Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Datum 09-11-2020
Aflevering 5
RubriekRedactioneel
TitelDe coronapandemie in gezondheidsrechtelijk perspectief
CiteertitelTvGR 2020, afl. 5, p. 475
SamenvattingToen het de TvGR-redactie in het late voorjaar van 2020 duidelijk werd hoe ingrijpend en mogelijk zelfs blijvend de gevolgen van de COVID-19-uitbraak zouden zijn, besloot zij aan het onderwerp een speciaal nummer te wijden. Europa leek de pandemie toen iets meer in zijn greep te krijgen, maar inmiddels – we zitten in een tweede golf – zijn we weer terug bij af. Dat is geen goede zaak, maar daardoor zijn de in dit nummer behandelde gezondheidsrechtelijke vraagstukken wel (weer) zeer actueel.
Auteur(s)M.C. Ploem
Pagina475-476
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe aanpak van de COVID-19-epidemie: een juridische tussenbalans
CiteertitelTvGR 2020, afl. 5, p. 477
SamenvattingVoor de bestrijding van COVID-19 is de Wet publieke gezondheid van betrekkelijke betekenis gebleken. Met noodverordeningen is deze leemte opgevuld; deze schieten echter democratisch en grondrechtelijk tekort. Een nieuw hoofdstuk in de Wpg moet deze bezwaren ondervangen. De regeling laveert tussen slagvaardigheid en democratische controle.
Auteur(s)J.C.J. Dute
Pagina477-486
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe coronapandemie en de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg
CiteertitelTvGR 2020, afl. 5, p. 487
SamenvattingDe coronapandemie in het voorjaar van 2020 had grote gevolgen voor de toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg. In dit artikel worden enkele thema’s vanuit een juridisch perspectief besproken: het verbod op contactberoepen, het tegengaan van ziekenhuisopnames en het selecteren van patiënten bij een tekort aan IC-bedden.
Auteur(s)J. Legemaate
Pagina487-498
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCoronacompensatie van zorgverzekeraars voor zorgaanbieders
CiteertitelTvGR 2020, afl. 5, p. 499
SamenvattingDe CB-regelingen waarmee branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland zorgaanbieders financieel ondersteunt, zijn ontstaan tegen de achtergrond van een maatschappelijke crisis, waarin de gezondheidszorg werd gezien als de frontlinie van een nationale strijd tegen COVID-19. Nu de kruitdampen van de eerste uitbraak enigszins zijn opgetrokken, onderzoekt deze bijdrage hoe de CB-regelingen zich verhouden tot de juridische regels die vorm geven aan ons stelsel van curatieve zorg.
Auteur(s)J.J. Rijken
Pagina499-508
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCorona te lijf via een app
CiteertitelTvGR 2020, afl. 5, p. 509
SamenvattingIn deze bijdrage wordt het juridische kader voor het gebruik van apps in de strijd tegen COVID-19 besproken. Bijzondere aandacht gaat uit naar de Nederlandse notificatieapp en de bijbehorende wettelijke regeling die hiervoor de grondslag moet bieden. In hun bijdrage vragen de auteurs aandacht voor enkele zorgpunten rond de app vanuit privacy- en dataprotectieperspectief.
Auteur(s)M.C. Ploem , T.F.M. Hooghiemstra
Pagina509-523
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEU-gezondheidsrecht en -beleid na COVID-19
CiteertitelTvGR 2020, afl. 5, p. 524
SamenvattingWat is de te verwachten impact van de coronavirusuitbraak op de ontwikkeling van het EU-gezondheidsrecht en -beleid? Wat kunnen we verwachten in de toekomst van de rol van de EU in de bestrijding van grensoverschrijdende ziekten?
Auteur(s)A. de Ruijter
Pagina524-535
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek rechtspraak bestuursrecht
CiteertitelTvGR 2020, afl. 5, p. 536
SamenvattingIn deze kroniek bespreken de auteurs de relevante bestuursrechtelijke uitspraken en ontwikkelingen op het terrein van de gezondheidszorg. Deze kroniek ziet op de periode van 1 februari 2019 tot en met 1 juni 2020.
Auteur(s)M.L. Batting , M.A. de Vries
Pagina536-552
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Civiel recht
TitelHoge Raad 19-06-2020
CiteertitelTvGR 2020, afl. 5, p. 553
Samenvatting(On)geschikte medische hulpzaken. De Hoge Raad heeft in het PIP-arrest voor toekomstige gevallen geen route uitgestippeld hoe om te gaan met de ‘tenzij-clausule’ bij de aansprakelijkheid van het ziekenhuis bij het gebruik van ongeschikte hulpzaken. De conclusie van de Hoge Raad om de tekortkoming (de ongeschikte hulpzaak) niet toe te rekenen aan het ziekenhuis is daarvoor te sterk verbonden met de feitelijke omstandigheden van het geval. De Hoge Raad lijkt daarbij veel waarde te hechten aan het feit dat bij de productie sprake was van grootschalige fraude en ook het ziekenhuis daarvan niet op de hoogte kon zijn. De vraag of terughoudend moet worden omgegaan met de aansprakelijkheid van het ziekenhuis bij het gebruik van een ongeschikte hulpzaak (als geen sprake is van fraude) blijft onbeantwoord. Het is de vraag of dit een gemiste kans is, gelet op de behoefte in de literatuur en rechtspraak aan meer zekerheid. Óf dat deze geschillen niet anders kunnen worden opgelost door het afwegen van de verschillende argumenten voor en tegen in het specifieke geval. Telkens moeten de argumenten op een weegschaal worden geplaatst, waarbij de weegschaal de ene keer de ene kant op slaat, maar de andere keer toch ook de andere kant op kan slaan. Het feit dat een medische hulpzaak een CE-markering heeft, is echter geen relevante omstandigheid die meegewogen moet worden.
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. Medische behandelingsovereenkomst. Complicaties ontstaan door gebruik van 'Miragelplombe' bij oogoperatie. Vraag of sprake is van tekortkoming indien een zaak is gebruikt die ten tijde van de behandeling 'state of the art' is maar op grond van later opgekomen medische inzichten niet geschikt wordt bevonden.
AnnotatorR.D. Leen
Pagina553-568
LinkVolledige tekst annotatie (wijadvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2020:1082
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelBrigit Toebes, ‘Recht in tijden van chronische ziekten’
CiteertitelTvGR 2020, afl. 5, p. 569
SamenvattingOp 4 juni 2019 sprak Brigit Toebes haar oratie uit ter gelegenheid van haar benoeming als hoogleraar met als leeropdracht ‘gezondheidsrecht in internationaal perspectief’. Zij vraagt in haar oratie aandacht voor chronische ziekten (in het bijzonder kanker, diabetes en hart- en vaatziekten) en vindt dat bij het terugdringen daarvan preventie een grotere rol zou moeten spelen. Zij ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor het internationale gezondheidsrecht, dat zij beschouwt als een (nieuwe) tak van het internationale publiekrecht.
Auteur(s)J.C.J. Dute
Pagina569-571
LinkVolledige tekst oratie (rug.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn