Privacy & Informatie

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Privacy & Informatie
Datum 16-10-2020
Aflevering 5
RubriekRedactioneel
TitelRedactioneel
CiteertitelP&I 2020/230
SamenvattingVorig jaar, krap twee maanden na de moord op advocaat Derk Wiersum, kondigde minister Grapperhaus de komst aan van een Multidisciplinair Interventieteam (MIT). Missie van het MIT is het tegengaan van criminele ondermijning, door het criminele bedrijfsproces duurzaam te verstoren, zodat mensen niet in dat milieu kunnen doorgroeien, en door het afpakken van crimineel vermogen. Deelnemers aan het MIT zijn: openbaar ministerie, politie, Belastingdienst, defensie, douane, Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en Koninklijke Marechaussee.
Auteur(s)W. Andelbeek
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDatadelen in smart mobility – voert wishful thinking de boventoon voor anonimiseren?
CiteertitelP&I 2020/231
SamenvattingIn het kader van Nederlandse smart-mobilityprojecten worden veel (persoons)gegevens gedeeld. Deelnemers aan deze projecten – markt en overheid – menen daarbij dat het gaat om geanonimiseerde gegevens. Dit lijkt onwaarschijnlijk – met het oog op de ‘redelijke middelen’ die beschikbaar zijn om de gegevens te de-anonimiseren. De oplossing van de overheid om door middel van interne maatregelen de ‘redelijke middelen’ te beperken, voldoet niet en ondermijnt de bescherming van de gegevens. Moet innovatie door datadelen dan worden gestaakt? Wij vinden van niet. De trusted third party arrangement biedt mogelijk uitkomst, alhoewel deze in 2012 geopperde tussenoplossing wel even afgestoft zal moeten worden.
Auteur(s)D. Hoekzema , L. van Gijn
LinkVolledige tekst artikel (deroosadvocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBestandskoppeling voor fraudebestrijding in de sociale zekerheid
CiteertitelP&I 2020/232
SamenvattingBinnen de sociale zekerheid maken de verschillende instanties gebruik van bestandskoppeling en geautomatiseerde gegevensanalyse om potentiële fraudeurs op te sporen. In de uitspraak over het Systeem Risico Indicatie (SyRI) toetste de rechtbank Den Haag aan art. 8 lid 2 EVRM en concludeerde dat SyRI hiermee strijdig was. De vraag rijst welke eisen het gegevensbeschermingsrecht stelt aan deze grootschalige gegevensverwerking in het kader van fraudeonderzoek. In deze bijdrage wordt ingegaan op de verschillende beginselen, waarborgen en verplichtingen van de AVG en UAVG die gelden voor bestandskoppeling en geautomatiseerde gegevensanalyse. Daarbij wordt ook ingegaan op de waarborgen die volgen uit de toekomstige Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden.
Auteur(s)I. van der Helm
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2020:865
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelOver verwerking van persoonsgegevens in het strafrecht: feiten versus meningen of strafrecht versus ICT?
CiteertitelP&I 2020/233
SamenvattingIn een artikel in aflevering 3 van dit tijdschrift doet mijn collega Clemens Willemsen een aantal voorstellen ter oplossing van tekortkomingen die waren gesignaleerd door B. Custers en M. Leiser in hun artikel ‘Verwerking persoonsgegevens in het strafrecht. Weeffouten in EU-Richtlijn 2016/680 en de Richtlijn zelf leiden tot praktische vraagstukken en aanpassingen in de nationale wetgeving, processen en informatiesystemen’ in het Nederlands Juristenblad. In deze bijdrage reageer ik op Willemsens artikel en meer in het bijzonder op het onderdeel 1.3: ‘Feiten versus meningen’ (p. 109-110). Aan het slot van mijn bijdrage ga ik nog kort in op enkele andere onderdelen van Willemsens betoog.
Auteur(s)W.L. Borst
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitgelicht
TitelPI.lab round table over Multi-Party Computation en anonimisatie
CiteertitelP&I 2020/234
SamenvattingData combineren uit verschillende bronnen creëert meerwaarde: het leidt tot nieuwe inzichten, betere besluitvorming en uitgebreidere onderzoeken. Tegelijkertijd kunnen data niet zomaar gecombineerd worden. De AVG brengt restricties met zich mee ten aanzien van welke data voor welk doel en op welke manier gedeeld mogen worden. Het PI.lab organiseerde in juli 2020 een round table om te bediscussiëren wat het betekent binnen wet- en regelgeving dat nieuwe privacy-preservingtechnieken ingezet worden ten behoeve van gezamenlijke data-analyses.
Auteur(s)A. Sangers
Artikel aanvragenVia Praktizijn