Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 16-09-2020
Aflevering 8
RubriekEditorial
TitelDe wereld op zijn kop. Trump kondigt sancties aan tegen het Internationale Strafhof
CiteertitelDD 2020/44
SamenvattingOp 11 juni jl. heeft president Trump een Executive Order uitgevaardigd, waarin hij aankondigt dat tegoeden van functionarissen van het Internationale Strafhof zullen worden bevroren en meedeelt dat zij niet langer welkom zijn in de Verenigde Staten. De beslissing heeft alom verbazing gewekt.
Auteur(s)H.G. van der Wilt
LinkMeer over dit onderwerp (mofo.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe unus testis-regel voorbij
CiteertitelDD 2020/45
SamenvattingDe grootschalige moderniseringsoperatie van het Wetboek van Strafvordering zal ook het strafrechtelijk bewijsrecht niet onberoerd laten. In het voorliggende wetsvoorstel voor Boek 4 blijft de klassieke bewijsminimumregel van artikel 342 lid 2 Sv in zijn huidige vorm behouden. Door zijn marginale invulling in de jurisprudentie biedt de unus testis-regel echter nog weinig waarborg voor een deugdelijke bewijsbeslissing. Ten behoeve van een beter gewaarborgde waarheidsvinding wordt met deze bijdrage gepleit voor afschaffing van de bewijsminimumregel ex artikel 342 lid 2 Sv en tot invoering van een ambtshalve bewijsmotiveringsplicht voor een unus testis-bewijsconstructie en een codificatie van de eis van dubbele bevestiging.
Auteur(s)V.L. Thuijsman
LinkVolledige tekst wetsartikel (342 Sv, wetten.overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelVerlofstelsels in strafzaken
CiteertitelDD 2020/46
SamenvattingBespreking van: G. Pesselse, Verlofstelsels in strafzaken. De toelaatbaarheid van het bezwaarvereiste, het verlofstelsel in hoger beroep en het selectiestelsel in cassatie onder de mensenrechten op beroep en een eerlijk proces (diss. Utrecht), Deventer: Wolters Kluwer 2018
Auteur(s)B.F. Keulen
LinkVolledige tekst proefschrift (RU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelJeugdrecht en Jeugdbescherming
CiteertitelDD 2020/47
SamenvattingMet onder meer aandacht voor tijdelijke regelingen coronavirus familie- en jeugdzaken.
Auteur(s)M.R. Bruning , H. Creemers , I. Wissink
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelAdvocatuur
CiteertitelDD 2020/48
SamenvattingMet onder meer aandacht voor COVID-19 en de strafrechtadvocatuur.
Auteur(s)R. Baumgardt , T. Felix , T. Kelder
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelPolitie
CiteertitelDD 2020/49
SamenvattingMet onder meer aandacht voor de politiële Mr. Big-undercovermethode. (ECLI:NL:HR:2019:1982 (Kaatsheuvel) en ECLI:NL:HR:2019:1983 (Posbank))
Auteur(s)S. Brinkhoff
UitspraakECLI:NL:HR:2019:1982
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelDe betrouwbaarheid en bewijskracht van stemherkenning door verbalisanten
CiteertitelDD 2020/50
SamenvattingEén van de minst omvangrijke bewijsmiddelen in strafzaken is het proces-verbaal van stemherkenning door een verbalisant. De verbalisant laat daarin weten dat hij het stemgeluid op een ‘geluidsspoor’ (opgenomen telefoongesprek, WhatsApp voice note, audio bij camerabeelden, rechtstreeks waargenomen stemgeluid uit herinnering) herkent als overeenkomend met het ‘referentiemateriaal’, dus het stemgeluid van een verdachte dat bijvoorbeeld is beluisterd tijdens een verhoor of eveneens is opgenomen. In mijn ervaring is een proces-verbaal van stemherkenning soms niet langer dan een half A4-tje, bevat het zelden een bijlage in de vorm van opgeslagen geluidsfragmenten, en houdt zo’n proces-verbaal in veel gevallen niet meer in dan de mededeling dát het stemgeluid is herkend. Naar waarborgen bij de gevolgde identificatieprocedure of de precieze stemkenmerken op basis waarvan het stemgeluid is herkend, is het dan gissen. ECLI:NL:RBAMS:2008:BG7855, ECLI:NL:RBLIM:2017:6756, ECLI:NL:RBROT:2005:AT5019, ECLI:NL:RBGEL:2014:668, ECLI:NL:GHARN:2012:BW2230, ECLI:NL:RBROT:2007:BB4476, ECLI:NL:RBROT:2013:9419, ECLI:NL:PHR:1989:AC2781, ECLI:NL:PHR:2019:1183,
Auteur(s)G. Pesselse
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2017:6756
Artikel aanvragenVia Praktizijn