Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 31-05-2020
Aflevering 5
RubriekKort & bondig
TitelHet coronavirus COVID-19 en de verwaarlozing van de democratische rechtsstaat
CiteertitelTvAR 2020, afl. 5
SamenvattingNa aanvankelijke lof over de voortvarende aanpak van het kabinet bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19, rijst langzaamaan steeds meer kritiek. Ondanks de steunmaatregelen – die ook de agrarische sector vooruit moeten helpen - zijn de economische gevolgen steeds sterker voelbaar. Naar verwachting staat ons een langdurige crisis te wachten.
Auteur(s)W.J.E. van der Werf
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHandhaving van gebruiksnormen in de Meststoffenwet: goed, beter, mest
CiteertitelTvAR 2020, afl. 5
SamenvattingAls 2018 het ‘fosfaatjaar’ was vanwege de invoering van het fosfaatrechtenstelsel, dan was 2019 vanwege de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof het ‘stikstofjaar’. Dierlijke mest bevat (onder andere) fosfaat en stikstof. De afgelopen jaren stonden dus – bewust of onbewust – in het teken van mest.
Auteur(s)R. Ligtvoet
LinkVolledige tekst artikel (Hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPacht en corona: een verkenning
CiteertitelTvAR 2020, afl. 5
SamenvattingDe coronacrisis maakt alles anders. Dat ervaren nu veel agrarische ondernemers, waaronder pachters. De crisis brengt ook juristen tot nadenken. Mij werd de suggestie gedaan om de vraag te bespreken of de coronacrisis aanleiding kan zijn voor toepassing van het remissierecht van de pachter, zoals geregeld in art. 7:330 BW. De vraag is dan of de pachter recht heeft op een korting op de pachtprijs naar aanleiding van de coronacrisis. Een geïsoleerde bespreking van die vraag heeft echter mijns inziens weinig betekenis. Het remissierecht behoort te worden beschouwd in samenhang met andere rechtsregels die potentieel van betekenis zijn voor pachters die door de crisis onverwachts zeer hard in hun bedrijfsvoering zijn getroffen, of mogelijk nog zullen worden getroffen.
Auteur(s)W.L. Valk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCorona in de agrarisch juridische praktijk II
CiteertitelTvAR 2020, afl. 5
SamenvattingDe coronacrisis is nog niet voorbij, zeker niet als het om de economische gevolgen gaat. In deze update gaan Verduijn en Van Laarhoven voort met een beschrijving van regelingen voor ondernemers, vooral vanuit de fiscale aspecten bezien. Ook in de rechtspleging in pachtzaken zijn weer nieuwe ontwikkelingen, zie de bijdrage van Willemse. Een van de landbouwsectoren in moeilijkheden is de fritesaardappelteelt. Dit is een van de bedrijfstakken die kan profiteren van speciale coronasteun, maar er zijn ook privaatrechtelijke aspecten. Wat zeggen contracten en algemene voorwaarden over het niet kunnen afnemen van fritesaardappelen? Parmet gaat in haar bijdrage op deze vraag in. Zelfs notarissen kunnen hun praktijk aanpassen aan buitengewone omstandigheden, zo blijkt uit de bijdrage van Mellema over het Skype-testament.
Auteur(s)D.W. Bruil
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer 19-03-2019, GP 11.788
CiteertitelTvAR 2020/8022
SamenvattingKorte duur pacht
AnnotatorD.W. Bruil
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer 02-03-2020, GP 11.801
CiteertitelTvAR 2020/8023
SamenvattingGoedkeuring geliberaliseerde pachtovereenkomst
AnnotatorE.H.M. Harbers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer 02-03-2020, GP 11.806
CiteertitelTvAR 2020/8024
SamenvattingGoedkeuring geliberaliseerde pachtovereenkomst
AnnotatorE.H.M. Harbers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 22-01-2020
CiteertitelTvAR 2020/8025
SamenvattingOnzelfstandige bewoning Enschede
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 november 2017 heeft de raad van de gemeente Enschede het bestemmingsplan "Onzelfstandige bewoning Enschede" vastgesteld. Het plan voorziet in een regeling voor kamerverhuurpanden voor een groot deel van het grondgebied van de gemeente Enschede. De regeling houdt in dat het gebruik van panden als kamerverhuurpand in beginsel niet is toegestaan. Het college van burgemeester en wethouders kan bij een omgevingsvergunning afwijken van dit verbod. Het verbod is niet van toepassing op bestaande kamerverhuurpanden, zoals gedefinieerd in het plan. Het gaat om een zogenoemd paraplubestemmingsplan.
AnnotatorD. Korsse
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:217
Artikel aanvragenVia Praktizijn