Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 16-12-2020
Aflevering 12
RubriekGastcolumn
TitelStb. 2020, 400
CiteertitelTBR 2020/151
SamenvattingIn deze gastcolumn gaat de auteur in op het Invoeringsbesluit Omgevingswet en enkele wijzigingen die ten aanzien van bouwregeling ten gevolge tot stand komen.
Auteur(s)H.C.W.M. Moesker
LinkVolledige tekst Staatsblad (officielebekendmakingen.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel Planschade onder de Omgevingswet. Kanttekeningen bij Afdeling 15.1 Omgevingswet
CiteertitelTBR 2020/152
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op de regeling voor nadeelcompensatie in de Omgevingswet, de uitgangspunten die daarbij gehanteerd zijn en de vraag wat dat betekent voor de vergoeding van planschade onder het nieuwe recht.
Auteur(s)B.S. ten Kate
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek mediation in de bouw
CiteertitelTBR 2020/153
SamenvattingMediation wordt steeds vaker ingezet om conflicten op te lossen, ook in de bouw. Hoe is mediation ingebed in het huidige rechtssysteem en wat kan de mediationwet brengen?
Auteur(s)C. Schouten , N. van Thiel-Wortmann
LinkVolledige tekst artikel (reulingschutte.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelReactie op J. Struiksma, ‘Van bestemmingen naar werkingsgebieden, bevalt dat?’, TBR 2020/129
CiteertitelTBR 2020/154
SamenvattingIn deze bijdrage reageren de auteurs op een eerdere bijdrage over de uitgangspunten van het omgevingsplan en de digitaliseringsstandaarden. Daarin wordt ingegaan op de gevolgen voor de gebruiker en opsteller van omgevingsplannen. In deze bijdrage worden de instrumentele mogelijkheden van het omgevingsplan benadrukt.
Auteur(s)N.A. van Renssen , M. Engelberts , M. Lurks
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 28-10-2020
CiteertitelTBR 2020/155
SamenvattingHoger beroep. Last onder dwangsom. Legaliteitsvereiste. Paraplubestemmingsplan kan beheersverordening niet wijzigen. Partiële onverbindendheid parapluherziening. Staat van Bedrijfsactiviteiten. Beginselplicht handhaving. Geen bijzondere omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rijswijk [appellante] wegens strijd met de beheersverordening "Elsenburgerbos-TNO/Pasgeld" gelast de bedrijfsactiviteiten hoger dan categorie 2 (of daarmee naar hun aard vergelijkbare bedrijfsactiviteiten) te staken en gestaakt te houden onder oplegging van een dwangsom van 15.000 per week. [appellante] exploiteert aan de [locatie] te Rijswijk een bedrijf voor onder meer het inzamelen van afval- en grondstoffen, de op- en overslag van afval- en grondstoffen, en containerservice. Op grond van de beheersverordening geldt dat bedrijfsactiviteiten tot en met ten hoogste categorie 2 zijn toegestaan en bedrijfsactiviteiten die naar hun aard daarmee vergelijkbaar zijn. [appellante] betoogt onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 22 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:217, dat, gelet op artikel 3.39, tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening, de beheersverordening is vervallen.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2519
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 28-10-2020
CiteertitelTBR 2020/156
SamenvattingProvinciale verordening. Ontheffing. Detailhandel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 november 2019 heeft het college van gedeputeerde staten geweigerd het college van burgemeester en wethouders van Den Haag met toepassing van artikel 6.29 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 6.13, eerste lid, van de Omgevingsverordening. [appellante sub 4] en [appellante sub 3] hebben overeenkomsten gesloten met de gemeenten Schiedam en Den Haag om te komen tot de ontwikkeling en realisering van de plangebieden van de bestemmingsplannen "Sportplaza Harga" te Schiedam en "Forepark-Rhône" te Den Haag. Het doel is om in beide plangebieden een winkel volgens de Decathlonformule te vestigen. Decathlon is een grootschalige sportdetailhandelaar, die de wens heeft in deze plangebieden winkels te vestigen, gebaseerd op het principe dat klanten producten voor alle sporten in een Decathlon conceptstore kunnen vinden en zoveel als mogelijk producten kunnen uitproberen, testen en "beleven".
AnnotatorR. Kegge
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2570
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 06-11-2019, 36.364
CiteertitelTBR 2020/157
SamenvattingUAV-GC 2005. Opdrachtgever is alleen verantwoordelijk voor onjuiste in-formatie en staat niet in voor volledigheid van de verstrekte informatie. Tegenvallers zijn voor rekening en risico vanOpdrachtnemer.
AnnotatorG.L. Weerheim
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelRechtbank Gelderland 21-02-2020
CiteertitelTBR 2020/158
SamenvattingIntrekking aanbestedingsprocedure. Heraanbesteding. Onvoldoende concurrentie. Wezenlijke wijziging.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. HvJ EU 11 december 2014, C-440/13, ECLI:EU:C:2014:2435 (Croce Amica). In dit kort geding vanwege onvoldoende concurrentie geen wezenlijke wijziging van de opdracht vereist om te mogen heraanbesteden.
AnnotatorJ.H.J. Bax
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2020:1324
Artikel aanvragenVia Praktizijn