Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 30-09-2020
Aflevering 9
RubriekKort & bondig
TitelWe modderen voort
CiteertitelTvAR 2020, afl. 9
SamenvattingBij het opnemen van de pachtregelgeving in het Burgerlijk Wetboek in 2007 kondigde de minister aan dat er in overleg met de praktijk een meer fundamentele herziening zou worden voorbereid. De wetswijziging werd destijds in anderhalf jaar door de Tweede en Eerste Kamer geloodst, onder meer omdat er een oplossing gevonden moest worden voor de aflopende mogelijkheid om eenmalige pachtovereenkomsten te sluiten (in 1995 ingevoerd, met een maximumtermijn van 12 jaar). Dat was aanleiding voor een relatief snelle invoering van nieuwe wetgeving. Helaas is die snelheid niet doorgezet.
Auteur(s)E.H.M. Harbers
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOver erfdienstbaarheden, titelzuivering en buurwegen bij herverkaveling
CiteertitelTvAR 2020, afl. 9
SamenvattingDat een herverkaveling gevolgen kan hebben voor (het voortbestaan van) erfdienstbaarheden is doorgaans wel bekend, maar dat deze gevolgen zich ook kunnen uitstrekken buiten het herverkavelingsblok – het blok is het gebied waar de herverkaveling plaatsvindt – veel minder. Zo ervoer de eigenaar van het buiten de herverkaveling gelegen heersende erf dat als gevolg van een herverkaveling de erfdienstbaarheid (recht van weg) waarmee het dienende erf was belast, was komen te vervallen. De zaak speelde voor het Hof Arnhem-Leeuwarden en bevat enkele interessante aspecten die ik in deze bijdrage zal toelichten.
Auteur(s)J. Heinen
UitspraakECLI:NL:GHARL:2019:9509
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWindturbines: ‘nieuw voor oud’ en ‘oud voor nieuw’, gedoogplicht en onteigening anno 2020
CiteertitelTvAR 2020, afl. 9
SamenvattingIn dit artikel heeft auteur twee perspectieven op het netvlies. In de eerste plaats het perspectief van de grondeigenaar die zich verzet tegen de plaatsing van een nieuwe turbine op zijn grond of vaker, tegen de wiekoverslag over zijn grond afkomstig van de turbine op de grond van de buurman. In de tweede plaats het perspectief van de eigenaar/exploitant van een (of meer) bestaande turbine(s) die moeten worden gesaneerd om plaats te maken voor een nieuw, meestal door de concurrent te exploiteren, windpark.
Auteur(s)H. Zeilmaker
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOntbinding van de landbouwmaatschap wegens gewichtige redenen
CiteertitelTvAR 2020, afl. 9
SamenvattingAfgelopen jaar bezocht ik de door het IAR georganiseerde cursus ‘Maatschapscontracten in de landbouw’. In deze (overigens uitstekende) cursus lag de nadruk bij de fiscaliteit en de bedrijfsopvolging, onderwerpen die vooral voor de agrarische adviespraktijk interessant zijn. Accountants en (met name) advocaten krijgen echter ook met een zekere regelmaat te maken met maatschappen, waarvan de maten niet langer door één deur kunnen. Dit gaat vaak gepaard met discussies over de modaliteiten van een einde van de maatschap (verkoop, splitsing of voortzetting door één of meer maten). En als het dan tot een procedure komt, dan wordt veelal een beroep gedaan op art. 7A:1684 BW.
Auteur(s)P. Stehouwer
LinkVolledige tekst artikel (Boutadvocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 12-11-2019
CiteertitelTvAR 2020, afl. 9
SamenvattingErfrecht.
Auteur(s)J. Heinen
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2019:4162
Artikel aanvragenVia Praktizijn