Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 28-02-2021
Aflevering 1-2
RubriekRedactioneel
TitelDe randen van de regels
CiteertitelNTB 2021/1
SamenvattingOmdat er bij genuanceerde regels veel discussie kan ontstaan over de vraag wat die regels nu wel of niet toestaan, is te zien dat tijdens de pandemie ervoor wordt gekozen om eenvoudige, categorische regels te geven, die vaak meer verbieden dan strikt genomen nodig zou zijn. Daarmee wordt de discussie over de randen van de regels verkleind: er zijn immers minder randen.
Auteur(s)G.T.J.M. Jurgens
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelHet wetsvoorstel Versterkingswet Groningen
CiteertitelNTB 2021/2
SamenvattingAl jaren is sprake van schade door gaswinning uit het Groningenveld. Na de relatief zware beving te Huizinge van 16 augustus 2012 zijn maatregelen genomen tot beëindiging van deze gaswinning en tot grootschalige schadeafhandeling. De schadeafhandeling is tegenwoordig geregeld in de op 1 juli 2020 in werking getreden Tijdelijke wet Groningen (TwG).
Auteur(s)H.E. Bröring
LinkVolledige tekst wet (wetten.overheid.nl)
LinkVolledige tekst artikel (rug.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelSpreken met bezwaarmakers
CiteertitelNTB 2021/3
SamenvattingOp 26 november 2020 verdedigde Marc Wever aan de Rijksuniversiteit Groningen een proefschrift over de vraag welke inrichting van de bezwaarprocedure het meest bijdraagt aan een uitkomst waarmee de bezwaarmaker kan leven (hierna: proefschrift).4 Hiermee schaart Wever zich in een rijke Groningse traditie van empirisch onderbouwde studies over het functioneren van rechtsbeschermingsprocedures.
Auteur(s)L.M. Koenraad
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelRecensie preadvies Jonge VAR 2020: De bestuursrechtelijke rechter-commissaris
CiteertitelNTB 2021/4
SamenvattingDe preadviezen voor de Jonge VAR 2020 gaan over een aansprekend onderwerp: “Experimenteren in het bestuursprocesrecht”. Mattheussens kiest in haar prettig leesbare preadvies voor een gedurfd experiment door met de bestuursrechtelijke rechter-commissaris een nieuwe figuur in het bestuursprocesrecht te introduceren.
Auteur(s)J. Nijholt-Westland
LinkVolledige tekst preadvies (verenigingbestuursrecht.nl)
LinkVolledige tekst artikel (verenigingbestuursrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelNaschrift
CiteertitelNTB 2021/5
SamenvattingHet schrijven van een preadvies voor de Jonge VAR is in vele opzichten een spannend avontuur. Het meest spannende is misschien nog wel het moment dat je de recensie van de NTB-recensent onder ogen krijgt: de eerste keer dat je weet wat iemand, buiten de personen die je met raad en daad hebben bijgestaan, van jouw stuk vindt, zonder dat je het daarna kan aanpassen.
Auteur(s)C.G.A. Mattheussens
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelVan achter de schermen naar de voorgrond
CiteertitelNTB 2021/6
SamenvattingTraditioneel gaat veel aandacht uit naar de zichtbare aspecten van de gerechtelijke procedure: de openbare zitting en de uitspraak. Daarbij is er ook veel aandacht voor de rechter, die de zitting leidt en de uitspraak doet. Die aandacht is terecht, want voor veel rechtzoekenden draait het toch vooral om hun ‘day in court’. Het mooie van het preadvies van Stoepker en Schulmer is echter dat het aandacht vraagt voor minder zichtbare, maar eveneens belangrijke aspecten van de procedure (en actoren daarin): het vooronderzoek en de rol van de griffier.
Auteur(s)N.L. Holvast
LinkVolledige tekst preadvies (Experimenteren met het vooronderzoek, verenigingbestuursrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelNaschrift
CiteertitelNTB 2021/7
SamenvattingIn haar nabespreking geeft Holvast op fraaie wijze de kern van ons preadvies weer. Daarin hebben wij, met het oog op de door partijen ervaren procedurele rechtvaardigheid, aandacht gevraagd voor het bestuursrechtelijk vooronderzoek. Dat vooronderzoek is volgens ons aan modernisering toe. Wij stellen een experiment voor: het vooronderzoek 2.0.
Auteur(s)G.J. Stoepker , F.M.E. Schulmer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelHet nut en de noodzaak van de prejudiciële procedure in het bestuursrecht
CiteertitelNTB 2021/8
SamenvattingDe Jonge VAR-vergadering 2020 stond in het teken van 'Experimenteren in het bestuursrecht'. Een prejudiciële procedure in het bestuursrecht zou één van die experimenten kunnen – en volgens het preadvies van Blankenstein ook moeten – zijn. Blankenstein heeft veel medestanders. Giesen, Ortlep, Barkhuysen en Schuurmans kwamen eerder al tot de slotsom dat invoering van een prejudiciële procedure in het bestuursrecht gewenst is.
Auteur(s)N.E. Groeneveld-Tijssens
LinkVolledige tekst preadvies (Daar is het laatste woord nog niet over gezegd, verenigingbestuursrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelNaschrift
CiteertitelNTB 2021/9
SamenvattingVeel dank gaat uit naar Nadine Groeneveld voor haar heldere recensie van mijn preadvies waarin ik pleit voor de invoering van een prejudiciële procedure in het bestuursrecht. Groeneveld is van de noodzaak tot invoering van dit instrument nog niet overtuigd. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om op de belangrijkste punten uit haar recensie te reageren.
Auteur(s)C.A. Blankenstein
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelVerslag Jonge VAR 2020: experimenten in het bestuursprocesrecht
CiteertitelNTB 2021/10
SamenvattingHet overkoepelend thema van de preadviezen van de Jonge VAR was dit jaar ‘experimenten in het bestuursprocesrecht’. In het kader van experimenten die verbazingwekkend snel het ‘nieuwe normaal’ worden, vond deze editie van de Jonge VAR op vrijdag 11 december 2020 volledig digitaal plaats. In deze digitale bijeenkomst stonden de drie preadviezen centraal, alle geschreven door jonge bestuursrechtjuristen die werken bij de hoogste bestuursrechters van het land.
Auteur(s)L.A. van Heusden , M. Ippel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelEuropees staats- en bestuursrecht
CiteertitelNTB 2021/11
SamenvattingMet onder meer aandacht voor HvJ EU 17 december 2020, nr. C-354/20 PPU en 412/20 PPU (L & P), ECLI:EU:C:2020:1033 waarin het Hof oordeelt – in antwoord op prejudiciële vragen van de rechtbank Amsterdam – dat de structurele en fundamentele gebreken met betrekking tot de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen nog niet betekent dat alle Poolse gerechten de hoedanigheid van ‘uitvaardigende rechterlijke autoriteit’ van een Europees aanhoudingsbevel kan worden ontzegd.
Auteur(s)T. Duijkersloot , R. Ortlep , M.J.M. Verhoeven , R.J.G.M. Widdershoven
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelHandhaving van bestuursrecht
CiteertitelNTB 2021/12
SamenvattingMet onder meer aandacht voor een belangrijke, zaaksoverstijgende uitspraak van de grote kamer van de Afdeling over de heroverweging in bezwaar, in het bijzonder van besluiten over herstelsancties. De grote kamer volgt daarin voor een groot deel de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Wattel van 11 maart 2020 die wij in de vorige kroniek bespraken (ECLI:NL:RVS:2020:738).
Auteur(s)M.L. Batting , C. de Rond , K. Winterink
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2571
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelOverheidsaansprakelijkheid
CiteertitelNTB 2021/13
SamenvattingIn deze kroniek onder meer aandacht voor een aantal belangrijke arresten van de Hoge Raad waarin telkens een ander deelgebied van het overheidsaansprakelijkheidsrecht uit onrechtmatige daad centraal staat. De arresten gaan over onrechtmatige rechtspraak, strafvorderlijk optreden, de Gratiewet, het causaal verband in besluitaansprakelijkheidszaken en daarnaast over onrechtmatige ontwerpbestemmingsplannen, uitlatingen en de intrekking van een btw-identificatienummer.
Auteur(s)T.W. Fransen , S.A.L. van de Sande
LinkVolledige tekst artikel (akd.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn