Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS)

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS)
Datum 18-04-2021
Aflevering 1
RubriekVan de redactie
TitelKeskin en het onderbouwen van verzoeken tot het horen van getuigen: een presumptie van verdedigingsbelang: “Uitspraak EHRM: Hoge Raad zal jurisprudentie t.a.v. het horen van getuigen à charge moeten aanpassen!”
CiteertitelNTS 2021, afl. 1, p. 3
SamenvattingBovenstaand bericht is er slechts één uit de stroom aan berichten van gelijke strekking die op social media verscheen nadat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) op 19 januari jl. arrest wees in de zaak Keskin.
Auteur(s) Redactie
Pagina3
LinkVolledige tekst artikel (BJUtijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGratie: een bestuursbevoegdheid getoetst: Een beschouwing naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 6 november 2020
CiteertitelNTS 2021, afl. 1, p. 6
SamenvattingDe civiele kamer van de Hoge Raad heeft zich onlangs moeten uitspreken over de vraag hoe ver de bevoegdheid van de burgerlijke rechter reikt als hem gevraagd wordt naar de rechtmatigheid van de afwijzing van een gratieverzoek, in het bijzonder het gratieverzoek van een levenslanggestrafte.
Auteur(s)H.E. Bröring , W.F. van Hattum
Pagina6
LinkVolledige tekst artikel (rug.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2020:1747
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet opzettelijk in ernstige mate schenden van de verkeersregels: Artikel 5a WVW als effectief wapen tegen de wegpiraat?
CiteertitelNTS 2021, afl. 1, p. 20
SamenvattingOp 1 januari 2020 is de Wet aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten in werking getreden. Met deze wetswijziging is een nieuwe strafbepaling geïntroduceerd waarin zeer gevaarlijk rijgedrag zonder (ernstige) gevolgen strafbaar is gesteld – artikel 5a WVW – en is aan artikel 175 lid 2 WVW de zinsnede toegevoegd dat gedragingen als genoemd in artikel 5a WVW automatisch roekeloosheid opleveren.
Auteur(s)R. ter Haar , M.J. Hornman
Pagina20
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe bedreigde getuige en artikel 226a Sv: knelpunten uit de praktijk
CiteertitelNTS 2021, afl. 1, p. 36
SamenvattingIn het Wetboek van Strafvordering (Sv) worden naast getuigen op naam vier andere soorten getuigen onderscheiden: de afgeschermde getuige, de (onvindbare) anonieme getuige, de beperkt anonieme getuige en de bedreigde getuige.
Auteur(s)R. Cozijnsen , W.N. Ferdinandusse
Pagina36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKlachtdelicten: de stand van zaken in de wet en jurisprudentie: Hoe een uitdrukkelijk verzoek om twijfel uit te sluiten een dode letter geworden is
CiteertitelNTS 2021, afl. 1, p. 49
SamenvattingEen strafrechtelijk onderzoek kan op twee verschillende manieren beginnen in Nederland: ambtshalve of naar aanleiding van een aangifte. Dat eerste betekent dat de opsporingsambtenaren vanuit hun functie onderzoek doen naar een strafbaar feit.
Auteur(s)P.M. Kampen
Pagina49
Artikel aanvragenVia Praktizijn