Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS)

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS)
Datum 23-07-2021
Aflevering 3
RubriekVan de redactie
TitelNaar een strafbaarstelling van het bezit van kindersekspoppen?
CiteertitelNTS 2021, afl. 3, p. 129
SamenvattingEen meerderheid van de Tweede Kamer zou een verbod op kindersekspoppen eisen. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft daarop laten weten dat het departement is begonnen met een verkenning van het onderwerp, zowel wetenschappelijk als rechtsvergelijkend.
Auteur(s) Redactie
Pagina129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPleidooi voor de terugdringing van de korte gevangenisstraf
CiteertitelNTS 2021, afl. 3, p. 131
SamenvattingIn 2009 concludeerde een aantal onderzoekers ‘dat detentie geen dan wel een criminogeen effect heeft op herhaald crimineel gedrag’. Zij waarschuwden rechters dat zij zich geen illusies moeten maken over het realiseren van speciale preventie door middel van de gevangenisstraf, afgezien van een insluitingseffect.
Auteur(s)J.A.A.C. Claessen
Pagina131
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe effectiviteit van de medeplichtigheidshandelingen bij internationale misdrijven – de zaken Van Anraat en Kouwenhoven
CiteertitelNTS 2021, afl. 3, p. 138
SamenvattingOm naar Nederlands recht (art. 48 Sr) van medeplichtigheid te kunnen spreken is vereist dat de verdachte het plegen van het gronddelict heeft vergemakkelijkt of bevorderd. De verleende hulp hoeft niet onmisbaar te zijn geweest, noch hoeft er sprake te zijn van een adequate bijdrage.
Auteur(s)G.K. Sluiter
Pagina138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe betekenis van het dossier J.A. Poch voor het Nederlandse strafrecht
CiteertitelNTS 2021, afl. 3, p. 149
SamenvattingOver de vervolging van internationale misdrijven, de nationaliteitsexceptie, het legaliteitsbeginsel en de verkapte uitlevering
Auteur(s)N. Rozemond , H.G. van der Wilt
Pagina149
LinkVolledige tekst artikel (VU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelLost in translation? Remedies voor schendingen van het slachtofferrecht op vertolking en vertaling naar Nederlands en Europees recht
CiteertitelNTS 2021, afl. 3, p. 163
SamenvattingAls een slachtoffer van een strafbaar feit de Nederlandse taal niet beheerst, dan behoeft hij ondersteuning van een tolk of vertaler om zijn slachtofferrechten te kunnen uitoefenen. De overheid moet de tolk of vertaler regelen voor het slachtoffer, want vertolking en vertaling zijn zelf ook een slachtofferrecht.
Auteur(s)G.M. de Vries
Pagina163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOndergronds bankieren; stand van de rechtspraak
CiteertitelNTS 2021, afl. 3, p. 175
SamenvattingCriminelen willen hun illegaal verkregen opbrengsten graag ongezien verplaatsen, het liefst ook nog eens over de landsgrenzen heen. Zij doen dat bij voorkeur niet via het reguliere financiële systeem, zeker niet nu poortwachters hun rol steeds effectiever vervullen. Het financiële systeem kan op verschillende manieren worden omzeild, bijvoorbeeld door het fysiek vervoeren van cashgeld van land A naar land B. O
Auteur(s)D.J. Stahlie , L.M. de Zeeuw
Pagina175
Artikel aanvragenVia Praktizijn