Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 26-05-2005
Aflevering 5
TitelMake me beautiful
CiteertitelSR 2005, 34
SamenvattingOnze hooggeleerden verwachten niet dat minister De Geus nog één stap zet in de richting van fundamentele herziening van het ontslagrecht. Dat wordt de lezers van een onlangs in het NJB gepubliceerd artikel van de hand van prof. Loonstra al na enkele regels duidelijk gemaakt. Ook prof. Heerma van Voss constateert in zijn recente visie in dit tijdschrift dat het adviestraject is vastgelopen in de polder. Het aardige van beide artikelen is dat de schrijvers, met handhaving van het duale systeem, soms radicale maar steeds creatieve oplossingen aanreiken voor knelpunten die ook zonder algehele herbezinning opgelost kunnen worden. Hun voorstellen verdienen reeds daarom lof.
Auteur(s)M.E.L. Fikkers
Pagina165-166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOntslag op staande voet: een weg met vele valkuilen
CiteertitelSR 2005, 35
SamenvattingEen ontslag op staande voet is een riskante aangelegenheid voor zowel werknemer als werkgever. Niet alleen mist de werknemer alle verdere bescherming van het ontslagrecht. Ook de werkgever verkeert in onzekerheid over de vraag of er daadwerkelijk sprake is van een dringende reden en de na en rondom het ontslag te voeren procedures. Het ontslag op staande voet is derhalve een ultimum remedium, daarover is men het in de literatuur wel eens. In deze bijdrage onderzoekt de auteur daarom of de nu geldende regelgeving en jurisprudentie aangaande het ontslag op staande voet een evenwichtig systeem van checks en balances is dan wel of het systeem aanpassing behoeft.
Auteur(s)G.C. Boot
Pagina167-173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOntslag en ziekte: waar een 'wegens' is, is een weg
CiteertitelSR 2005, 36
SamenvattingOp grond van welke criteria is een ontslag wegens arbeidsongeschiktheid mogelijk? Welke bescherming komt de werknemer toe en hoe is het in dit verband gesteld met de bescherming van de chronisch zieke? In de literatuur is nauwelijks aandacht voor dit onderwerp. Reden voor de auteur om in onderstaande bijdrage nader in te gaan op deze vragen waarbij hij een onderscheid maakt tussen de opzegging en de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Hij staat daarbij onder andere stil bij de wetsgeschiedenis.
Auteur(s)G.A. Diebels
Pagina174-181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 11-02-2005, C03/248HR
CiteertitelSR 2005, 37
SamenvattingOvergang van onderneming; overgang geschorste werknemer.
Samenvatting (Bron)11 februari 2005 Eerste Kamer Nr. C03/248HR RM/JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], wonende te [woonplaats], EISERES tot cassatie, incidenteel verweerster in cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt, t e g e n ASITO ROTTERDAM RIJNMOND B.V., voorheen genaamd Asito Rotterdam-Centrum B.V., gevestigd te Rotterdam, VERWEERSTER in cassatie, incidenteel eiseres tot cassatie, advocaat: mr. A.J. Swelheim. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorA.Ph.C.M. Jaspers
Pagina182-186
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AR4466
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 08-10-2004, C03/120HR
CiteertitelSR 2005, 38
SamenvattingArbeidsongeschiktheid; ontslag op staande voet; dringende reden.
Samenvatting (Bron)8 oktober 2004 Eerste Kamer Nr. C03/120HR RM/JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: VIXIA B.V., gevestigd te Sittard, gemeente Sittard-Geleen, EISERES tot cassatie, advocaat: aanvankelijk mr. A.G. Castermans, thans mr. M.C.J. Jehee, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorS.F. Sagel
Pagina186-190
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AO9549
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 10-03-2005, 196/02
CiteertitelSR 2005, 39
SamenvattingGelijke behandeling; onderscheid arbeidsvoorwaarden; deeltijdarbeid.
AnnotatorA.G. Veldman
Pagina190-193
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 01-03-2005, 255/2005
CiteertitelSR 2005, 40
SamenvattingEnquêterecht; ondernemingsraad.
AnnotatorR.H. van het Kaar
Pagina193-195
Artikel aanvragenVia Praktizijn