Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 10-03-2021
Aflevering 3
RubriekEditorial
TitelPrincipiŽle en praktische ideeŽn omtrent het hoger beroep in strafzaken
CiteertitelDD 2021/15
SamenvattingIn de academische wereld is het niet ongebruikelijk om een onderscheid te maken tussen de zogenoemde context of discovery en de context of justification. Dat gebeurt binnen de wetenschapsleer of wetenschapsfilosofie, in de rechtsmethodologie (inclusief rechtsvindingsvraagstukken), en ook in de strafrechtswetenschap. Met context of discovery, ook wel de heuristische fase genoemd, wordt bedoeld het proces te beschrijven of te normeren dat voorafgaat aan het formuleren van een theorie, of van een begripsomschrijving, dan wel het nemen van een rechterlijke beslissing.
Auteur(s)M.S. Groenhuijsen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe betekenis van de schriftelijke wilsverklaring, de verplichte consultatie en het ondraaglijke lijden bij beslissingen over euthanasie bij patiŽnten met dementie
CiteertitelDD 2021/16
SamenvattingDe Koffie-arresten van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2020:712, ECLI:NL:HR:2020:713) over euthanasie bij dementie hebben nog geen volledige duidelijkheid verschaft over de betekenis van de wettelijke zorgvuldigheidseisen voor artsen. Dat blijkt uit een nieuwe uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam over een geval van euthanasie bij een patiŽnte met vergevorderde dementie.
Auteur(s)N. Rozemond
LinkVolledige tekst artikel (VU.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2020:712
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelJoep Lindeman, Officieren van justitie in de 21e eeuw. Een verslag van participerend observatieonderzoek naar de taakopvatting en taakinvulling van officieren van justitie (diss. Utrecht), Den Haag: Boom juridisch 2017
CiteertitelDD 2021/17
SamenvattingMet zijn dissertatie, die op 21 april 2017 aan de Universiteit Utrecht is verdedigd, levert Lindeman als Ďklassiek juridisch geschooldeí onderzoeker een bijzonder werk af. Vanuit het perspectief van een klassiek jurist, observeert hij de werkvloer van de officier van justitie anno 2011. Vanuit het klassiek juridisch kader deduceert hij vervolgens drie ideaaltypische rollen van de officier van justitie op een heldere en kundige manier richting de werkvloer.
Auteur(s)M.E. de Meijer
LinkVolledige tekst proefschrift (uu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelRechtspraak EHRM
CiteertitelDD 2021/18
SamenvattingMet onder meer aandacht voor de zaak Kotilainen e.a. t. Finland (EHRM 17 september 2020, nr. 62439/12). Deze uitspraak betreft een school shooting die in 2008 plaatsvond in Kauhajoki, Finland. Bij deze schietpartij vonden elf mensen de dood, onder wie de tweeŽntwintigjarige dader Ė een leerling van de school Ė die na zijn daad zelfmoord pleegde.
Auteur(s)S. Lestrade , D. de Vocht , M. Krabbe
UitspraakECLI:CE:ECHR:2020:0917JUD006243912
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelInternationale strafrechtelijke samenwerking
CiteertitelDD 2021/19
SamenvattingMet onder meer aandacht voor drie aanpassingen in het Tractatenblad van verdragen op het gebied van verdovende middelen. Het gaat om het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen (Trb. 2020, 91), het Verdrag inzake psychotrope stoffen (Trb. 2020, 92) en het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen (Trb. 2020, 93).
Auteur(s)T. Kraniotis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelEuropees strafrecht
CiteertitelDD 2021/20
SamenvattingMet onder meer aandacht voor de op 19 december 2020 inwerking getreden Verordening 2018/1805 inzake de wederzijdse erkenning van beslissingen tot bevriezing en confiscatie.
Auteur(s)E. Filius , A. Martufi
LinkVolledige tekst verordening (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelPoging tot een bepaald misdrijf: enkele implicaties van de accessoiriteit
CiteertitelDD 2021/21
SamenvattingVan oudsher duiken er in Boek 2 van het Wetboek van Strafrecht delicten op waarbij een strafbare poging zich niet goed laat indenken, zoals eenvoudige belediging of culpoze misdrijven, maar ook meer algemeen de formeel omschreven misdrijven, omdat het begin van uitvoering en het voltooide delict daarbij nagenoeg samenvallen. Uit meer recente ontwikkelingen blijkt dat er (steeds meer) misdrijven opduiken die op zichzelf reeds een voorbereidingshandeling inhouden.
Auteur(s)C.L. van der Vis
UitspraakECLI:NL:HR:2020:975
Artikel aanvragenVia Praktizijn