Weekblad Fiscaal Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Weekblad Fiscaal Recht
Datum 13-05-2021
Aflevering 7382
RubriekColumn
TitelDe menselijke belastinginspecteur
CiteertitelWFR 2021/96
SamenvattingDe schrijver bespreekt in deze column de ontwikkeling dat de belastinginspecteur van weleer, die goed en rechtvaardig probeerde te handelen, niet meer bestaat. In plaats daarvan is er sprake van een toenemende rigiditeit van de Belastingdienst in de fiscale uitvoeringspraktijk. De mogelijkheid tot een soepele oplossing in een concreet geval is daarmee vervangen door het boven alles stellen van het gelijkheidsbeginsel.
Auteur(s)G. Meussen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet arrest Danske Bank: fiscale eenheid btw ingeperkt?
CiteertitelWFR 2021/97
SamenvattingNaar aanleiding van het Danske Bank-arrest behandelen de auteurs de btw-relatie tussen een hoofdhuis en een vaste inrichting, wanneer sprake is van een fiscale eenheid btw. Vanuit Europeesrechtelijk en Nederlands perspectief worden de belastingplicht, de territoriale beperking van de fiscale eenheid btw en de belastbaarheid van onderlinge handelingen besproken.
Auteur(s)G.J. van Norden , I.H.T. Reiniers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelLand zonder toeslagen? Een verkenning van alternatieve inrichtingsvormen voor het huidige stelsel van inkomensafhankelijke Toeslagen
CiteertitelWFR 2021/98
SamenvattingDit artikel levert een bijdrage aan de zoektocht naar alternatieven voor het huidige toeslagenstelsel. Vier ideaaltypische stelsels voor inkomensoverdrachten aan burgers worden beschreven: de basisbehoeftentoeslag, het gegarandeerd minimuminkomen, de verzilverbare heffingskorting en basistoelagen. Deze varianten worden getoetst aan de functies die door het huidige toeslagenstelsel worden vervuld, te weten inkomensbescherming, activering en bestedingsautonomie
Auteur(s)G.J. Vonk , M. Bouwmeester , B. Brink
LinkVolledige tekst artikel (RuG.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe invloed van onderlinge rechtsverhoudingen op art. 15 lid 17 Wet VPB 1969
CiteertitelWFR 2021/99
SamenvattingIn dit artikel bespreken de schrijvers de wijze waarop, in hun ogen, de onderlinge rechtsverhoudingen tussen fiscale-eenheidsmaatschappijen van belang kunnen zijn voor de toepassing van art. 15 lid 17 Wet VPB 1969 over verliestoerekening. Zij schetsen daarbij een praktijkcasus.
Auteur(s)D.R. Post , D.C. Simonis
Artikel aanvragenVia Praktizijn