Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken
Datum 31-12-2020
Aflevering 6
RubriekColumn
TitelPensioenkortingen en variabele uitkeringen
CiteertitelTPV 2020/46
SamenvattingOp 22 juni 2020 verscheen de Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord, waarin het Pensioenakkoord zoals dat in het voorjaar van 2019 is gesloten verder is uitgewerkt. Ondanks het feit dat Nederland ook in 2020 weer het land met het beste pensioenstelsel blijkt te zijn, is het enthousiasme voor het in stand houden van dat stelsel niet groot, enkele uitzonderingen daargelaten.
Auteur(s)A.C. van Stee
LinkVolledige tekst akkoord (rijksoverheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMaakt het pensioenakkoord haar doelstellingen waar?
CiteertitelTPV 2020/47
SamenvattingIn het pensioenakkoord staan drie doelstellingen. Uit de communicatie over het akkoord blijken nog vijf (informele) doelstellingen als evidente verwachtingen bij het publiek te liggen. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag of het pensioenakkoord haar doelstellingen waarmaakt en laten we zien, dat het akkoord de doelstellingen onvoldoende waarmaakt.
Auteur(s)A.C. Eijgenraam , H.J. Bets
LinkVolledige tekst akkoord (rijksoverheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTransitie onder het nieuwe pensioencontract: overschrijding van de Europeesrechtelijke grens?
CiteertitelTPV 2020/48
SamenvattingAan de Europeesrechtelijke houdbaarheid van grensoverschrijdende (collectieve) waardeoverdrachten zijn inmiddels aardig wat artikelen gewijd. Ook heeft het de speciale aandacht van de Europese Commissie en het EU Hof van Justitie. Wat is er aan de hand en waarom wordt er zo veel over de Nederlandse regeling gedebatteerd? Deze discussie is zeer relevant voor het nieuwe pensioenakkoord. Immers het ‘invaren’ van oude pensioenrechten lijkt via hetzelfde artikel van de Pensioenwet te verlopen als de collectieve waardeoverdracht ("cwo").
Auteur(s)R.M.J.M. de Greef , H. van Meerten , J.J. van Zanden
LinkVolledige tekst artikel (SSRN.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFiscale aspecten van het PEPP
CiteertitelTPV 2020/49
SamenvattingVanaf 2021 wordt het voor inwoners van de EU makkelijker om via een persoonlijk pensioenproduct vrijwillig te sparen voor de oude dag. Banken, beleggingsinstellingen en verzekeraars kunnen namelijk vanaf medio 2021 een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) aanbieden. Het aanbieden van een PEPP is mogelijk geworden door inwerkintreding van Verordening 2019/1238. De fiscale facilitering van het PEPP is echter niet in de Verordening opgenomen en wordt aan de Lidstaten overgelaten. Dit terwijl de fiscale facilitering cruciaal is om het PEPP op termijn een succes te maken.
Auteur(s)B. Dieleman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPensioen en overgang van onderneming: the devil is in the details
CiteertitelTPV 2020/50
SamenvattingTransacties in de fusie- en overnamepraktijk komen in verschillende varianten voor. Denk hierbij aan een aandelentransactie, een activa-passivatransactie, een fusie of een splitsing. Bij deze laatste drie varianten kan sprake zijn van een overgang van onderneming, zoals bedoeld in art. 7:662 BW e.v. Art. 7:664 BW regelt een aantal pensioenuitzonderingen bij overgang van onderneming. Voor de fusie- en overnamepraktijk is het belangrijk dat dit wetsartikel een helder rechtskader schept. Er zitten echter meerdere haken en ogen aan dit wetsartikel, die niet direct uit de wettekst te halen zijn.
Auteur(s)A.A. Boutens
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe vreemde eend die VPL-regeling heet
CiteertitelTPV 2020/51
SamenvattingMet de introductie van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling is de fiscale facilitering voor VUT- en prepensioenregelingen afgeschaft. In het Sociaal Akkoord 2004 werd afgesproken dat werkgevers bij wijze van overgangsregeling een voorwaardelijk extra ouderdoms- en nabestaandenpensioen mochten toezeggen. Dit staat bekend als ‘VPL-aanspraken’ of ‘voorwaardelijk pensioen’. Het toezeggen van VPL-aanspraken was mogelijk in 2006 en 2007.
Auteur(s)M.C.D. Janse
LinkVolledige tekst wetsartikel (officielebekendmakingen.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWijzigen via de Pensioenfondsroute: mythe of mogelijk?
CiteertitelTPV 2020/52
SamenvattingDat de pensioenfondsroute aanleiding kan geven tot een pittige pennenstrijd blijkt uit het oktobernummer van TPV. Maar liefst vier auteurs (Van Marwijk Kooy, Heemskerk, Lutjens en Tangelder) schrijven erover, waarbij eerstgenoemde de aanzet geeft voor de reacties van de drie laatstgenoemden. Graag reageert auteur daar ook nog op omdat hij een, in mijn ogen relevante nuance en invalshoek mist in deze artikelen.
Auteur(s)H.P. Breuker
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOverstappen naar nieuw pensioencontract bij verplicht BPF
CiteertitelTPV 2020/53
SamenvattingDe redactie van TPV heeft auteur de gelegenheid geboden voor een korte bespreking van de reactie van Lutjens, Heemskerk en Tangelder op zijn artikel in de vorige uitgave van dit blad.
Auteur(s)A.G. van Marwijk Kooy
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Amsterdam 05-11-2020
CiteertitelTPV 2020/55
SamenvattingArtikel 217 Pensioenwet.
Samenvatting (Bron)OK; Artikel 217 Pensioenwet, toewijzing verzoek
AnnotatorB. Degelink
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2020:2993
Artikel aanvragenVia Praktizijn