Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 30-04-2020
Aflevering 4
RubriekKort & bondig
TitelCorona, what else?
CiteertitelTvAR 2020, afl. 4
SamenvattingMijn gedachten zochten naar in het oog springende actualiteit op mijn vakgebied, het agro-belastingrecht. Maar ook ik kan er niet om heen. De lezer zou denken dat ik wereldvreemd ben als niet ook ik het zou hebben over de crisis waarin we wereldwijd verkeren. Bovendien kijken we in deze editie met een juridische bril naar de impact van de coronacrisis op de land- en tuinbouw en brengen we de belangrijkste maatregelen van dit moment in kaart, als een voorlopige tussenstand uiteraard. Daarom toch maar even mijmeren over wat ons op dit moment bezig houdt op de werkvloer van een accountants- en adviesorganisatie met veel klanten in de agrarische sector.
Auteur(s)A. Verduijn
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEikenprocessierups; slechts hinderlijk of bron van schadeclaims?
CiteertitelTvAR 2020, afl. 4
SamenvattingDoor de overlastpiek in 2019 konden de bestrijders van eikenprocessierups (EPR) de aanvragen niet meer aan. Boom- en terreineigenaren zijn zich zorgen gaan maken om de gezondheid van omwonenden en bezoekers maar ook om mogelijke schadeclaims. Wat moet een boom- of terreineigenaar doen om te voorkomen dat hij aansprakelijk is voor de schade van derden? In dit artikel zal ik ingaan op de zorgvuldigheidsnorm die een boom- of terreineigenaar in acht heeft te nemen in het kader van EPR.
Auteur(s)J. van Zinderen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVordering pachtvastlegging; pachtrecht (nog steeds) recht voor de dommen?
CiteertitelTvAR 2020, afl. 4
SamenvattingD.W. Bruil heeft in zijn evaluatie van de pachtregelgeving de vraag gesteld: wat doen we met een domme verpachter? Bruil heeft hieromtrent de volgende passage in de evaluatie opgenomen: ‘Onder het huidige recht kan een verpachter die niet oplet zomaar in een reguliere pachtovereenkomst verzeild raken, terwijl dat helemaal niet de bedoeling was omdat hij daarvan niet op de hoogte was’. Snijders vraagt zich af of dat ‘recht’ is?
Auteur(s)H.A. van Bommel
LinkVolledige tekst artikel (remie.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCorona in de agrarisch juridische praktijk
CiteertitelTvAR 2020, afl. 4
SamenvattingHet is bijna onvermijdelijk dat ook in dit tijdschrift aandacht wordt besteed aan de Corona -crisis. Deze crisis raakt velen, qua gezondheid, qua sociaal leven en ook in economisch opzicht vallen klappen. Ook de landbouw is aangeslagen, misschien (nog) niet over het de hele breedte – veel gaat nog gewoon door - maar zeker wel in specifieke sectoren, zoals de sierteelt, de fritesaardappelen, de bloemensector.
Auteur(s)D.W. Bruil
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer 05-03-2020, GP 11.812
CiteertitelTvAR 2020/8020
SamenvattingPachtovereenkomst.
AnnotatorE.H.M. Harbers
LinkVolledige tekst uitspraak (benthemgratama.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 06-03-2020
CiteertitelTvAR 2020/8021
SamenvattingLandinrichting. Herverkaveling.
Samenvatting (Bron)Herverkaveling; Wet inrichting Landelijk gebied (Wilg). Beroep tegen besluit tot vaststelling van Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR). Belang van indeling in bodemgeschiktheidsklassen voor vaststelling ruilplan (fase 1) en voor vaststelling LGR (fase 2). Verwijzing naar HR 29 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1020. Invloed van ontsluitingssituatie van een perceel op verandering van waarde als gevolg van de ruilverkaveling.
AnnotatorJ.W.A. Rheinfeld
UitspraakECLI:NL:HR:2020:382
Artikel aanvragenVia Praktizijn