Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 14-10-2021
Aflevering 8
RubriekRedactioneel
TitelCommunicatie
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 8, p. 3
Samenvatting'Goede rechtspraak bedrijven kan niet zonder behoorlijke stukken. Gedingstukken dienen zo kort en beknopt mogelijk te zijn, dus zonder eindeloze omzwervingen en herhalingen, alles op straffe van afnemende helderheid en onnodig tijdverlies voor de rechterlijke macht.'
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelCursus Excessief Declareren
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 8, p. 7
SamenvattingWie in de database van tuchtzaken zoekt op excessief declareren, ontdekt dat vooral kleine uitglijders worden afgestraft.
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
Titel‘We zetten een definitieve streep onder de discussie’
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 8, p. 10
SamenvattingHet kabinet doet een flinke duit in het zakje om sociaal advocaten extra te ondersteunen. Van commerciële kantoren verwacht minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) hetzelfde.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
TitelStagiair als brug over de kloof
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 8, p. 14
SamenvattingHet kabinet verwacht dat commerciële kantoren bijdragen aan de gefinancierde rechtsbijstand, in natura of geld. Met detachering van stagiairs bij sociale kantoren kan de kloof binnen de beroepsgroep worden overbrugd. ‘De balie is zover uit elkaar gedreven. We moeten elkaar weer vastpakken en versterken.’
Auteur(s)S. Droogleever Fortuyn
Pagina14
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelOnderzoeker: ‘Wees bedacht op klassenjustitie’
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 8, p. 21
SamenvattingKlassenjustitie komt voor binnen de Nederlandse strafrechtketen. In welke mate en hoe vaak is onduidelijk. ‘Maar we moeten niet achteroverleunen.’
Auteur(s)F. Mebius
Pagina21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelJuridische wapenbroeders
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 8, p. 24
SamenvattingBij Defensie vonden ze avontuur, trots en kameraadschap. Toch strijden de leden van de Militaire Balie zonodig met juridische wapens tegen hun oud-werkgever. ‘Defensie vraagt veel van zijn mensen.’
Auteur(s)M. de Vries
Pagina24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLegal Tech
TitelGluren bij de buren. Juridische innovatie in Europa (3)
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 8, p. 28
SamenvattingJeroen Zweers maakt een rondgang langs Europese landen, benieuwd naar de stand van de juridische innovatie. Deze derde aflevering is gewijd aan Spanje.
Auteur(s)J. Zweers
Pagina28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHet verschil
TitelKroegtijgers
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 8, p. 32
SamenvattingGeen straat of plein in de Amsterdamse binnenstad of advocaat Raoul Meester heeft er een verhaal bij. Ook tot ver buiten de hoofdstad, als het maar horecagerelateerd is.
Auteur(s)E.J. Bolsius
Pagina32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFaalt de Hoge Raad?
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 8, p. 34
SamenvattingHerzieningsverzoeken bij de Hoge Raad worden maar zelden toegewezen. Dat ligt aan de argumentatiestrategieën van de Hoge Raad. Die volgen een vast patroon, op afwijzen gericht, schrijft wetenschapsfilosoof Ton Derksen in zijn nieuwste boek: Het falen van de Hoge Raad.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelMr. X helpt ene cliënt frauderen tegen andere
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 8, p. 37
SamenvattingMr. X diende tegenstrijdige belangen en faciliteerde fraude. Is 24 weken schorsing waarvan twaalf voorwaardelijk voldoende om mr. X tot inkeer te brengen?
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina37
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelJeugdbescherming in de toekomst. ‘Gespecialiseerde advocaat essentieel’
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 8, p. 39
SamenvattingDe jeugdbescherming moet simpeler, concreter en anders, vindt jeugdrechtadvocaat Diana Hopmans (Op Zuid Advocaten, Rotterdam). ‘De enige persoon die betrokken is in de gehele procedure voor een ondertoezichtstelling (ots) of uithuisplaatsing is in de meeste gevallen de advocaat.’
Auteur(s)F. Mebius
Pagina39
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelLokale deken niet meer door eigen achterban gekozen
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 8, p. 43
SamenvattingLokale dekens worden straks niet meer gekozen en benoemd door hun eigen, lokale achterban, maar door het landelijk dekenberaad. Dat is de uitkomst van overleg tussen de diverse instanties binnen de Nederlandse orde van advocaten, meldt het college van toezicht (CvT).
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina43
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLawyers for Lawyers
TitelL4L Award voor Belarussen Kazak en Znak
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 8, p. 44
SamenvattingDe Belarussische advocaten Liudmila Kazak en Maksim Znak betaalden een hoge prijs voor hun werk als advocaat van oppositieleiders. Op 18 november krijgen ze de L4L Award.
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecent
TitelDuitse vrijspraak niet meer onherroepelijk
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 8, p. 45
SamenvattingHet Duitse parlement heeft in september een wet aangenomen waarmee het mogelijk wordt vrijgesproken verdachten in een later stadium alsnog te vervolgen voor hetzelfde feit. Volgens de Duitse orde van advocaten, de Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK), wordt daarmee het grondwettelijke ne bis in idem-beginsel geschonden.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe dealmaker
TitelCoöperatief advies
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 8, p. 45
SamenvattingNautaDutilh treedt op volle sterkte aan bij het adviseren van supermarktketen Plus over de fusie met Coop. ‘Het is het leukst om een brede opdracht te krijgen,’ zegt advocaat en partner Lieke van der Velden.
Auteur(s)B. Zevenbergen
Pagina45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelSamenleving vraagt om begrijpelijke juridische taal
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 8, p. 46
SamenvattingToegankelijk schrijven is een must. Niet alleen voor juristen onderling, maar zeker met het oog op de cliënt. Waar moet je op letten?
Auteur(s)D. van Dijk
Pagina46
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelMeerwaarde Wcr twijfelachtig
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 8, p. 51
SamenvattingHet effect van de Wet controle op rechtspersonen (Wcr) in de strijd tegen financiële criminaliteit is niet vast te stellen. Het is zelfs maar de vraag of de kosten van de wet opwegen tegen de baten, blijkt uit een evaluatie.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina51
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische opinie
TitelWerknemer of zelfstandige? Het roer moet om
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 8, p. 53
SamenvattingRecente rechterlijke uitspraken over arbeidsovereenkomsten tussen werkgevers en vermeende zelfstandigen bieden geen structurele oplossing voor het probleem, constateert arbeidsrechtadvocaat Willem van Tongeren. Hij bepleit een andere benadering.
Auteur(s)W. van Tongeren
Pagina53
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische opinie
TitelStelplicht en bewijslast gelden ook in alimentatiezaken
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 8, p. 56
SamenvattingAls een ‘gewone’ civiele partij een vordering jegens een andere partij geldend wenst te maken, moet de eisende partij voldoende rechtsfeiten stellen (artikel 149 Rv) en bij betwisting bewijzen (artikel 150 Rv). Voor de toewijzing van een verzoek tot partneralimentatie gelden in beginsel geen andere eisen, betoogt Jan Wouter Alt.
Auteur(s)J.W. Alt
Pagina56
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelExecutiegeschil: meerdere wegen naar Rome
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 8, p. 61
SamenvattingHet executiegeschil is geregeld in artikel 438 Rv en is algemeen geformuleerd: ‘Geschillen die in verband met een executie rijzen’. Dit betekent dat de executant en de geëxecuteerde een executiegeschil kunnen beginnen, maar dat ook een derde dit kan doen.
Auteur(s)J. Veldhuis
Pagina61
LinkVolledige tekst artikel (debloggendeadvocaat.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek Vermogensrecht 2021
CiteertitelAdv.bl. 2021, afl. 8, p. 63
SamenvattingIn deze nieuwe editie van de Kroniek Vermogensrecht schotelen wij u weer graag een serie uitspraken van de Hoge Raad voor. Zij scheppen dit jaar een beeld van onze hoogste civiele rechter als een kalme en gedegen hoeder van ons burgerlijk recht. Dat is rustgevend in deze turbulente tijden van corona en klimaatverandering. In de tussentijd valt wel op dat er steeds meer zaken door de Hoge Raad worden afgedaan op de voet van artikel 81 lid 1 RO: ‘De Hoge Raad heeft de klachten over het vonnis van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van dat vonnis. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht.’ Gedurende het jaar 2020 werd al bijna de helft van de zaken op deze wijze afgedaan en het is onze indruk dat over het jaar 2021 meer dan de helft van de uitspraken deze weinigzeggende standaardformulering zullen krijgen. Laten we hopen dat we in het jaarverslag over 2021 hier wat meer informatie en wellicht zelfs een vorm van verantwoording over afgelegd krijgen.
Auteur(s)C. Drion , A. Zwalve , B. Kout , A. Carli , X.P.A. van Heesch , L. Huberts
Pagina63
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn