Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 14-06-2005
Aflevering 5
TitelDe burgerlijke rechter en het vreemdelingenrecht
CiteertitelNTB 2005, 19
SamenvattingMet de Vreemdelingenwet 2000 staat er tegen tal van zaken voor vreemdelingen geen rechtsbescherming bij de bestuursrechter open. Logische vraag is dan welke rol toekomt aan de burgerlijke rechter, die nu al vaker wordt bezocht door belangengroepen. Auteur analyseert deze rol en de jurisprudentie van de Hoge Raad.
Auteur(s)T.P. Spijkerboer
Pagina137-145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe bevrijdende verjaring in het invorderingsrecht en de Vierde tranche Awb
CiteertitelNTB 2005, 20
SamenvattingIn deze bijdrage gaat de auteur in op de huidige verjaringsregeling in de Invorderingswet 1990, waarbij ook wordt gekeken naar stuiting en verlenging. Voorts komt de voorgestelde verjaringsregeling van de Vierde tranche Awb aan de orde en wordt het huidig recht daarmee vergeleken.
Auteur(s)H. Vermeulen
Pagina146-151
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOnnodige juridisering van het publieke debat
CiteertitelNTB 2005, 21
SamenvattingEen democratie kan niet zonder spelregels. Voor onze democratie gelden de geschreven en ongeschreven regels van het staatsrecht. Een van die regels is dat het publieke debat zo onbelemmerd mogelijk moet kunnen worden gevoerd. Een openbaar debat tussen politici onderling is een absolute vereiste voor een vitale democratie.
Auteur(s)E.J. Daalder
Pagina152-153
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKronieken: Handhaving van bestuursrecht
CiteertitelNTB 2005, 22
SamenvattingDeze kroniek beschrijft de bronnen die in de periode 1 september 2004 tot 1 april 2005 beschikbaar waren. In deze periode was het voor de bestuurlijke rechtshandhaving belangrijke wetsvoorstel Vierde tranche Awb (Kamerstukken II 2004/05, 29702) nog in behandeling bij de Tweede Kamer.

1. Algemeen;

2. Preventieve handhaving;

3. Toezicht en opsporing;

4. Sanctionering;

5. Gedogen;

6. Bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving.
Auteur(s)L.J.J. Rogier
Pagina154-167
Artikel aanvragenVia Praktizijn