TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 22-06-2020
Aflevering 6-7
RubriekColumn
TitelLuidt de coronacrisis het einde van bewust ondernemerschap in?
CiteertitelTRA 2020/51
SamenvattingAls de coronacrisis ons iets leert is het dat het sociale recht niet voor niets een dwingendrechtelijk karakter heeft. Voor bewust ondernemerschap als afbakeningscriterium is daarbinnen geen plaats. Bepalend moet zijn de wijze waarop het werk wordt verricht.
Auteur(s)F.G. Laagland
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelCommissie-Borstlap en de regulering van arbeidsrelaties
CiteertitelTRA 2020/52
SamenvattingIn januari 2020 verscheen het rapport van de Commissie-Borstlap getiteld ‘In wat voor land willen wij werken? Naar een nieuw ontwerp voor de regulering van werk’. In deze bijdrage worden de hervormingsstrategie en de arbeidsrechtelijke voorstellen van de commissie besproken. Die voorstellen zien in het bijzonder op het aantrekkelijker maken van de vaste arbeidsovereenkomst, het beperken van het aantal flexibele contractvormen en het komen tot een hanteerbare en eigentijdse invulling van het kwalificatievraagstuk. Kan het herontwerp van de commissie de ‘sociale kwestie van onze tijd’ redresseren?
Auteur(s)S.S.M. Peters
LinkVolledige tekst rapport (rijksoverheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelCommissie-Borstlap en de sociale zekerheid
CiteertitelTRA 2020/53
SamenvattingHet rapport van de Commissie Borstlap bevat een historisch overzicht van de ontwikkeling van ons sociaal stelsel en voorstellen gedaan voor hervorming ervan. Deze bijdrage bespreekt dit historisch overzicht en de voorstellen van de commissie op het terrein van de sociale zekerheid: de kwalificatievraag, loondoorbetaling bij ziekte, de arbeidsongeschiktheidsverzekering en re-integratie. Deze voorstellen lenen zich volgens de auteur zeker voor verdere uitwerking, maar hij mist scherp geformuleerde uitgangspunten voor de gemaakte keuzes.
Auteur(s)F.J.L. Pennings
LinkVolledige tekst rapport (rijksoverheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelCommissie-Borstlap en een leven lang ontwikkelen: enkele aandachtspunten bij de uitwerking in het mbo
CiteertitelTRA 2020/54
SamenvattingVolgens Commissie-Borstlap is een ‘leven lang ontwikkelen’ een onmisbaar element van de wereld waarin we willen werken. Daarvoor zijn nodig: een individueel ontwikkelbudget, loopbaanwinkels en een geďntegreerde benadering. Een aandachtspunt bij de uitwerking van het advies is dat deze drie punten in de mbo-wereld niet geheel nieuw zijn. Verder raakt de uitwerking aan de juridische infrastructuur van het mbo, op de volgende punten: (1) kan het ontwikkelbudget worden gebruikt bij de bekostigde mbo-instellingen of ook bij de erkende mbo-aanbieders, (2) volstaat de huidige regulering van de beroepspraktijkvorming en (3) kan de regel dat uitzendbureaus geen erkend leerbedrijf zijn, blijven bestaan?
Auteur(s)R. van Schoonhoven
LinkVolledige tekst rapport (rijksoverheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek cao-recht
CiteertitelTRA 2020/55
SamenvattingAls gevolg van corona is het cao-overleg tot stilstand gekomen. De gevolgen van de ontstane crisis voor de (financiële) positie van ondernemingen is onvoorspelbaar en hoogst onzeker en dat brengt mee dat het cao-overleg is opgeschort door veel werkgevers(organisaties). Om dit in perspectief te plaatsen: in 2020 lopen 386 cao’s af die gelden voor 2,25 miljoen werknemers.
Auteur(s)N. Jansen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad 17-04-2020
CiteertitelTRA 2020/56
SamenvattingWerknemer wordt na langdurige arbeidsongeschiktheid in een lager betaalde functie herplaatst; aanspraak op gedeeltelijke transitievergoeding?
Samenvatting (Bron)Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Arbeidsrecht; transitievergoeding (art. 7:673 BW). Werknemer wordt na langdurige arbeidsongeschiktheid in een lager betaalde functie herplaatst; aanspraak op gedeeltelijke transitievergoeding? Betekenis van HR 14 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1617 (Kolom). Wat geldt bij vermindering van zowel arbeidsduur als salaris?
AnnotatorF.M. Dekker
UitspraakECLI:NL:HR:2020:749
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelGerechtshof Den Haag 31-03-2020
CiteertitelTRA 2020/57
SamenvattingLiegen tegen werkgever over (fysieke) beperkingen
Samenvatting (Bron)Dringende reden voor ontslag: liegen tegen werkgever over (fysieke) beperkingen. Camera surveillance door recherchebureau (o.m. bij huis, sportschool) onrechtmatig, maar geen bewijsuitsluiting. Kosten van onderzoek egen rekening werkgever.
AnnotatorJ.J.M. de Laat
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2020:571
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Europees arbeidsrecht
TitelHvJ EU 26-03-2020, C-344/18
CiteertitelTRA 2020/58
SamenvattingOvergang van ondernemingen - Behoud van de rechten van de werknemers
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 26 maart 2020.#ISS Facility Services NV tegen Sonia Govaerts en Atalian NV, anciennement Euroclean NV.#Verzoek van Arbeidshof te Gent om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Richtlijn 2001/23/EG - Artikel 3, lid 1 - Overgang van ondernemingen - Behoud van de rechten van de werknemers - Overheidsopdracht inzake schoonmaakdiensten - Gunning van de percelen van de opdracht aan twee nieuwe opdrachtnemers - Overname van een werknemer die was aangesteld voor alle percelen van de opdracht.#Zaak C-344/18.
AnnotatorN. Gundt
UitspraakECLI:EU:C:2020:239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Sociale Zekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep 08-01-2020
CiteertitelTRA 2020/59
SamenvattingMotivering bestreden besluit onnavolgbaar
Samenvatting (Bron)Tussenuitspraak. De motivering van het bestreden besluit is, zonder nadere uitleg dat de in de FML verwoorde beperkingen medisch gezien als uitgebreide beperkingen voor energetische inspanning en daarmee voor appellant gelet op zijn CVS-problematiek toereikende beperkingen zijn aan te merken, onnavolgbaar. Motiveringsgebrek. Opdracht aan Uwv het gebrek in het bestreden besluit te herstellen.
AnnotatorP.S. Fluit
LinkVolledige tekst annotatie (stadhouders.nl)
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:29
Artikel aanvragenVia Praktizijn