Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 06-07-2021
Aflevering 7
RubriekRedactioneel
TitelMeer ruimtelijke sturing voor het gebruik van de ondergrond
CiteertitelBR 2021/55
SamenvattingAls we het hebben over ruimtelijke ordening gaan onze gedachten al vrij snel uit naar het bestemmingsplan. Maar ruimtelijke ordening kan ook betrekking hebben op ondergronds ruimtegebruik. De Wet ruimtelijke ordening en het gelijknamige besluit stellen regels bij bestemmingsplannen rondom het gebruik van de grond.
Auteur(s)W.H.E. Parlevliet
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Varkens in Nood-saga: de impact van het Verdrag van Aarhus op het Nederlandse omgevingsrecht
CiteertitelBR 2021/56
SamenvattingOp 14 april 2021 en 4 mei 2021 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee uitspraken die het gezicht van het bestuursprocesrecht binnen het omgevingsrecht ingrijpend veranderen. (ECLI:NL:RVS:2021:786 en ECLI:NL:RVS:2021:953) Het betreft de uitspraken waarin de Afdeling een 'vertaling' geeft van het Varkens in Nood-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 14 januari 2021. (ECLI:EU:C:2021:7)
Auteur(s)J.H.N. Ypinga , J. Tingen
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:786
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHoe kan het (tijdelijk) toestaan van permanente bewoning op recreatieparken een rol vervullen in de woningnood?
CiteertitelBR 2021/57
SamenvattingEr lijkt ruimte te worden gemaakt voor het juist ruimer toestaan van permanente bewoning van recreatiewoningen. Er is een aantal instrumenten denkbaar waarmee de permanente bewoning in afwijking van een ter plaatse geldend bestemmingsplan al dan niet voor langere tijd kan worden toegestaan. Bij de keuze tussen die verschillende instrumenten kunnen verschillende factoren een rol spelen, waaronder de wens om de bewoning al dan niet tijdelijk toe te staan, de snelheid waarmee het instrument moet worden ingezet en het vereiste van juridische zekerheid over de bewoning voor eigendomsverwerving of eventueel hypotheekvestiging.
Auteur(s)L. van der Meulen , M. van Mannekes
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelOntwikkelingen in het ruimtelijke ordeningsrecht in 2020
CiteertitelBR 2021/58
SamenvattingDeze bijdrage bevat ons jaarlijkse overzicht van de nieuwe wet- en regelgeving en een gethematiseerde selectie van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het ruimtelijke ordeningsrecht in 2020.
Auteur(s)J.C. van Oosten , H. Doornhof
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 31-03-2021
CiteertitelBR 2021/59
SamenvattingKan tegen de wijziging van de tenaamstelling van een natuurvergunning geprocedeerd worden? Een belanghebbende kan bij het bestuursorgaan dat bevoegd is de natuurvergunning te verlenen een verzoek indienen om de tenaamstelling te laten wijzigen. De beslissing die hierop volgt is een besluit als bedoeld in artikel 1:3 lid 1 Awb.
Samenvatting (Bron)Het college van gedeputeerde staten van Gelderland heeft op 5 augustus 2016 de tenaamstelling van de aan [appellante sub 3] op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 verleende vergunning, gewijzigd in Dutch Dairy Genetics B.V.. In deze zaak gaat het over de vraag of tegen de wijziging van de tenaamstelling van een natuurvergunning geprocedeerd kan worden en als dat kan of het college de natuurvergunning die aan [appellante sub 3] was verleend op naam van Dutch Dairy mocht zetten. Het pluimveebedrijf is tijdens de beroepsprocedure over de natuurvergunning in april 2016 op een executieveiling verkocht aan Dutch Dairy Genetics B.V.. Zij heeft het college op 31 mei 2016 verzocht de natuurvergunning op haar naam te stellen. Het college heeft de tenaamstelling op 5 augustus 2016 gewijzigd.
AnnotatorM. Buitenhuis , E.P. Euverman
LinkVolledige tekst annotatie (AKD.eu)
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:667
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 07-04-2021
CiteertitelBR 2021/60
SamenvattingWob. Onderzoek Universiteit Utrecht stralingsveiligheid. Kat overleden.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 22 februari 2017 heeft het college van bestuur van de Universiteit Utrecht een verzoek van [appellant] op grond van de Wet openbaarheid van bestuur deels toegewezen en deels afgewezen. In 2016 heeft [appellant] zijn [kat] ter beschikking gesteld voor een wetenschappelijk onderzoek naar stralingshygiënische aspecten van de behandeling van katten met een schildkliertumor met Jodium-131. Met dat onderzoek wilde de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht een landelijke richtlijn ontwikkelen voor stralingsveiligheid. Kort na het onderzoek is [kat] overleden. Volgens [appellant] zijn bij dat onderzoek fouten gemaakt en heeft dat geleid tot de dood van [kat]. Daarom heeft hij bij het college een Wob-verzoek ingediend en verzocht om openbaarmaking van gegevens.
AnnotatorS.E.A. Groeneveld , S.M. Schipper
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:743
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 28-04-2021
CiteertitelBR 2021/61
SamenvattingWelstandsexces. College op grond van Woningwet bevoegd tot handhavend optreden tegen antracietgrijze dakpannen op woning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 september 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heemstede [appellanten] onder oplegging van een dwangsom van 1.000,00 per dag, met een maximum van 10.000,00, gelast om de zwarte glimmende dakpannen op het dak van de woning aan de [locatie A] te Heemstede te vervangen door rode dakpannen. De bestaande dakpannen op hun woning hebben een rode, matte kleur. Zij hebben deze rode dakpannen vervangen door zwarte glimmende dakpannen. Het college heeft aan [appellanten] een last onder dwangsom opgelegd, omdat het vervangen van de rode dakpannen op de woning door zwart keramische dakpannen in strijd is met artikel 12 van de Woningwet. Volgens het college zijn de zwarte dakpannen in ernstige mate in strijd met de redelijke eisen van welstand.
AnnotatorC.M.M. van Mil
LinkVolledige tekst annotatie (Hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:919
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrechtelijke schadevergoeding
TitelRaad van State 28-04-2021
CiteertitelBR 2021/62
SamenvattingSchade. Onrechtmatige besluiten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 september 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht het verzoek van T.S. Agro e.a. om schadevergoeding afgewezen. In geschil is of T.S. Agro e.a. aanspraak kunnen maken op vergoeding van schade die volgens hen het gevolg is van onrechtmatige besluiten van het college van 9 november 1993 en van 6 september 1994. T.S. Agro e.a. en de gemeente hebben in 1991 en 1992 overeenkomsten gesloten over de ontwikkeling en realisatie van een golfterrein op gronden in Hendrik-Ido-Ambacht die T.S. Agro Beheer e.a. in eigendom hadden verworven. Het college heeft in 1993 aan Stichting Golfbaan De Peeregaard een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een golfbaan. De Afdeling heeft bij uitspraken van 30 juni 1995 de vergunning alsnog geweigerd.
AnnotatorJ.S. Procee , M.J.W. Timmer
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:905
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overeenkomstenrecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-04-2021
CiteertitelBR 2021/63
SamenvattingBouwzaak. Oplevergeschil. Klachtplicht. Opleveren volgens huidig en toekomstig recht.
Samenvatting (Bron)Onderstaande zaak handelt over een geschil over de oplevering van een woning met garage door de aannemer. Bij de oplevering heeft de opdrachtgever zich doen vertegenwoordigen door zijn architect. Na de oplevering wenst de opdrachtgever ook nog door hemzelf geconstateerde gebreken voor rekening van de aannemer te brengen. Het hof wijst de daarop gebaseerde vorderingen af.
AnnotatorR. Smith
UitspraakECLI:NL:GHARL:2021:3289
Artikel aanvragenVia Praktizijn