Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 10-06-2020
Aflevering 7506
RubriekRedactioneel
TitelEen reeks nieuwe afkortingen
CiteertitelGst. 2020/64
SamenvattingIn mijn eigen vertrouwde sociale domein is het nogal onrustig. Als de economie stil dreigt te vallen, begint het in het socialezekerheidsrecht immers te broeien. Naast de diverse fiscale maatregelen die zijn aangekondigd, zien we dan ook dat ons vooral daar een reeks fascinerende nieuwe afkortingen ten deel is gevallen.
Auteur(s)C.W.C.A. Bruggeman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe regels van concreet zicht op legalisatie: een overzicht aan de hand van recente rechtspraak
CiteertitelGst. 2020/65
SamenvattingIn dit artikel geven de auteurs aan de hand van recente jurisprudentie een overzicht van de verschillende momenten waarop sprake is van concreet zicht op legalisatie in de gevallen waarin het bestemmingsplan wordt overtreden of een project wordt uitgevoerd zonder de daarvoor vereiste omgevingsvergunning.
Auteur(s)C.M.M. van Mil , M.J.O. Copier
LinkVolledige tekst artikel (Hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 07-04-2020
CiteertitelGst. 2020/66
SamenvattingDe rechtspraak heeft gezocht naar een tijdelijk alternatief voor het houden van openbaarmakingszittingen tijdens de coronacrisis. Daarover gaat deze uitspraak.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 februari 2020 is de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gesteld. De uitbraak van het coronavirus heeft ook in Nederland geleid tot uitzonderlijke maatregelen en oplossingen. Zo zijn de gebouwen van de rechtbank met ingang van 17 maart 2020 gesloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Door die sluiting kunnen in deze gebouwen geen openbaarmakingszittingen worden gehouden die voor eenieder vrij toegankelijk zijn. Vervolgens heeft de rechtspraak gezocht naar een tijdelijk alternatief voor het houden van openbaarmakingszittingen. Daarover gaat deze uitspraak. Deze uitspraak heeft ook betekenis voor andere bestuursrechtelijke uitspraken die in deze uitzonderlijke periode worden gedaan.
AnnotatorL.M. Koenraad , R. Stijnen
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:992
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 07-04-2020
CiteertitelGst. 2020/67
SamenvattingIs het recht van de vreemdeling om te worden gehoord geschonden?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 maart 2020 is de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gesteld. De vreemdeling is in bewaring gesteld met het oog op een uitzetting naar Marokko, omdat hij geen rechtmatig verblijf heeft. Hij heeft hiertegen beroep ingesteld en de rechtbank zou dit beroep op 18 maart 2020 op zitting behandelen. Alleen door de uitbraak van het coronavirus is deze zitting niet doorgegaan. De rechtbank heeft namelijk besloten vanaf 17 maart 2020 haar gebouwen te sluiten om te voldoen aan de maatregelen van de overheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De rechtbank heeft de zaak vervolgens schriftelijk afgedaan zonder de vreemdeling te horen. Deze uitspraak gaat over de vraag of het recht van de vreemdeling om te worden gehoord daarmee is geschonden.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:991
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-04-2020
CiteertitelGst. 2020/68
SamenvattingOmgevingsvergunning voor plaatsing zendmast. Zeer nadelige gevolgen voor gezondheid omwonenden?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 januari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Westerveld aan KPN B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een zendmast op het perceel Wateren 15 te Wateren. KPN heeft op 8 maart 2017 een aanvraag ingediend voor onder meer het plaatsen van een zendmast op het perceel. De zendmast heeft een hoogte van 37,3 m. De zendmast wordt gebouwd ten behoeve van het plaatsen van antenne-installaties.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:924
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-10-2019
CiteertitelGst. 2020/69
SamenvattingNadeelcompensatie als gevolg van beŽindiging langdurige subsidierelatie
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 mei 2017 heeft het Zorginstituut het verzoek van MEE Plus om nadeelcompensatie afgewezen.
AnnotatorJ.R. Vermeulen , C.J. Dekker
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3633
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 11-09-2019
CiteertitelGst. 2020/70
SamenvattingBestemmingsplan met vooringenomenheid vastgesteld?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties" vastgesteld.
AnnotatorT.J. van Ernst
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Gelderland 03-04-2020
CiteertitelGst. 2020/71
SamenvattingTerugbetaling door zorgaanbieder van deel van ten onrechte gedeclareerde en uitbetaalde facturen
Samenvatting (Bron)Raamovereenkomsten Wmo en Jeugd tussen zorgaanbieder en Gemeenten. De gemeenten bevoegd tot opschorting van uitbetaling facturen. Zorgaanbieder wordt veroordeeld tot terugbetaling van een deel van de ten onrechte gedeclareerde en uitbetaalde facturen.
AnnotatorS.G. ten Hertog , D. van Tilborg
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2020:2135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam 19-03-2020
CiteertitelGst. 2020/72
Samenvatting Een noodverordening kan niet als een besluit worden aangemerkt.
Samenvatting (Bron)afwijzen voorlopige voorziening inzake afgelasten markten vanwege corona. Een noodverordening kan niet als een besluit worden aangemerkt daarom dient het verzoek om voorlopige voorziening te worden afgewezen.
AnnotatorJ.G. Brouwer , A.J. Wierenga
UitspraakECLI:NL:RBROT:2020:2496
Artikel aanvragenVia Praktizijn