Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun (TA)

Uitgever Sdu
Tijdschrift Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun (TA)
Datum 20-10-2021
Aflevering 5
RubriekVoorwoord
TitelMoeten overheden bij grondverkoop een aanbesteding organiseren?
CiteertitelTA 2021/64
SamenvattingDat de overheid de beginselen van gelijke behandeling en transparantie ook op grond van het staatssteunrecht in acht moet nemen bleek op 2 september 2021 uit een interessante uitspraak van het Hof van Justitie EU over het Duitse racecircuit Nürburgring.
Auteur(s)A.D.L. Knook
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAanbestedingsplicht voor subsidieontvangers: betekenis van civieltechnische werkzaamheden
CiteertitelTA 2021/65
SamenvattingIn dit artikel wordt onderzocht wat de betekenis is van het begrip civieltechnische werkzaamheden.
Auteur(s)A.C.M. Vos
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe verwachte impact van de Europese regulering van buitenlandse staatssteun op de aanbestedingspraktijk
CiteertitelTA 2021/66
SamenvattingIn dit artikel wordt de concept-verordening nader toegelicht en de verwachte impact op de aanbestedingspraktijk besproken.
Auteur(s)M.J.A. Verseveld , S.P.A. Boomkamp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe AVG & aanbestedingsprocedures – privacy een nice to have?
CiteertitelTA 2021/67
SamenvattingRegelmatig handelt de overheid in strijd met het fundamentele recht op privacy. Er zijn tal van voorbeelden van gebrekkige AVG-naleving door de overheid – onder meer bij aanbesteding.
Auteur(s)L. van Gijn , D. Hoekzema
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRechtsverwerkingsclausules: in hoeverre zijn ze geoorloofd op grond van het Unierecht?
CiteertitelTA 2021/68
SamenvattingRechtsverwerkingsclausules in aanbestedingsstukken bieden de aanbestedende dienst de mogelijkheid om contractueel regels ten aanzien van een klachtplicht stellen, waarbij een inschrijver wordt verplicht tijdig zijn klachten te uiten op straffe van verval van recht.
Auteur(s)M.A.N.M. Ophof-Copier
LinkVolledige tekst artikel (CKH Advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe UAV-GC 2020, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald
CiteertitelTA 2021/69
SamenvattingIn februari 2021 zijn de conceptversies van de herziene Model Basisovereenkomst en de herziene Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten (UAV-GC) ter visie gelegd. Het proces van de herziening van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten heeft tot nu toe vijf jaar in beslag genomen. In dit artikel behandelen wij de belangrijkste wijzigingen die in de herziene UAV-GC worden voorgesteld. Verder gaan wij in op verschillende knelpunten die onder de huidige UAV-GC 2005 reeds bestonden en die onder de herziene UAV-GC niet worden opgelost.
Auteur(s)A.B. de Blanken , M. Blom , R.J.M. Brown , K. Giezeman , I. de Groot , I.A.F. Hendriksen , L.A. Kersten , D. Muis , D.C. Orobio de Castro , E. Verweij
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerslag
TitelVerslag wetenschappelijke vergadering Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht
CiteertitelTA 2021/70
SamenvattingOp 24 juni 2021 vond de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht plaats. Het thema betrof de laatste ontwikkelingen met betrekking tot rechtsbescherming in aanbestedingszaken. Centraal stond de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (hierna ‘EZK’) van 12 februari, waarin maatregelen voor verbeterde rechtsbescherming bij aanbesteden worden uitgewerkt.
Auteur(s)M. Visser
Artikel aanvragenVia Praktizijn