Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 28-01-2021
Aflevering 1
RubriekKort & bondig
TitelContouren toekomstig mestbeleid
CiteertitelTvAR 2021, afl. 1
SamenvattingOp 8 september 2020 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C. Schouten, mede namens de bewindslieden van Infrastructuur en Waterstaat, in een brief aan de Tweede Kamer de contouren van het toekomstige mestbeleid geschetst. Met deze brief wil zij vooruitkijken en starten met de bouw aan een nieuw toekomstbestendig mestbeleid.
Auteur(s)H.A. van Bommel
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
LinkVolledige tekst Kamerbrief (rijksoverheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen (WOH)
CiteertitelTvAR 2021, afl. 1
SamenvattingDe WOH is het resultaat van een maatschappelijke en politieke discussie over de verhouding tussen de marktpositie van landbouwers enerzijds en de supermarkten en andere grote afnemers anderzijds. De maatschappelijke roep om dier- en milieuvriendelijk te produceren neemt toe. Wijziging van de productiemethode vergt investeringen en kan tot een hogere kostprijs leiden. Landbouwers achten zich niet altijd in staat om een eerlijke prijs voor hun producten in de markt uit te onderhandelen.
Auteur(s)W.M. Bijloo
LinkVolledige tekst wet (wetten.overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFiscale kroniek 2020
CiteertitelTvAR 2021, afl. 1
SamenvattingDe coronacrisis heeft een groot stempel gedrukt op 2020. Ondernemers moesten acuut worden ondersteund. Na afloop van het jaar doen we in deze kroniek dan ook dunnetjes over de beschrijving van de fiscale coronamaatregelen zoals die halverwege 2020 al is opgetekend in het tweeluik ‘Corona in de agrarisch juridische praktijk’ in de edities nummers 4 en 5 van het tijdschrift. Vanzelfsprekend gaan we daarnaast in op voor de agrarische sector relevante ontwikkelingen op het gebied van fiscale wetgeving, fiscaal beleid en de belastingrechtspraak. We eindigen met een korte vooruitblik op wat ons op het agro-fiscale vlak te wachten staat in 2021.
Auteur(s)E. Smit , A. Verduijn
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet levenstestament voor agrarisch ondernemers
CiteertitelTvAR 2021, afl. 1
SamenvattingHet levenstestament is in toenemende mate populair onder Nederlanders, gezien de aantallen levenstestamenten die de afgelopen jaren zijn gemaakt. Het levenstestament voorziet kennelijk in een behoefte van Nederlanders om een regeling te treffen voor de situatie waarin ze zelf niet kunnen of niet meer willen handelen. In deze bijdrage wordt geďnventariseerd wat een levenstestament de agrarisch ondernemer kan bieden.
Auteur(s)L.A.G.M. van der Geld , J.F.V.N. Verploegen
LinkVolledige tekst artikel (deagrinotaris.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-03-2019
CiteertitelTvAR 2021/8042
SamenvattingPachtovereenkomst.
Samenvatting (Bron)7:313 en 397 BW en 7:361 lid 3 BW Vordering van een verklaring voor recht gevorderd dat verpachter jaarlijks op grond van een geliberaliseerde pachtovereenkomst aan pachter percelen weiland gelegen op het landgoed dient te verpachten ter grootte van tussen 10 en 11.7 ha voor zolang de pachtovereenkomst met betrekking tot de hoeve op het landgoed voortduurt. De vordering is gebaseerd op een afspraak die onvolledig schriftelijk is vastgelegd. Het komt dus aan op de uitleg van de pachtovereenkomst. Het hof oordeelt dat pachter deze afspraak voldoende heeft bewezen en dat de verpachter, die het landgoed inclusief de hoevapachtovereenkomst heeft gekocht, aan de afspraak is gebonden.
AnnotatorJ.W.A. Rheinfeld
UitspraakECLI:NL:GHARL:2019:2468
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-05-2019
CiteertitelTvAR 2021/8043
SamenvattingPacht.
Samenvatting (Bron)7:365 lid 3 BW Ontslag uit medepacht. Uitleg overeenkomst over uitoefening van de pachtrechten.
AnnotatorJ.W.A. Rheinfeld
UitspraakECLI:NL:GHARL:2019:4609
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 18-11-2020
CiteertitelTvAR 2021/8044
SamenvattingNatura 2000-gebieden. Stikstof.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 augustus 2017 heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel het verzoek van de Stichting Leefbaar Buitengebied van 16 juni 2017 om handhavend op te treden tegen activiteiten van [bedrijf] aan de [locatie] in Slagharen primair niet-ontvankelijk verklaard en subsidiair afgewezen. Bij brief van 16 juni 2017 heeft SLB het college verzocht om handhavend op te treden tegen activiteiten van [bedrijf] aan de [locatie] in Slagharen (hierna: het bedrijf), die schadelijke effecten hebben op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. SLB heeft daarbij aangevoerd dat het bedrijf illegaal in werking was omdat het niet beschikte over een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) en deze ook niet kon worden verleend. Het college heeft dit verzoek bij besluit van 10 augustus 2017 afgewezen en het bezwaar van SLB daartegen bij besluit van 21 december 2017 ongegrond verklaard, omdat voor de activiteiten van het bedrijf op 14 juni 2017 een Wnb-vergunning was verleend.
AnnotatorP.P.A. Bodden
LinkVolledige tekst annotatie (Hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2760
Artikel aanvragenVia Praktizijn