Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 22-01-2021
Aflevering 1
RubriekRedactioneel
TitelSnelkookp(l)annen
CiteertitelBR 2021/1
SamenvattingGebiedsontwikkeling is een proces dat vaak heel veel tijd kost. Als er behoefte is aan versnelling van de woningbouw is het op de meeste locaties echt niet zo dat, nadat zo’n behoefte is geconstateerd, er met één of twee jaar een planologisch besluit is genomen, laat staan dat er vergunningen zijn verleend. Van idee naar planologisch besluit duurt vaak vele jaren. Kan dat niet sneller?
Auteur(s)E.J. van Baardewijk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Spaansen-zaak: onrechtmatige staatssteun bij grondtransacties en de civielrechtelijke gevolgen daarvan in de praktijk
CiteertitelBR 2021/2
SamenvattingDe zaak Harlingen/Spaansen is in de literatuur veelvuldig besproken. In deze zaak staat de vraag centraal wat de civielrechtelijke rechtsgevolgen zijn van onrechtmatige staatssteun voor een vastgoedtransactie waarmee deze steun is verleend.
Auteur(s)A.D.L. Knook , S.B. van Duren , S.D. van Bommel
UitspraakECLI:NL:HR:2020:1587
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek planschade en nadeelcompensatie
CiteertitelBR 2021/3
SamenvattingIn aansluiting op de Kroniek planschade over 2019 in BR 2020/3, worden in dit overzicht uitspraken (vooral van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) over planschade gesignaleerd. Zij zijn gerubriceerd in procedurele aspecten, de planvergelijking, schadefactoren, normaal maatschappelijk risico, risicoaanvaarding, taxatie en schadebeperking. Daaraan voorafgaand een beknopte beschouwing over het stelsel van nadeelcompensatie onder de Omgevingswet.
Auteur(s)J.W. van Zundert
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 28-10-2020
CiteertitelBR 2021/4
SamenvattingGedeputeerde Staten heeft geweigerd het college van burgemeester en wethouders van Den Haag ontheffing te verlenen om te komen tot de ontwikkeling en realisering van de plangebieden van de bestemmingsplannen "Sportplaza Harga" te Schiedam en "Forepark-Rhône" te Den Haag. Leegstand en behoud leefbaarheid stadscentra.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 november 2019 heeft het college van gedeputeerde staten geweigerd het college van burgemeester en wethouders van Den Haag met toepassing van artikel 6.29 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 6.13, eerste lid, van de Omgevingsverordening. [appellante sub 4] en [appellante sub 3] hebben overeenkomsten gesloten met de gemeenten Schiedam en Den Haag om te komen tot de ontwikkeling en realisering van de plangebieden van de bestemmingsplannen "Sportplaza Harga" te Schiedam en "Forepark-Rhône" te Den Haag. Het doel is om in beide plangebieden een winkel volgens de Decathlonformule te vestigen. Decathlon is een grootschalige sportdetailhandelaar, die de wens heeft in deze plangebieden winkels te vestigen, gebaseerd op het principe dat klanten producten voor alle sporten in een Decathlon conceptstore kunnen vinden en zoveel als mogelijk producten kunnen uitproberen, testen en "beleven".
AnnotatorJ.A. Mohuddy , S. Elbertsen
LinkVolledige tekst annotatie (AKD.eu)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2570
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht. schadevergoeding
TitelRaad van State 07-10-2020
CiteertitelBR 2021/5
SamenvattingGeschil over hoogte van toegekende tegemoetkomingen in planschade.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juni 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht Car Service een tegemoetkoming in planschade van € 62.268,00 toegekend en Oto Com een tegemoetkoming in planschade van € 16.887,34. Het geschil tussen partijen gaat over de hoogte van de toegekende tegemoetkomingen in planschade.
AnnotatorI.P.A. van Heijst
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2382
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overeenkomstenrecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-09-2020
CiteertitelBR 2021/6
SamenvattingDe vraag die centraal staat in deze zaak is of de gemeente Groningen met afspraken rondom de herhuisvesting van een muziekruimte-exploitant onrechtmatig heeft gehandeld jegens een andere muziekruimte-exploitant.
Samenvatting (Bron)Heeft de gemeente met afspraken rondom de herhuisvesting van een muziekexploitant onrechtmatig gehandeld jegens een andere muziekexploitant? Oneerlijke concurrentie? Schending van algemene beginselen van behoorlijk bestuur?
AnnotatorE.W.J. de Groot , S. Elbertsen , J.C.A. Houdijk
LinkVolledige tekst annotatie (AKD.eu)
UitspraakECLI:NL:GHARL:2020:7856
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbitrage
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 24-08-2020, 36.367
CiteertitelBR 2021/7
SamenvattingStraatwerk. RAW-bestek. UAV. Eindafrekening. Obscuur libel.
AnnotatorM.R. Lim
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Omgevingsrecht
TitelRaad van State 21-10-2020
CiteertitelBR 2021/8
SamenvattingErfgenamen stellen zich onder verwijzing naar een brief van een makelaar op het standpunt dat het legaliseren van een deel van een asielzoekerscentrum leidt tot een vermindering van de marktwaarde van de (geërfde) woning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wageningen aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers een omgevingsvergunning verleend voor het legaliseren van een deel van het asielzoekerscentrum op het perceel Keijenbergseweg 10-12 te Wageningen. Op het perceel is een opvanglocatie voor asielzoekers gevestigd. De opvanglocatie is gevestigd in en rond het rijksmonument "De Leemkuil". Het perceel is bebouwd met diverse gebouwen en heeft verder verschillende voorzieningen. De opvanglocatie voor asielzoekers ligt ten noordoosten van het perceel waarop [overledene] woonde. De erven stellen zich onder verwijzing naar een brief van een makelaar op het standpunt dat het legaliseren van een deel van het asielzoekerscentrum leidt tot een vermindering van de marktwaarde van de woning. Hiertoe voeren zij aan dat de grootte van de opvanglocatie van belang is voor het bepalen van de marktwaarde.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2486
Artikel aanvragenVia Praktizijn