Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 24-06-2021
Aflevering 6
RubriekRedactioneel
TitelCorona en bestuursrecht
CiteertitelNTB 2021/173
SamenvattingHet bestuursrecht en de coronapandemie, die sinds begin 2020 Nederland in zijn greep houdt, zijn op allerlei manieren met elkaar verbonden.
Auteur(s)A. Blomberg , S. van Heukelom-Verhage , B. Marseille
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelCoronacrisisbeheersing: ervaringen uit de praktijk
CiteertitelNTB 2021/174
SamenvattingIn de coronacrisis gebruiken meerdere bestuursorganen bevoegdheden ter bestrijding van het COVID-19-virus. Naast de aanwijzingsbevoegdheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), passen voorzitters van de veiligheidsregio’s en het lokale gezag noodbevoegdheden toe en zien ze toe op de handhaving van de coronamaatregelen. Het toepassen van en verschuivingen in bevoegdheden van de voorzitter en de afzonderlijke burgemeesters is een samenspel in een complex systeem van crisisbeheersing.
Auteur(s)W. van Blommestein
LinkVolledige tekst paper (De regionale crisisorganisatie en corona (COT), vrhm.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelDe verschillende grondslagen van de coronasteunmaatregelen nader beschouwd: Is er behoefte aan meer eenheid en een regeling in de Awb?
CiteertitelNTB 2021/175
SamenvattingDe coronapandemie heeft geleid tot een herstelpakket met steunmaatregelen. Een overzicht daarvan is te vinden op de website ‘overzicht financiële regelingen’ van de rijksoverheid. Minder handig is dat de maatregelen wel worden opgesomd, maar dat de (wettelijke) regelingen waarop de maatregel berusten, niet worden vermeld.
Auteur(s)J.R. van Angeren
UitspraakECLI:NL:CBB:2020:996
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelDe juridische uitdagingen van COVID-19-staatssteun
CiteertitelNTB 2021/176
SamenvattingToen het coronavirus eind 2019 in China uitbrak, verwachtten weinigen dat het grote proporties zou aannemen en dermate ongekende gevolgen zou hebben voor de wereldwijde economie. Opmerkelijk genoeg begonnen pas in mei 2020 economen als Reinhart en Stiglitz te spreken over mogelijke structurele economische gevolgen.
Auteur(s)A.D.L. Knook , S. van Duren
LinkVolledige tekst artikel (linkedin.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:595
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelDe impact van corona op het bestuursrecht
CiteertitelNTB 2021/177
SamenvattingCorona heeft voor talloze veranderingen in het bestuursrecht gezorgd. Welke van die veranderingen moeten we behouden en uitbouwen, waar moeten we weer naar terug zoals het was en hoe heeft corona onze ideeën over het functioneren van het bestuursrecht gescherpt?
Auteur(s)J. Bootsma , K.W. Bruggeman , D. Brugman , R. den Boer-Schaafsma , C. Lam-Tjabbes , J. Mendlik
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuur en privaatrecht
CiteertitelNTB 2021/178
SamenvattingDe afgelopen periode is een beperkt aantal voor het terrein van deze kroniek relevante uitspraken verschenen die niet ook al uitvoerig in andere kronieken zijn beschreven. Dit keer is onze kroniek dan ook relatief kort en bestrijkt die alleen het terrein van de overeenkomsten met de overheid en de onverschuldigde betaling.
Auteur(s)M.W. Scheltema , G.M.C. Neuteboom-Klink
Artikel aanvragenVia Praktizijn