Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 10-09-2021
Aflevering 7
RubriekRedactioneel
TitelVergeten en onbekende bestuursrechtelijke kennis…
CiteertitelNTB 2021/209
SamenvattingEen kleine twee decennia geleden hield de Leidse hoogleraar Carel Stolker de Nederlandse rechtsgeleerdheid een spiegel voor: zijn we wetenschappelijk genoeg bezig? Via een landelijke visitatie van het onderzoek wist hij zijn ideeën goed voor het voetlicht te brengen. Het maakte indertijd veel los: zowel steun als weerstand. Nadat het stof was neergedaald, bleek dat Stolkers agenda gevolgen had, maar minder dan beoogd.
Auteur(s)R.J.N. Schlössels
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelBarmhartig bestuursrecht: Lessen uit het burgerlijk recht
CiteertitelNTB 2021/210
SamenvattingWie denkt en hoopt iets te kunnen leren over barmhartigheid in het burgerlijk recht, moet zich realiseren dat het burgerlijk recht weinig barmhartig is.
Auteur(s)A.G. Castermans
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelIn goede handen? Over bestuursrechtspraak en rechtsbescherming
CiteertitelNTB 2021/211
SamenvattingSinds de Algemene wet bestuursrecht is bestuursrechtspraak in eerste aanleg in handen van rechtbanken en in hoger beroep van, onder meer, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Is ze daar in goede handen? Aanleiding om deze vraag te stellen, is de toeslagenaffaire.
Auteur(s)R. Jue
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelHet rolmodel voor de ambtenaar: Dorknoper of Tom Poes: Mondeling intrekken van bezwaren bij de Belastingdienst
CiteertitelNTB 2021/212
SamenvattingDe Belastingdienst ligt onder vuur, al enige tijd. Aan het begin van het kabinet-Rutte III ging het over verouderde informatiesystemen die de ruimte voor vereenvoudiging van het belastingstelsel beperkten. Vanaf begin 2019 ging steeds meer aandacht naar de kinderopvangtoeslagenaffaire. Inmiddels worden door de Kamer ook vragen gesteld over het functioneren van andere onderdelen van de dienst.
Auteur(s)R. van Doesburg , T. van Engers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelHandhaving van bestuursrecht
CiteertitelNTB 2021/213
SamenvattingWaar maatwerk hét bestuursrechtelijk thema van 2019/2020 kan worden genoemd, geldt dat voor evenredigheid in 2021. In de literatuur en politiek is de belangstelling voor het evenredigheidsbeginsel niet gering.
Auteur(s)M.L. Batting , C. de Rond , K. Winterink
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelOverheidsaansprakelijkheid
CiteertitelNTB 2021/214
SamenvattingEen belangrijk onderwerp van deze kroniek gedurende de afgelopen jaren, met name sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening op 1 juli 2008, is de vraag welke prijsdaling van een woning behoort tot het normaal maatschappelijk risico en de vraag wanneer zo’n daling onevenredig moet worden geacht.
Auteur(s)T.W. Franssen , S.A.L. van de Sande
LinkVolledige tekst artikel (AKD.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn