2019, werd het Klimaatakkoord gepresenteerd. Daarmee zijn binnen zes maanden drie hoofdpijlers van het Nederlandse klimaatrecht neergezet.
Auteur(s)Ch.W. Backes
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2018:2591
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe rechtmatigheid van algoritmische besluitvorming in het licht van het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel
CiteertitelNTB 2020/100
SamenvattingEen aantal jaar geleden kon men nog volhouden dat de praktijk van algoritmische besluitvorming onderbelicht was binnen de bestuursrechtelijke literatuur. Inmiddels staat het onderwerp volop in de schijnwerpers. Het afgelopen jaar is namelijk veel geschreven over de risico’s van het gebruik van algoritmes in de bestuursrechtelijke besluitvorming. Het ongevraagde advies van de Afdeling advisering van de Raad van State heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd.
Auteur(s)C. Adriaansz
LinkVolledige tekst advies (officielebekendmakingen.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuurshandelingen
CiteertitelNTB 2020/101
SamenvattingMet onder meer aandacht voor het besluitbegrip in de rechtspraak. Sinds de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 2 mei 2018 oordeelde dat een waarschuwing in beginsel geen besluit is, blijft de toepassing van deze rechtsregel onderwerp van discussie (ABRvS 2 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1449). Zo trok de afgelopen kroniekperiode een uitspraak de aandacht, waarin zich een zeer uitzonderlijke situatie voordeed, die maakte dat een bestuurlijk rechtsoordeel moest worden gelijkgesteld met een besluit (ABRvS 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:453).
Auteur(s)R.M. van Male , T.G. Oztürk , F.M.E. Schulmer , G.A. van der Veen
LinkVolledige tekst artikel (akd.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:453
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuur en privaatrecht
CiteertitelNTB 2020/102
SamenvattingMet onder meer aandacht voor een aantal zaken betreffende de vraag of privaatrechtelijke rechtspersonen kwalificeren als bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 lid 1 onder b, Awb (b-orgaan). Bepalend voor beantwoording van die vraag, is of het (het betrokken orgaan van) een privaatrechtelijke rechtspersoon met openbaar gezag is bekleed. Openbaar gezag kan in beginsel slechts bij wettelijk voorschrift worden toegekend, tenzij sprake is van (organen van) privaatrechtelijk rechtspersonen die geldelijke uitkeringen of op geld waardeerbare voorzieningen aan derden verstrekken die aan twee cumulatieve vereisten voldoen (ABRvS 17 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3379 en ECLI:NL:RVS:2014:3394).
Auteur(s)M.W. Scheltema , G.M.C. Neuteboom-Klink
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:1760
Artikel aanvragenVia Praktizijn