Bijblad Industrlële Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad Industrlële Eigendom
Datum 16-03-2005
Aflevering 3
TitelEen toekomst voor het Benelux Gerechtshof
SamenvattingNaar aanleiding van de vraag naar de wenselijkheid van de voortzetting van het Verdrag van 3 februari 1958 tot instelling van een Benelux Economische Unie is ook de vraag gerezen naar de wenselijkheid van de hernieuwing van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux Gerechtshof.
Auteur(s)I. Verougstraete
Pagina87-91
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 23-09-2004, ---
SamenvattingSimvastatine. Het octrooi is eng ingebed in de stand van de techniek; omdat bij een ruime uitleg ook tot de stand van de techniek behorende materie onder het octrooi zou komen te vallen, is een beperkte uitleg aangewezen en moet het gebruik van genoemde reagentia als wezenlijk aspect van de uitvinding worden gezien. (Merck & Co./Synthon).
Pagina92-96
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 18-08-2004, ---
SamenvattingUitgaande van geldigheid van de gemeenschapskenmerken met het teken 'wegenwacht', worden ook oudere, niet onderzochte merken geldig geacht; geen 'non usus' van het teken 'wegenwacht'; verwarrings- en associatiegevaar en bewust aanhaken met het teken 'waterwacht' aan de bekendheid van het merk 'wegenwacht'; geen eerlijk gebruik.
(ANWB/Waterwacht).

Pagina96-100
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 06-10-2004, ---
SamenvattingMasquelier's. Belang bij verbod; onderscheidend vermogen van woordmerken 'Masquelier's'; aanduiding 'nach Masquelier' zal worden opgevat als een aanduiding van de herkomst; publiek dat bekend is met de naam van de ontdekker van OPC, zal er herkomstgarantie aan toekennen; verwarringsgevaar; toevoeging 'nach' is weinig onderscheidend, triviaal element. (International Nutrition Company Establishment e.a. / Viamins & More Europe Inc.).
Pagina100-105
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 10-03-2004, ---
SamenvattingVerrichten van depots door Demart na intrekking van het mandaat is op zich onvoldoende om depots aan te merken als te kwader trouw gedaan; geen basis voor oordeel dat Demart zich van inschrijving van haar merken had moeten onthouden; geen misleiding van publiek indien door of namens bekende persoon geen toestemming is gegeven voor aanhaken aan zijn naam. (Fundación Gala-Salvador Dali / Demart Pro Arte).
Pagina105-107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 19-01-2004, ---
SamenvattingOnbegrijpelijk lekker. Onderscheidend vermogen van het teken 'onbegrijpelijk lekker' te beoordelen i.v.m. de waren waarvoor het is gedeponeerd; teken mist elk onderscheidend kenmerk en heeft niet het vermogen om de herkomst te onderscheiden; voor beroep op inburgering van merk 'onbegrijpelijk lekker' is een omvangrijke reclamecampagne onvoldoende; van belang is mate van herkenning bij het publiekvan het teken als merk. (Haribo Nederland BV tegen Het Benelux-Merkenbureau).
Pagina108-111
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 01-09-2004, ---
SamenvattingTwijfelachtig of het gebruik van 'Party pianos' als metatag gebruik als merk oplevert en of het gebruik heeft gediend ter aanduiding van de herkomst van de diensten; aanduiding 'Party pianos' is afwezig in zichtbare gedeelte van website, dus bij gebruik geen gevaar voor verwarring; gebruik als metatag is te kwalificeren als 'ander gebruik' in de zin van art. 13A, lid 1d BMW. (R.A.H. Bravenboer e.a. /Rocket Producties e.a.).
Pagina111-112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 23-03-2004, ---
SamenvattingMicrosoof. Door grote mate van auditieve overeenstemming en soortgelijke verrichte diensten verwarringsgevaar bij publiek; dreigende inbreuk op merkenrecht van Microsoft; door het enkel rereserveerd houden van naamnummers geen ongerechtvaardigd voordeel uit of afbraak aan onderscheidend vermogen of reputatie van merken van Microsoft (Microsoft e.a./W.A. Nijkerk).
Pagina112-115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 09-03-2004, ---
SamenvattingNoodverlichtingsarmatuur II. De Evolux vertoont niet hetzelfde uiterlijk als het gedeponeerde model van Thomas & Betts; bij de geïnformeerde gebruiker wordt een andere algemene indruk gewekt; geen inbreuk op modelrecht; geen inbreuk op auteursrecht; geen slaafse nabootsing. (Thomas & Betts Netherlands BV, Thomas & Betts International Inc tegen Secutrade BV, Hertek BV.).
Pagina115-119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 15-10-2004, ---
SamenvattingBeach Challenge. Stichting Beach Challenge is onderneming in de zin van de Handelnaamwet; benaming Beach Challenge kan als handelsnaam worden beschouwd; beach challenge is louter beschrijvend en kan niet gemonopoliseerd worden. (Stichting Beach Challenge tegen Stichting Wielersportevenementen).
AnnotatorJ.L.R.A. Huydecoper
Pagina119-120
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Arnhem, 30-03-2004, ---
SamenvattingDat gedaagden in Bemmel geen werkplaats en/of personeel hebben, doet er niet aan af dat zij in Bemmel zodanige activiteiten ontplooien onder - grotendeels - dezelfde naam als eiseres, dat daardoor verwarring bij publiek te duchten is. (Lucas Schoot. Lucas Schoot BV / Natuursteenbedrijf Lucas Schoot vof, L. W. Schoot, A. M. J. Schoot-van Loon).
Pagina121-122
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Utrecht, 03-09-2004, ---
SamenvattingModeldepot van Dyson betreft stofzuigertype DC05 en niet de oudere DC02; als DC02 en DC05 feitelijk als hetzelfde model zijn te beschouwen, is de DC05 niet nieuw; geen inbreuk op modelrechten; wel zodanige gelijkenis dat sprake is van een veelvoudiging in de zin van de Auteurswet; inbreuk op auteursrechten van Dyson; verbod voor inbreuk makende handelingen van Kruidvat in de door Berner Conventie gebonden landen. (Dual Cyclone stofzuiger. Dyson Ltd., Notetry Ltd. tegen Kruidvat Retail BV.).
Pagina122-124
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Arnhem, 22-07-2004, ---
SamenvattingEnkele feit dat Intersolve met haar software in staat was AET's software op de smartcard te lezen, betekent niet dat Intersolve haar software heeft ontleend aan of gekopieerd van AET's software; inbreuk op auteursrecht is niet vast komen te staan; onrechtmatig handelen van AET door uitlatingen waarin Intersolve wordt beschuldigd van inbreuk.
(AET tegen Intersolve).
Pagina125-127
Artikel aanvragenVia Praktizijn