Maandblad voor Vermogensrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Datum 16-09-2020
Aflevering 7-8
RubriekRedactioneel
TitelVrijheid in het vermogensrecht
CiteertitelMvV 2020, afl. 7-8, p. 245
SamenvattingHet kalenderjaar 2020 zou voor Nederland in het teken staan van 75 jaar vrijheid. ‘Zou’, want dit jaar werd Nederland getroffen door de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, in de vorm van een wereldwijde pandemie, veroorzaakt door het coronavirus (COVID-19). De voorbereidingen voor dit themanummer waren echter reeds in volle gang toen de coronacrisis zich aandiende, en aangezien de viering van 75 jaar vrijheid een feit van grote historische betekenis is, heeft de redactie van Maandblad voor Vermogensrecht besloten vast te houden aan het eerder gekozen thema ‘Vrijheid in het vermogensrecht’, in aansluiting bij dit bijzondere herdenkingsjaar.
Auteur(s)P.A. Fruytier , B.M. Paijmans , J.A. van der Weide , R.M. de Winter
Pagina245
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVrijheid en onvrijheid in het vermogensrecht in en na de Tweede Wereldoorlog
CiteertitelMvV 2020, afl. 7-8, p. 247
SamenvattingHet artikel analyseert de beknotting van privaatrechtelijke vrijheden tijdens de bezetting en na de bevrijding door middel van publiekrechtelijke en dwingendrechtelijke regels. De rechtvaardiging voor dit wetgevende ingrijpen school vaak in een algemeen belang. Er was daarmee sprake van een grote mate van continuďteit in de beperking van private partijen in hun handelingsvrijheid voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.
Auteur(s)C.J.H. Jansen
Pagina247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOver eigendom, personen en zaken
CiteertitelMvV 2020, afl. 7-8, p. 253
SamenvattingEigendom verschaft individuele vrijheid in bevoegdheden ten aanzien van zaken. Een historisch vergelijkende analyse in vrijheidsperspectief maakt duidelijk dat ons civiele eigendomsbegrip die bevoegdheden nader kan bepalen, en publieke belangen en plichten kan accommoderen, met oordeel des verstands en rechtvaardigheid, juist als persoon (subject) en zaak (object) bij de analyse worden betrokken.
Auteur(s)J.M. Milo
Pagina253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelUitwinning van zekerheidsrechten in vrijheid
CiteertitelMvV 2020, afl. 7-8, p. 261
SamenvattingOok pand- en hypotheekhouders worden geconfronteerd met beperkingen bij de uitwinning van hun onderpand. Een tweetal daarvan wordt besproken: de toerekening van de opbrengst van een onderneming (inclusief goodwill) aan het meeverkochte onderpand en de bevoegdheid van de curator in faillissement tot het stellen van een termijn voor uitwinning.
Auteur(s)J.J. van Hees
Pagina261
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe faillissementscurator en vrijheid
CiteertitelMvV 2020, afl. 7-8, p. 267
SamenvattingDe auteurs verkennen de grenzen aan de beleidsvrijheid van de faillissementscurator. Aan de hand van drie ontwikkelingen wordt onderzocht wanneer sprake is van ‘regels’, bij overtreding waarvan de curator persoonlijk aansprakelijk is. De auteurs signaleren een toename aan richtlijnen en een toename aan onduidelijkheid over hoe die op te vatten.
Auteur(s)H.M.D. Bentfort van Valkenburg , J.H.M. van de Wiel
Pagina267
LinkVolledige tekst artikel (DVDW.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVrije advocaatkeuze en de rechtsbijstandverzekering
CiteertitelMvV 2020, afl. 7-8, p. 273
SamenvattingHet (Europeesrechtelijke) recht van vrije advocaatkeuze in rechtsbijstandverzekeringen is in de afgelopen jaren sterk geëvolueerd. De bijdrage focust op de achtergrond van dit keuzerecht (voorkoming van belangenconflicten) en recente rechtspraak van het HvJ EU. Het keuzerecht lijkt een geheel nieuwe dimensie te krijgen, buiten de kaders van gerechtelijke en administratieve procedures.
Auteur(s)D.B. Holthinrichs
Pagina273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVrijheid in het internationaal privaatrecht
CiteertitelMvV 2020, afl. 7-8, p. 280
Samenvatting In deze bijdrage worden enkele aantekeningen vanuit ipr-perspectief geformuleerd omtrent ‘vrijheid’ én vrijheidsbeperking. Gefocust wordt op diverse actuele thema’s. Daarbij worden zowel directe als indirecte verschijningsvormen van vrijheid blootgelegd. Een verkenning van de verhouding van ‘vrijheid’ tot ‘bescherming van kwetsbare partijen’ blijkt te nopen tot waakzaamheid bij regulering.
Auteur(s)V. van den Eeckhout
Pagina280
LinkVolledige tekst artikel (openrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelContractvrijheid voor de bank? Opzegging van een betaalrekening
CiteertitelMvV 2020, afl. 7-8, p. 287
SamenvattingBij opzegging door een bank van een overeenkomst inzake een betaalrekening kan spanning ontstaan tussen het belang van de bank, die moet voldoen aan internationale afspraken en toezichtswetgeving, en het belang van de klant, die zonder betaalrekening niet kan functioneren. In twijfelgevallen prevaleert in de civiele jurisprudentie vaak het belang van de klant.
Auteur(s)I.S.J. Houben
Pagina287
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSchadeclaims en de vrijheid van meningsuiting
CiteertitelMvV 2020, afl. 7-8, p. 294
SamenvattingDe auteurs onderzoeken aan de hand van de jurisprudentie hoe de toekenning van hoge schadevergoedingen wegens onrechtmatige perspublicaties zich verhoudt met de vrijheid van meningsuiting. In dat verband besteden zij aandacht aan het zogenoemde chilling effect. Ook komt aan de orde hoe de rechter omgaat met hoge schadevergoedingen in het buitenland.
Auteur(s)O.G. Trojan , W. Kroeze
Pagina294
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVrijheid rond vergoeden
CiteertitelMvV 2020, afl. 7-8, p. 301
SamenvattingDe auteurs behandelen in deze bijdrage vijf vormen van vrijheid die de overheid heeft bij de besluitvorming op een verzoek om nadeelcompensatie. Aan de orde komen de vrijheid rond advisering door een adviescommissie, de invulling van het normaal maatschappelijk risico, de invulling van de voorzienbaarheid van overheidsmaatregelen, het al dan niet hanteren van de concernbenadering en de invulling van de speciale last.
Auteur(s)J.A.M.A. Sluysmans , N. van Triet
Pagina301
LinkVolledige tekst artikel (openaccessadvocate.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel De vrijheid om over data en informatie te beschikken
CiteertitelMvV 2020, afl. 7-8, p. 308
SamenvattingEen analyse van het spanningsveld tussen de vrije beschikbaarheid van data en informatie – een essentieel grondrecht voor het kunnen functioneren van wetenschap en politiek en de evenzeer grondrechtelijk verankerde bescherming van ‘eigendom’ – van bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen en digitale bestanden – en van persoonsgebonden data en informatie.
Auteur(s)Th. C.J.A. van Engelen
Pagina308
Artikel aanvragenVia Praktizijn