Markt & Mededinging

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Markt & Mededinging
Datum 02-06-2021
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
TitelVan evalueren en evolueren
CiteertitelM&M 2021, 2, p. 37
SamenvattingIn februari werd de (vijfjaarlijkse) evaluatie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gepubliceerd. Zoals viel te verwachten is het een lijvig en informatief rapport geworden. Terwijl de Algemene Rekenkamer en een parlementaire enquêtecommissie doorgaans fouten en falen blootleggen, valt een in opdracht opgesteld evaluatierapport bijna altijd positief uit, met een enkele aanbeveling dan. Zo ook hier. Ik haast mij erbij te zeggen dat een positief oordeel over de ACM mij ook geheel terecht lijkt. Toch is er enige stof tot overdenking.
Auteur(s)B.J. Drijber
Pagina37
LinkVolledige tekst evaluatie (Evaluatie van de Autoriteit Consument en Markt, officielebekendmakingen.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek concentratiecontrole 2020
CiteertitelM&M 2021, 2, p. 40
SamenvattingDe Kroniek concentratiecontrole 2020 beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van concentratiecontrole in Nederland in 2020. Zoals gebruikelijk begint de kroniek met een overzicht van de belangrijkste cijfers, gevolgd door een overzicht van de belangrijkste veranderingen in de toepasselijke wet- en regelgeving. Vervolgens komen de sancties en rechtspraak en besluiten van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de meldingsfase en vergunningsfase aan bod.
Auteur(s)B. de Rijke , V.Y.H. van Weperen
Pagina40
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek economie in het mededingingsrecht 2020
CiteertitelM&M 2021, 2, p. 51
SamenvattingOok over 2020 is er genoeg te schrijven om een economische kroniek te vullen. In deze Kroniek economie in het mededingingsrecht 2020 blikken we terug op de grote thema’s die afgelopen jaar speelden en andere – vanuit economisch opzicht – interessante zaken. De drie grote thema’s zijn: 2020 als coronajaar, digitale economie en duurzaamheid.
Auteur(s)N. Rosenboom , A. den Boer , L. Damstra
Pagina51
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOrder!
CiteertitelM&M 2021, 2, p. 62
SamenvattingBrexit heeft belangrijke gevolgen voor de mededingingsrechtpraktijk, van fusiecontrole tot internationale handhavingszaken. Dit artikel legt uit waar juristen die bedrijven adviseren die zowel in het Verenigd Koninkrijk als de Europese Unie actief zijn rekening mee moeten houden.
Auteur(s)A.M. Huijts
Pagina62
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelMarktafbakening in de aandachteconomie
CiteertitelM&M 2021, 2, p. 68
SamenvattingAandacht is een schaars goed en wordt gelimiteerd door onze cognitieve beperkingen en door tijd, de 168 uur per week die wij kunnen spenderen. In het bijzonder in de media- en technologiesector wordt inmiddels door sommige auteurs gesproken over een ‘aandachteconomie’. Aandacht kan – net zoals elektriciteit – niet worden opgeslagen en wordt constant en onomkeerbaar gespendeerd.
Auteur(s)W. Knibbeler
Pagina68
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelGerecht EU 05-10-2020, T-380/17
CiteertitelM&M 2021, 2, p. 71
SamenvattingHeidelbergCement: Gerecht giet fundament van ‘betrokken ondernemingen’ in beton.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 5 oktober 2020 (Uittreksels).#HeidelbergCement AG en Schwenk Zement KG tegen Europese Commissie.#Mededinging - Concentraties - Markt van grijs cement in Kroati? - Besluit waarbij de concentratie onverenigbaar met de interne markt en de EER-Overeenkomst wordt verklaard - Betrokken ondernemingen - Relevante markt - Wezenlijk deel van de interne markt - Beoordeling van de gevolgen van de transactie voor de mededinging - Verbintenissen - Rechten van de verdediging - Gedeeltelijke terugverwijzing naar de nationale autoriteiten.#Zaak T-380/17.
AnnotatorF.A. Roscam Abbing , T.C. van Helfteren
Pagina71
UitspraakECLI:EU:T:2020:471
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHvJ EU 25-11-2020, C-372/19
CiteertitelM&M 2021, 2, p. 79
SamenvattingIn deze noot bespreken auteurs de uitspraak van het Hof van Justitie in SABAM/Weareone.World en Wecandance. De uitspraak draagt bij aan een verder gedifferentieerd jurisprudentieel kader voor onbillijke prijzen en voorwaarden. De uitspraak verrijkt de bestaande rechtspraak waarin de onderliggende berekeningsmethode van vergoedingenmodellen van collectieve beheersorganisaties op billijkheid worden getoetst. In navolging van de conclusie van advocaat-generaal Pitruzzella in deze zaak reflecteren auteurs tevens op de toepasbaarheid van het oordeel van het Hof van Justitie in farmaceutische en platformmarkten.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 25 november 2020.#Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) tegen Weareone.World BVBA en Wecandance NV.#Verzoek van de ondernemingsrechtbank Antwerpen om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Mededinging - Artikel 102 VWEU - Misbruik van een machtspositie - Begrip ,onbillijke prijzen' - Organisatie voor het collectieve beheer van auteursrechten - Feitelijk monopolie - Machtspositie - Misbruik - Uitvoering van muziekwerken tijdens muziekfestivals - Op de bruto-ontvangsten uit de ticketverkoop gebaseerd tarief - Redelijke verhouding tot de prestatie van de collectieve beheerorganisatie - Bepaling van het daadwerkelijk uitgevoerde aandeel van het muziekrepertoire van de collectieve beheerorganisatie.#Zaak C-372/19.
AnnotatorJ. Mulder , W. Sauter
Pagina79
UitspraakECLI:EU:C:2020:959
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHvJ EU 09-12-2020, C-132/19P
CiteertitelM&M 2021, 2, p. 86
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 9 december 2020.#Groupe Canal + tegen Europese Commissie.#Hogere voorziening - Mededinging - Mededingingsregelingen - Televisiedistributie - Verordening (EG) nr. 1/2003 - Artikel 9 en artikel 16, lid 1 - Besluit waarbij toezeggingen verbindend worden verklaard - Absolute gebiedsbescherming - Misbruik van bevoegdheid - Voorlopige beoordeling - Geen verplichting voor de Europese Commissie om rekening te houden met overwegingen betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, VWEU - Overeenkomsten die ertoe strekken de nationale markten af te schermen - Geen verplichting voor de Commissie om de betrokken nationale markten een voor een te onderzoeken - Evenredigheid - Aantasting van de contractuele rechten van derden.#Zaak C-132/19 P.
AnnotatorM.N.M. Groot , L.E.J. Korsten
Pagina86
UitspraakECLI:EU:C:2020:1007
Artikel aanvragenVia Praktizijn