Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 09-04-2021
Aflevering 4
RubriekEditorial
TitelGrootschalige milieuvervuilers voor het Internationale Strafhof: (g)een schijn van kans?
CiteertitelDD 2021/22
SamenvattingZou de Braziliaanse president Bolsonaro voor het Internationale Strafhof gedaagd kunnen worden in verband met de vernietiging van het Amazone oerwoud die sinds zijn aantreden in een hogere versnelling is gezet? Of – om het nog wat uitdagender te stellen – zouden de CEO’s van Shell zich voor datzelfde Strafhof moeten verantwoorden voor het feit dat zij decennia lang getracht hebben de opwarming van de aarde te bagatelliseren en de toekomstige generaties waarschijnlijk de tol moeten betalen voor hun miljardenwinsten?
Auteur(s)H.G. van der Wilt
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelGeen schone lei. Over het starre regime voor verwijdering en afscherming van justitiële gegevens
CiteertitelDD 2021/23
SamenvattingOp steeds meer maatschappelijke terreinen is een Verklaring Omtrent het Gedrag vereist. Een strafblad verkleint de kans dat een (ex-)justitiabele die verklaring krijgt – terwijl alleen al de verdenking van een strafbaar feit tot een strafblad leidt
Auteur(s)E.G. van 't Zand , G.J. van Oosten
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:2094
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelEen zelfstandige strafbaarstelling van (non-)verbale seksuele intimidatie in de openbare ruimte in het licht van het recht op vrijheid van meningsuiting
CiteertitelDD 2021/24
SamenvattingDe vrijheid van meningsuiting staat in veel gevallen toe om onszelf ongestraft te uiten, ook in situaties waarin anderen daardoor worden lastiggevallen. Nu er in twee verschillende wetsvoorstellen stemmen opgaan om (non-)verbale seksuele straatintimidatie in het Wetboek van Strafrecht strafbaar te stellen, kan hier frictie ontstaan.
Auteur(s)R.W. Timmers
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2019:3293
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelSituation selection regime at the international criminal court
CiteertitelDD 2021/25
SamenvattingThe International Criminal Court (the Court) in The Hague, in fulfilling its mandate to put an end to impunity for the perpetrators of the most serious international crimes of concern to the international community as a whole, is neither able nor intended to investigate all situations of crisis across the world. Selectivity is unavoidable for the operation of this international organization. However, the authority of the Prosecutor of the Court to select and prioritize a situation over other situations is not unfettered. This book studies the situation selection regime at the International Criminal Court. In doing so, it first clarifies the notion of situation under the constituent instrument of the Court, the Rome Statute. In addition to this conceptualization, through describing the situation selection process and criteria, the Court’s law, policies and practices in this regard are examined. Dealing with the misunderstanding of the Court’s selectivity, this book reads the situation selection regime from the lens of expressivism. This theory justifies the selectivity in the Court’s operation. The book is a resource for anyone who seeks more insight into the situation selection regime of the Court.
Auteur(s)E.G. Fry
LinkVolledige tekst proefschrift (tilburguniversity.edu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelBestuursstrafrecht
CiteertitelDD 2021/26
SamenvattingMet onder aandacht voor de grondslag van de ‘coronamaatregelen’.
Auteur(s)A.R. Hartmann , H.J.B. Sackers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelAdvocatuur
CiteertitelDD 2021/27
SamenvattingMet onder meer aandacht voor het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand waarover nog steeds grote zorgen binnen de strafrechtadvocatuur. Uit de ‘cijfers en trends’ van de Raad voor Rechtsbijstand blijkt dat het aantal toevoegingsadvocaten in 2019 wederom is afgenomen (-3%).
Auteur(s)R. Baumgardt , T. Felix , T. Kelder
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 08-09-2020
CiteertitelDD 2021/28
SamenvattingCulpoze milieuverontreiniging begaan door rechtspersoon door als gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
Samenvatting (Bron)Economische zaak. Culpoze milieuverontreiniging begaan door rechtspersoon door als gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in opdracht van gemeente in bodem van voormalige stortplaats in Nuenen op ondeskundige wijze stortlichaam te ontgraven en te ruimen, waardoor onnodig asbestvezels in lucht zijn gebracht, art. 173b.1 Sr. Is sprake van te duchten gevaar voor openbare gezondheid a.b.i. art. 173b.1 Sr? Opvatting dat gelet op wettelijke systematiek m.b.t. grenswaarden alleen sprake is van te duchten gevaar voor openbare gezondheid a.b.i. in art. 173b.1 Sr indien kan worden vastgesteld dat concentratie van asbestvezels in de lucht ten minste 10.000 asbestvezels per kubieke meter is geweest, vindt, mede gelet op tekst van art. 173b.1 Sr en wetsgeschiedenis van art. 173b Sr, geen steun in het recht. Dat genoemde waarde (uit andere regelgeving afkomstige) wettelijke norm betreft, doet daaraan niet af. Zoals ook uit wetsgeschiedenis naar voren komt, kan voornoemd gevaar immers ook te duchten zijn geweest in gevallen waarin niet of nog niet kon worden vastgesteld dat gevaar zich ook daadwerkelijk heeft verwezenlijkt maar waarin wel reële kans bestond op die verwezenlijking. s Hofs oordeel dat hiervan sprake was, getuigt niet van onjuiste rechtsopvatting en is - gelet op wat hof blijkens bewijsvoering heeft vastgesteld over i.h.b. wijze waarop werkzaamheden zijn uitgevoerd, duur daarvan, gevaar van cumulatie van asbestvezels in longen door inademing daarvan en gemeten asbestgehaltes - toereikend gemotiveerd. HR merkt op dat evenmin steun in het recht vindt opvatting dat enkele omstandigheid dat bovengenoemde grenswaarde niet zou zijn overschreden, met zich zou brengen dat geen sprake kan zijn van wederrechtelijk handelen zoals bewezenverklaard. Volgt verwerping.
AnnotatorB.V.G. Eggen
UitspraakECLI:NL:HR:2020:1368
Artikel aanvragenVia Praktizijn