Ars Aequi

Uitgever Stichting Ars Aequi
Tijdschrift Ars Aequi
Datum 19-12-2020
Aflevering 12
RubriekOpinie
TitelEen Nederlandse mediationwet: Poging 4
CiteertitelAA 2020/
SamenvattingAnders dan veel andere landen kent Nederland geen mediationwet. Drie pogingen in het verleden om tot zo’n wet te komen hebben de eindstreep niet gehaald. In zijn Kamerbrief van 20 januari 2020 heeft Sander Dekker, Minister voor Rechtsbescherming, aan de Tweede Kamer bericht dat er een nieuw voorstel voor een Mediationwet aankomt.
Auteur(s)D. Allewijn
Pagina1127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelDe in het Nieuw BW-traject verloren eenheid en samenhang van het ondernemingsrecht behoeft herstel
CiteertitelAA 2020/
SamenvattingOver oude jeugdliefdes die bleven en zorgen die tot op de oude dag niet verdwenen
Auteur(s)T. Raaijmakers
Pagina1132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekProefschrift
TitelOpen wetgeving, open normen: Een normtheorie om normen naar hun inhoud te onderscheiden en te definiëren
CiteertitelAA 2020/
SamenvattingNiet alleen binnen het belastingrecht, maar binnen vrijwel alle rechtsgebieden maakt de wetgever graag en veelvuldig gebruik van open normen.
Auteur(s)P. Rustenburg
Pagina1202
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelHet slachtoffer en de afgedwongen verschijning van de verdachte
CiteertitelAA 2020/
SamenvattingIn het aanhangige Wetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten van de Minister voor Rechtsbescherming worden bepaalde, van hun vrijheid beroofde verdachten in beginsel verplicht aanwezig te zijn bij de inhoudelijke behandeling van hun strafzaak.
Auteur(s)J. Nan
Pagina1117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelSamen met je wederhelften een juridische eenheid? Dagdromen over een hedendaagse visie op huwelijk en ongehuwd samenwonen
CiteertitelAA 2020/
SamenvattingKoppels gaan naar verloop van tijd steeds meer op elkaar lijken en geven vaak zelfs hun eigen identiteit op. Leoengemma@gmail.com en samen in lycra op de profielfoto van Strava. Maar zijn ze ook een rechtseenheid?
Auteur(s)L. van der Geld
Pagina1104
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRode draad
TitelDe beschermenswaardigheid van online platformen anno 2000 en 2020: (n)iets nieuws onder de zon?
CiteertitelAA 2020/
SamenvattingOnline platformen presenteren zich veelal als hostingdienstverleners en menen dan ook aanspraak te kunnen maken op de voor deze dienstverleners geldende aansprakelijkheidsvrijstelling. Maar vallen zij wel binnen het toepassingsgebied van deze vrijstelling en verdienen zij die bescherming wel?
Auteur(s)C. Cauffman
Pagina1182
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekProefschrift
TitelStudies over verwijzingsinstructies in belastingzaken
CiteertitelAA 2020/
SamenvattingNa cassatie volgt geregeld verwijzing van het geding naar de feitenrechter ter verdere behandeling en beslissing van de zaak. Wat de verwijzingsrechter te doen staat, welke geschilpunten hij moet behandelen en aan welke uitgangspunten en eerder gegeven oordelen hij (niet) is gebonden, zijn kwesties die voor de nodige hoofdbrekens kunnen zorgen.
Auteur(s)R. Pieterse
Pagina1208
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelDoel, gebruik en betekenis van de considerans in richtlijnen van de Europese Unie
CiteertitelAA 2020/
SamenvattingConsideransen van EU-richtlijnen zijn in de afgelopen decennia uitgedijd en deels gedeformeerd door veelvuldige normatieve pseudoartikelen en parafraseringen. De EU heeft interne (niet-bindende) regels die dat niet toestaan
Auteur(s)M. den Heijer , T. van Os-Van den Abeelen
Pagina1149
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPerspectief
TitelHonoursonderwijs: Een proeftuin voor de universiteit van morgen
CiteertitelAA 2020/
SamenvattingHonoursonderwijs is in veel opzichten een proeftuin. Het stelt docenten in staat om met een relatief kleine groep studenten op een andere manier vorm te geven aan academisch onderwijs en te experimenteren met nieuwe vormen van doceren en studeren
Auteur(s)H.B. de Vries
Pagina1191
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelDura lex sed lex
CiteertitelAA 2020/
SamenvattingDe rechtsspreuk dura lex sed lex – de wet is hard, maar het is de wet – treffen we voor het eerst in deze vorm aan in een geschrift uit de elfde eeuw: de Collectarium canonum van bisschop Burchard van Worms.
Auteur(s)C. Smith , H. Kloosterhuis
Pagina1196
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPerspectief
TitelGezocht: Common ground: Verslag van het congres ‘Wat verbindt ons als rechtswetenschappers?’
CiteertitelAA 2020/
SamenvattingOp donderdag 24 september 2020 organiseerde de Werkgroep Rechtswetenschap het online congres ‘Wat verbindt ons als rechtswetenschappers?’. In deze bijdrage doen de auteurs verslag van dit interessante congres over de gemeenschappelijke basis van rechtswetenschappelijk onderzoek.
Auteur(s)R. Jansen , M. Reijneveld
Pagina1197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelDe elektronische handtekening. Tekent de ondertekenaar zelf?
CiteertitelAA 2020/
SamenvattingEen elektronische handtekening heeft volgens het Burgerlijk Wetboek dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening als deze ‘voldoende betrouwbaar’ is. De auteurs bespreken jurisprudentie en praktijksituaties om te illustreren hoe deze norm moet worden toegepast.
Auteur(s)S. van Balen , M. Voulon
Pagina1164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelGeschilbeslechting door de bestuursrechter over mijnbouwschade in Groningen
CiteertitelAA 2020/
SamenvattingVoor de beoordeling van geschillen over beslissingen van het Instituut Mijnbouwschade Groningen over de aanspraak op schadevergoeding vanwege aardgaswinning door de NAM maakt het niet uit of die door de bestuursrechter of de civiele rechter plaatsvindt.
Auteur(s)B. Marseille
Pagina1107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelFiscale ethiek anno 2020
CiteertitelAA 2020/
SamenvattingIn deze tijden waarin de wereld in de greep is van het coronavirus en bedrijven veel steun van de overheid ontvangen, is fiscale ethiek opnieuw onderwerp van discussie. Deze bijdrage inventariseert de stand van zaken anno 2020.
Auteur(s)G. Meussen
Pagina1159
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHvJ EU 24-09-2020, C-195/20 PPU
CiteertitelAA 2020/
SamenvattingVervolging voor andere feiten dan waarvoor werd overgeleverd: specialiteitsbescherming na vertrek uit de uitvaardigende lidstaat?
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 24 september 2020.#Strafzaak tegen XC.#Prejudici?le verwijzing - Prejudici?le spoedprocedure - Justiti?le samenwerking in strafzaken - Europees aanhoudingsbevel - Kaderbesluit 2002/584/JBZ - Gevolgen van de overlevering - Artikel 27 - Eventuele vervolging wegens andere strafbare feiten - Specialiteitsbeginsel.#Zaak C-195/20 PPU.
AnnotatorJ.W. Ouwerkerk
Pagina1173
UitspraakECLI:EU:C:2020:749
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHvJ EU 25-06-2020, C-92/18
CiteertitelAA 2020/
SamenvattingHet reizende circus dat Europees Parlement heet: op weg naar het einde?
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 25 juni 2020.#Franse Republiek tegen Europees Parlement.#Beroep tot nietigverklaring - Institutioneel recht - Protocol betreffende de plaats van de zetels van de instellingen, van bepaalde instanties, organen, organisaties en diensten van de Europese Unie - Europees Parlement - Begrip ,begrotingszitting' die wordt gehouden te Straatsburg (Frankrijk) - Artikel 314 VWEU - Uitoefening van de begrotingsbevoegdheid tijdens een extra plenaire zitting in Brussel (Belgi?).#Zaak C-92/18.
AnnotatorH. de Waele
Pagina1178
UitspraakECLI:EU:C:2020:506
Artikel aanvragenVia Praktizijn