Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 30-06-2021
Aflevering 6
RubriekKort & bondig
TitelGrondspeculatie en de rol van de notaris: Belehren en passeren of dienst weigeren?
CiteertitelTvAR 2021, afl. 6
SamenvattingSinds een aantal jaren is in het landelijk gebied de tendens zichtbaar dat handelaren landbouwgronden opkopen voor de agrarische waarde, deze opsplitsen in kleine percelen, die vervolgens op basis van een samenstel van (grotendeels onjuiste) mededelingen tegen exorbitant hogere prijzen dan de agrarische grondwaarde worden verkocht aan particuliere beleggers. De notaris is binnen deze grondspeculatie, in de leveringsfase, een uit hoofde van diens domeinmonopolie onmisbare schakel. De rol van de notaris lijkt de laatste tijd nogal onder het rechterlijke vergrootglas te liggen.
Auteur(s)J.W.A. Rheinfeld
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2018:2288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPlantgezondheid
CiteertitelTvAR 2021, afl. 6
SamenvattingEr zijn delen van het agrarisch recht die in de kolommen van dit tijdschrift nauwelijks aandacht krijgen. Deze beperkte aandacht kan verschillende oorzaken hebben. Misschien wordt het onderwerp niet belangrijk gevonden? Misschien weet niemand er iets van? Misschien is het geen interessant rechtsgebied? Aanleiding om nu toch eens naar de plantgezondheid om te zien is de recente algehele herziening van de regelgeving over dit onderwerp.
Auteur(s)D.W. Bruil
LinkMeer over deze wet (Plantgezondheidswet, wetten.overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNadeelcompensatie vervroegd verbod pelsdierhouderij
CiteertitelTvAR 2021, afl. 6
SamenvattingIn de Wet verbod pelsdierhouderij is een verbod op het houden van pelsdieren opgenomen. Deze wet is op 15 januari 2013 in werking getreden. De meeste houders van pelsdieren konden destijds een beroep doen op overgangsrecht tot 1 januari 2024. Vanaf dat moment zou het houden van pelsdieren in Nederland voor iedereen verboden zijn. Op 26 april 2020 kwam het bericht naar buiten dat op een aantal nertsenbedrijven in nertsen besmettingen waren geconstateerd van SARS-CoV-2. In mei 2020 werd de Tweede Kamer ge´nformeerd over het feit dat met SARS-CoV-2 besmette medewerkers van nertsenbedrijven zeer waarschijnlijk door de nertsen waren besmet. Hierdoor was er reden om tot extra maatregelen te komen, ook in het belang van de volksgezondheid.
Auteur(s)A. Schouten , H.A. van Bommel
LinkVolledige tekst wet (wetten.overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer 14-01-2021, GP 11.813
CiteertitelTvAR 2021/8059
SamenvattingOntwerp-pachtovereenkomst, appelverbod. Niet door beide partijen ondertekend verzoek om goedkeuring ontwerp-pachtovereenkomst. Ontvankelijkheid beroep. Doorbreking appelverbod. Schending fundamentele rechtsbeginsel van hoor en wederhoor. Appellante komt in hoger beroep van een beslissing van de grondkamer, omdat de grondkamer een ontwerp-pachtovereenkomst met haar als partij heeft goedgekeurd, waarvan zij niets weet. De grondkamer heeft het fundamentele rechtsbeginsel van hoor en wederhoor geschonden. Dat is grond voor doorbreking van het verbod in artikel 36 lid 3 van de Uitvoeringswet grondkamers om hoger beroep in te stellen. De Centrale Grondkamer wijst het verzoek om goedkeuring van de ontwerp-pachtovereenkomst alsnog af. Aan het vereiste dat het verzoek door beide partijen moet zijn ondertekend is niet voldaan (artikel 18 van de Uitvoeringswet grondkamers). Op het verzoek tot goedkeuring kan niet worden beslist, omdat een van partijen als pachter op het goed is toegelaten (artikel 7:324 lid 4 BW).
AnnotatorJ.M.M. Menu
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-02-2021
CiteertitelTvAR 2021/8060
SamenvattingPacht. Fosfaatrechten. Verpachter wil ontbinding van de pachtovereenkomsten die hij heeft met de pachter, onder meer omdat de pachter fosfaatrechten heeft verkocht. De verpachter vindt dat de fosfaatrechten aan hem toebehoren en wil 50% van de waarde daarvan ontvangen. Het hof is het daar niet mee eens. De fosfaatrechten komen in deze zaak volledig toe aan de pachter. Er is geen (andere) reden om de pachtovereenkomst(en) te ontbinden. Dat betekent dat de pachter pachter blijft en het hof het vonnis van de pachtkamer bekrachtigt.
Samenvatting (Bron)7:376 BW. Verpachter wil ontbinding van de pachtovereenkomsten die hij heeft met de pachter, onder meer omdat de pachter fosfaatrechten heeft verkocht. De verpachter vindt dat de fosfaatrechten aan hem toebehoren en wil 50% van de waarde daarvan ontvangen. Het hof is het daar niet mee eens. De fosfaatrechten komen in deze zaak volledig toe aan de pachter. Er is geen (andere) reden om de pachtovereenkomst(en) te ontbinden. Dat betekent dat de pachter pachter blijft en het hof het vonnis van de pachtkamer bekrachtigt.
AnnotatorE.H.M. Harbers
UitspraakECLI:NL:GHARL:2021:1697
Artikel aanvragenVia Praktizijn