Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 15-09-2021
Aflevering 7
RubriekVooraf
TitelBalans
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 7, p. 3
SamenvattingAdvocaten met een paar jaar ervaring zoeken nogal eens hun heil elders, als je recruiter Robert Walters mag geloven. Een belangrijke overweging om te switchen van een groot kantoor naar een bestaan als bedrijfsjurist betreft de werk-privébalans. Die zou bij het bedrijfsleven beter zijn.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelGekwetst
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 7, p. 7
SamenvattingMet een onnavolgbaar beroep op het algemene betamelijkheidsbeginsel in artikel 45a Advocatenwet construeert de deken een directe informatieplicht. Natuurlijk kunnen bepaalde interne processen bij Pels Rijcken ongetwijfeld beter. Wie wel eens een ISO-audit heeft meegemaakt, weet dat interne organisaties altijd moeten verbeteren op terreinen zoals compliance en governance. Maar om nu Pels meteen onder verscherpt toezicht van de orde te stellen, is op z’n minst twijfelachtig. Is de deken trouwens niet een afgezwaaide Pelser? Misschien is hij ook gekwetst.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
TitelStrafzaak tegen vermeende moordenaars van Derk Wiersum Levenslang of vrijspraak?
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 7, p. 10
SamenvattingAanklagers en verdediging staan in de zaak-Pulheim lijnrecht tegenover elkaar. Twee mannen worden verdacht van de huurmoord op Derk Wiersum. Het OM verwijt hun een aanslag op de rechtsstaat. Nee, zeggen hun advocaten. Dat geldt eerder voor de aanpak van het OM.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelVerliezen kantoren de slag om personeel?
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 7, p. 18
SamenvattingKantoren hebben moeite aan goede advocaten te komen. ‘De krapte is een logisch gevolg van de juridisering van de samenleving.’
Auteur(s)F. Mebius
Pagina18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelVechter in den vreemde
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 7, p. 25
SamenvattingDe Nederlandse Merel Pontier is advocaat in Texas. Gedreven door idealisme vecht ze daar tegen de doodstraf. Zonder goede verdediging verliezen mensen op death row hun leven.’
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHet verschil
TitelCorporate advocaten op gympen
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 7, p. 28
SamenvattingPuur op de kleding maakt een kantoor geen verschil, maar de gympies en spijkerbroeken zeggen wel iets over de ontspannen sfeer bij Rutgers & Posch.
Auteur(s)E.J. Bolsius , M. Gijsbertsen
Pagina28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelZwaargewichten onderzoeken toezicht op de advocatuur
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 7, p. 31
SamenvattingOud-AFM-bestuurder Gerben Everts, hoogleraar forensische accountancy Marcel Pheijffer en strafrechtadvocaat Hendrik Jan Biemond (Allen & Overy) buigen zich over het functioneren van het toezicht rondom de Pels Rijcken-zaak. Ze doen dat in opdracht van het college van toezicht op de advocatuur (CvT).
Auteur(s)F. Mebius
Pagina31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelPilot Samenwerken in de eerstelijn ‘Een goed middel om aan te tonen wat wij allang wisten’
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 7, p. 32
SamenvattingVlak voor de zomer liep de pilot Samenwerken in de eerstelijn op z’n eind. Sociaal advocaten, sociaal raadslieden en medewerkers van het Juridisch Loket in Amsterdam, Nijmegen, Zwolle, Utrecht en Middelburg werkten tijdens de pilot nauwer samen met als doel sneller een passende oplossing voor rechtzoekenden. Twee deelnemers aan de pilot delen hun bevindingen.
Auteur(s)F. Mebius
Pagina32
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelGeschil-beslechter voor ruziënde exen
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 7, p. 37
SamenvattingNederland heeft er een nieuwe conflictoplosser in familiezaken bij: de parenting coordinator. Wat doet deze precies?
Auteur(s)S. Droogleever Fortuyn
Pagina37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLegal Tech
TitelGluren bij de buren Juridische innovatie in Europa (2)
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 7, p. 42
SamenvattingJeroen Zweers maakt een rondgang langs Europese landen, benieuwd naar de stand van de juridische innovatie. Deze tweede aflevering is gewijd aan Duitsland.
Auteur(s)J. Zweers
Pagina42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelNaziroofkunst
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 7, p. 46
Samenvatting‘Wat is het verschil tussen een advocaat en een meerval? De ene is een strontzoekende bodemzuiger en de andere een vis.’ Met deze grap halverwege De Vier Elementen (Ambo|Anthos, 2021) geeft auteur Robert Pollack ook in zijn tweede roman zijn advocatuurlijke verleden bloot.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina46
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelHet was een toevoeging, dus had mr. X minder tijd
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 7, p. 47
SamenvattingKun je een toevoegingszaak anders behandelen dan een ‘betalende zaak’? Mr. X voerde als verweer dat hij klager op toevoeging bijstond en daarom niet uitvoerig op alle mails kon ingaan, maar dat gaat er bij het Hof van Discipline niet in.
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelSucces voor Deense orde
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 7, p. 48
SamenvattingDe Deense orde van advocaten heeft zich met succes sterk gemaakt voor de rechtspositie van gehandicapte burgers. Na een kritisch rapport van de orde heeft de Deense regering extra geld uitgetrokken om de rechtszekerheid van deze groep te verbeteren.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelOnder voorbehoud
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 7, p. 48
SamenvattingGeen grote overname zonder toestemming van de mededingingsautoriteit. Martijn van de Hel staat bedrijven bij om deze laatste hobbel te nemen. Als het moet, in een week.
Auteur(s)B. Zevenbergen
Pagina48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelNet vrij roert Mahienour El-Massry zich alweer
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 7, p. 51
SamenvattingSinds deze zomer is Mahienour El-Massry op vrije voeten, na 22 maanden voorarrest. Tot een strafzaak tegen de Egyptische mensenrechtenadvocaat kwam het deze keer niet eens.
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina51
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelZo moet het niet (3)
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 7, p. 52
SamenvattingRechter Floris Bakels zette in een eerder drieluik uiteen hoe je als advocaat je zaak goed voor de rechter brengt. In deze tweede reeks bekijkt hij het van de andere kant: hoe moet het niet.
Auteur(s)F. Bakels
Pagina52
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische opinie
TitelOnaanvaardbare doorkruising in het dekentoezicht?
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 7, p. 57
SamenvattingDekens hebben het advies gekregen een tweewegenleer te ontwikkelen voor het toezicht. Advocaat Oswald Jansen meent dat het vooral een tuchtrechtelijke tweewegenleer moet zijn.
Auteur(s)O. Jansen
Pagina57
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische opinie
TitelBewijs uit EncroChat in strijd met het recht
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 7, p. 60
SamenvattingDe grootschalige hack door de politie van het telecombedrijf EncroChat leidt tot een fel debat over de rechtmatigheid van het verkregen bewijs. De werkwijze van het OM is in strijd met het recht, betogen strafrechtadvocaten Ruud van Boom en Justus Reisinger.
Auteur(s)R.D.A. van Boom , J.C. Reisinger
Pagina60
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelOntneming bij een door gehomologeerd akkoord beëindigd faillissement
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 7, p. 65
SamenvattingEen faillissement kan worden beëindigd door een gehomologeerd akkoord. Dat is een akkoord dat wordt gesloten tussen de gefailleerde en schuldeisers over voldoening van de schulden, bekrachtigd door de rechter. Artikel 157 van de Faillissementswet (Fw) bepaalt dat het gehomologeerde akkoord verbindend is voor alle geen voorrang hebbende schuldeisers, zonder uitzondering, of zij nu in het faillissement opgekomen zijn of niet. Sinds 2019 geldt een termijn waarbinnen vorderingen voor de verificatievergadering moeten zijn ingediend, willen deze nog afdwingbaar zijn. Dat is alleen anders indien de schuldeiser redelijkerwijs niet in staat was de vordering binnen die termijn in te dienen (artikel 161a Fw). Niet-tijdige indiening heeft als gevolg dat de schuldeiser geen recht heeft op de uitkering.
Auteur(s)D. de Jonge
Pagina65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Asiel- en vreemdelingenrecht
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 7, p. 69
SamenvattingIn deze Kroniek wordt de jurisprudentie op het gebied van asiel- en vreemdelingenrecht van juli 2020 tot juli 2021 behandeld. Achtereenvolgens komen de volgende deelonderwerpen aan bod: de Dublinverordening; veilige landen van herkomst en veilige derde landen; artikel 3 EVRM en artikel 15c Definitierichtlijn; artikel 1F Vluchtelingenverdrag; nareis; reguliere gezinshereniging; visa; openbare orde en arbeidsmigratie.
Auteur(s)E. Bezem , D. Brouwer , M. van Eik , W. Eikelboom , I. van Krimpen , M. Wijngaarden
Pagina69
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Vreemdelingenbewaring
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 7, p. 79
SamenvattingOndanks de coronamaatregelen en de wereldwijde reisbeperkingen van het afgelopen jaar bleven de uitzettingscentra open. Er is dus ook tijdens de COVID-19-crisis volop verder geprocedeerd in vreemdelingenbewaringszaken met weer een rits Afdelingsuitspraken als resultaat. In deze Kroniek ga ik verder waar ik vorig jaar was gebleven met de meest belangwekkende jurisprudentie van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. Omdat we nog midden in de pandemie zitten, begin ik met de corona-uitspraken.
Auteur(s)S. Thelosen
Pagina79
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de NOvA
TitelVan de tuchtrechter
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 7, p. 92
SamenvattingRecente uitspraken, geselecteerd en bewerkt door de Commissie Disciplinaire Rechtspraak, bestaande uit Tjitske Cieremans, Maurice Mooibroek en Robert Sanders.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina92
Artikel aanvragenVia Praktizijn