Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Datum 28-02-2021
Aflevering 1-2
RubriekStaatssteun
TitelDe rol van het gemeenschappelijk belang bij de verenigbaarverklaring van steunmaatregelen
CiteertitelNTER 2021, afl. 1-2
SamenvattingMoet een lidstaat die een steunmaatregel door de Europese Commissie verenigbaar verklaard wil krijgen op grond van artikel 107 lid 3 VWEU, aantonen dat met die steunmaatregel een gemeenschappelijk belang bevorderd wordt? Dat is wel de praktijk. Het arrest Hinkley roept echter de vraag op of dat aantonen van het bevorderen van een gemeenschappelijk belang gevergd kan worden en wat de rol daarvan dan is in de beoordeling van de verenigbaarheid van steunmaatregelen. Daarop wordt ingegaan in dit artikel.
Auteur(s)C.T. Dekker
UitspraakECLI:EU:C:2020:742
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtsbescherming
TitelVan meelwormen, krekels, sprinkhanen en andere wijzen van uitlegging van Unierecht
CiteertitelNTER 2021, afl. 1-2
SamenvattingOp 1 oktober 2020 gaf het Hof van Justitie van de Europese Unie antwoord op de door de Franse Conseil d’État gestelde prejudiciële vraag of hele insecten, zoals wormen, sprinkhanen en krekels, een novel food zijn in de zin van Verordening (EG) nr. 258/97.
Auteur(s)K.J. Defares
LinkVolledige tekst verordening (europa.eu)
LinkVolledige tekst artikel (openaccessadvocate.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2020:769
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDigitale markten
TitelHet voorstel voor de Digital Services Act: Op zoek naar nieuw evenwicht in regulering van onlinediensten met betrekking tot informatie van gebruikers
CiteertitelNTER 2021, afl. 1-2
SamenvattingIn deze bijdrage wordt het recente voorstel voor de Digital Services Act besproken. De voorgestelde verordening is bedoeld om de digitale interne markt te versterken en, meer specifiek, de activiteiten van aanbieders van onlinediensten die draaien om de doorgifte, opslag en publieke verspreiding van informatie van hun gebruikers – zoals videoplatforms, onlinemarktplaatsen, sociale media en internetaanbieders – beter te reguleren.
Auteur(s)F. Wilman
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededinging
TitelCK Telecoms/Commissie: ‘bridging the gap’ tussen Airtours en SIEC-test?
CiteertitelNTER 2021, afl. 1-2
SamenvattingOp 28 mei 2020 heeft het Gerecht van de Europese Unie de beschikking van de Europese Commissie vernietigd waarin de Commissie de overname van Telefónica UK door CK Hutchison UK (nadien ‘CK Telecom UK’) – een zogenoemde 4-naar-3-telecomfusie in het Verenigd Koninkrijk – verbood. In dit arrest wordt voor de eerste maal de toepassing van de ‘significant impediment to effective competition’ (SIEC)-test op zogenoemde ‘gap’-zaken onderworpen aan een (indringende) rechterlijke toetsing.
Auteur(s)B.J.H. Braeken , X.Y.G. Versteeg
LinkVolledige tekst artikel (openaccessadvocate.nl)
UitspraakECLI:EU:T:2020:217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtsbescherming
TitelHet spanningsveld tussen de belangen van producent, concurrent en publiek
CiteertitelNTER 2021, afl. 1-2
SamenvattingIn deze bijdrage worden twee recente uitspraken van respectievelijk het Gerecht (ECLI:EU:T:2018:66) en het Hof van Justitie (ECLI:EU:C:2020:23) besproken. In deze uitspraken laten zij zich uit over het openbaar maken van klinische onderzoeksrapporten verstrekt in het kader van een aanvraag voor het in de handel brengen van een geneesmiddel. In de uitspraken komen onder meer het leerstuk van de algemene aanname van de vertrouwelijkheid en de uitzonderingsgrond onder de Eurowob die dient ter bescherming van de commerciële belangen van een (rechts)persoon aan bod. Dit artikel beoogt uiteen te zetten in hoeverre de uitspraken meer duidelijkheid verschaffen over het bovengenoemde leerstuk en de genoemde uitzonderingsgrond.
Auteur(s)Y.C. Bijl , J. de Klein
UitspraakECLI:EU:C:2020:23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDigitale markten
TitelDe Commissie aan de poort: de voorgenomen regulering van techreuzen onder de Digital Markets Act
CiteertitelNTER 2021, afl. 1-2
SamenvattingOp 15 december 2020 publiceerde de Commissie haar ‘Digital Services Package’. Dit wetgevingspakket, waar met veel belangstelling naar is uitgekeken, omvat twee voorstellen: de Wet inzake digitale diensten (DSA) en de Wet inzake digitale markten (DMA). De DSA heeft tot doel om de rechten van gebruikers van digitale diensten te beschermen. De DMA bevat aanvullende regels en een nieuw toezichtregime voor machtige onlineplatforms, zogenoemde ‘poortwachters’. Het doel van de DMA is het beteugelen van oneerlijke gedragingen van deze poortwachters waarmee zij zowel concurrenten als consumenten benadelen. In deze bijdrage gaan wij in op het voorstel voor de DMA.
Auteur(s)Y. de Vries , M.S. Klijsen , H.M. Pannekoek
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
LinkMeer over dit onderwerp (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn