ArbeidsRecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift ArbeidsRecht
Datum 25-03-2021
Aflevering 3
TitelDe rechten van de personeelsvergadering bij reorganisaties
CiteertitelArbeidsRecht 2021/11
SamenvattingArtikel 35b van de Wet op de ondernemingsraden omvat een bijzondere vorm van directe medezeggenschap voor het personeel, namelijk het bijeenkomen in een personeelsvergadering. In deze bijdrage worden de belangrijkste rechten en bijzonderheden van de personeelsvergadering besproken.
Auteur(s)H.G. van Andel
LinkVolledige tekst wetsartikel (35b WOR, wetten.overheid.nl)
LinkVolledige tekst artikel (berghstoop.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMediation bij arbeidsconflicten en de rol van advocaten
CiteertitelArbeidsRecht 2021/12
SamenvattingMediation is een manier van conflictoplossing, net als de gang naar de rechter. Het zou een vanzelfsprekend instrument in de gereedschapskist van de advocaat moeten zijn. In dit artikel ga ik in op de aanleidingen die er kunnen zijn om mediation in te zetten, in het bijzonder vanuit het perspectief van de arbeidsrechtadvocaat. Ook komt de rol van de advocaat bij mediation aan de orde. Effectief deelnemen aan de mediationtafel vraagt om andere vaardigheden dan benodigd in de rechtszaal.
Auteur(s)J. Stoop
LinkVolledige tekst artikel (geschiktmediation.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelArbeidsrecht in tijden van corona
CiteertitelArbeidsRecht 2021/13
SamenvattingDe wereldwijde corona-uitbraak heeft het kabinet tot het nemen van ingrijpende maatregelen genoopt met vaak vergaande consequenties voor werkgevers. Dit veroorzaakte op het gebied van het arbeidsrecht behoorlijk wat jurisprudentie. In dit artikel wordt deze rechtspraak per onderwerp besproken en wordt bezien hoe (en of) de coronacrisis van invloed is op de beoordeling van verschillende arbeidsrechtelijke vraagstukken.
Auteur(s)E. Akopova , L. van den Heuvel
LinkVolledige tekst artikel (nineyardslaw.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe componenten van de transitievergoeding
CiteertitelArbeidsRecht 2021/14
SamenvattingSinds 1 juli 2015 is een werkgever over het algemeen de transitievergoeding verschuldigd als hij de arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigt. De hoogte van die vergoeding is deels afhankelijk van de hoogte van het loon. De wetgever heeft in regelingen vastgelegd met welke looncomponenten rekening moet worden gehouden bij de berekening van de transitievergoeding. Dit is echter nog altijd vatbaar voor discussie. In deze bijdrage komen een aantal in de praktijk relevante punten aan bod, zoals welke bonussen moeten worden meegenomen in de berekening en of nog ruimte bestaat voor het meenemen van verkapt loon.
Auteur(s)N.M. Cuppen , Y.E. Bijloo
LinkVolledige tekst artikel (LinkedIn.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWet toekomst pensioenen — invaren!
CiteertitelArbeidsRecht 2021/15
SamenvattingDe Nederlandse pensioenwetgeving gaat op de schop. Hoe dat moet gaan uitpakken, is inmiddels beschreven in een voorstel voor de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Die wet volgt op het pensioenakkoord van juni 2019 en de technische uitwerking daarvan in de hoofdlijnennota van juni 2020. Een belangrijk element van de Wtp is dat ook onder de huidige wetgeving opgebouwde pensioenrechten en pensioenaanspraken zoveel mogelijk worden omgezet naar “het nieuwe stelsel”. Dat wordt invaren genoemd. In dit artikel bespreken we de ins en outs van invaren.
Auteur(s)S.H. Kuiper , M.M. Koomen
Artikel aanvragenVia Praktizijn