SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 21-06-2005
Aflevering 6
TitelHet windmolengevecht tegen de dienstenrichtlijn
CiteertitelSMA 2005, 267
SamenvattingOnze nationale sociale ordening en het Europese marktstreven staat met elkaar op gespannen voet. Nationale overheidsregulering die sociale belangen in bescherming neemt op het gebied van bijvoorbeeld huisvesting, sociale zekerheid, pensioenen en zorg onttrekt deze sectoren aan de concurrentie op de markt. Andersom bedreigen de marktregels de vrijheid van overheden om sociale belangen te borgen.
Auteur(s)G.J. Vonk
Pagina267-271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSociale zekerheid: een uiterst veranderlijk verschijnsel (I)
CiteertitelSMA 2005, 272
SamenvattingDe WW is de laatste tien jaar meer dan zestig keer gewijzigd. De SER is van oordeel dat ook de AOW-ers moeten bijdragen aan de financiering van die regeling. Het WAO-stelsel moet binnenkort ingrijpend verbouwd, het UWV moet de premieheffing werknemersverzekeringen afstaan aan de Belastingdienst. In de Volkskrant verscheen vorig jaar een manifest over een andere inrichting van de sociale zekerheid. GroenLinks publiceerde een nota over hetzelfde onderwerp. Minister De Geus van SZW debatteerde dit voorjaar met de Tweede Kamer over de notitie Nieuwe Accenten op het terrein van werk en inkomen, de kabinetsvisie op een toekomstbestendige Nederlandse verzorgingsstaat. Veranderingen.
Auteur(s)F.M. Noordam
Pagina272-283
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelLevenslopen, diversiteit en de herziening van de werkloosheidswet
CiteertitelSMA 2005, 284
SamenvattingIn de herziening van het socialezekerheidsstelsel spelen verschillende thema's een rol. Belangrijke onderwerpen zijn niet alleen de betaalbaarheid en beheersbaarheid, maar ook de gebrekkige afstemming van het stelsel op de veranderde maatschappelijke werkelijkheid. Het huidige socialezekerheidsstelsel, ontworpen in een tijd waarin arbeid en zorg gescheiden en levenslopen meer standaard waren, zou niet langer zijn toegesneden op de toegenomen diversiteit in arbeidsmarktgedrag en gezinsvorming.
Auteur(s)I. Koopmans , J. Plantenga , J.D. Vlasblom
Pagina284-292
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBurgers hebben er recht op te weten wat ze van de overheid kunnen verwachten..
CiteertitelSMA 2005, 293
SamenvattingDe regering heeft zich ten doel gesteld om 'op een beheerste manier zorg en ondersteuning te blijven bieden aan mensen die dat echt nodig hebben'. Daarvoor is een geloofwaardig en solidair stelsel nodig. De eerste stap op de weg daarheen is een brief van de Minister en de Staatssecretaris van VWS aan de Tweede Kamer over zorg en maatschappelijke ondersteuning, waarin de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt geÔntroduceerd. (..)
Auteur(s)W.S.R. Stoter , M.F. Vermaat
Pagina293-296
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 18-03-2005, C03/280HR
CiteertitelSMA 2005, 297
SamenvattingLoon. Ziekte. Passende arbeid. Gratificatie/tantiŤme. (Goorhuis tegen Sons).
Samenvatting (Bron)18 maart 2005 Eerste Kamer Nr. C03/280HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], gevestigd te [vestigingsplaats], EISERES tot cassatie, incidenteel verweerster in cassatie, advocaat: mr. J.H.M. van Swaaij, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, incidenteel eiser tot cassatie, advocaat: mr. E. van Staden ten Brink. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina297-297
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AR7341
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 18-03-2005, C04/106HR
CiteertitelSMA 2005, 297
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever. Goed werkgeverschap. (De Kuijer tegen KLM).
Samenvatting (Bron)18 maart 2005 Eerste Kamer Nr. C04/106HR RM/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ N.V., gevestigd te Amstelveen, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. A.J. Swelheim. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina297-297
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AR6669
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 08-04-2005, C04/088HR
CiteertitelSMA 2005, 297
SamenvattingLoon. CAO.

(X / Van Gansewinkel).
Samenvatting (Bron)8 april 2005 Eerste Kamer Nr. C04/088HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt, t e g e n VAN GANSEWINKEL NEDERLAND B.V., rechtsopvolgster van HAZELAAR-POTZE MILIEU B.V., gevestigd te Hoogeveen, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina297-297
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS9448
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam, 26-01-2005, 172838/ HA ZA 02-597
CiteertitelSMA 2005, 297
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever.
Pagina297-298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 30-11-2004, C0301042/MA
CiteertitelSMA 2005, 298
SamenvattingAansprakelijkheid werkgever.
Samenvatting (Bron)Het hof begrijpt uit het gestelde onder grief 3 dat Da Mimmo in hoger beroep niet langer betwist dat [op staande voet onslagen ober bij Da Mimmo] zich schuldig heeft gemaakt aan het kopiŽren van de elektronische gegevens van de magneetstrips van creditcards van klanten van Da Mimmo ten behoeve van de vervaardiging van valse creditcards. Dit handelen is door de rechtbank ten aanzien van [op staande voet onslagen ober bij Da Mimmo] terecht als een door [op staande voet onslagen ober bij Da Mimmo] jegens Interpay gepleegde onrechtmatige daad bestempeld. Da Mimmo betwist dat er een zodanig functioneel verband bestaat tussen deze door [op staande voet onslagen ober bij Da Mimmo] gepleegde onrechtmatige daad en de door hem in haar dienst te verrichten taak dat zij als werkgeefster van [op staande voet onslagen ober bij Da Mimmo] op grond van het bepaalde in art. 6:170 BW voor de door dat onrechtmatig handelen veroorzaakte schade aansprakelijk kan worden gehouden. Het hof verwerpt dat verweer.
Pagina298-298
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2004:AS2117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Almelo, 10-02-2005, 184670
CiteertitelSMA 2005, 298
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. Executiegeschil. Competentie.
Pagina298-298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 25-01-2005, 2004/433
CiteertitelSMA 2005, 298
SamenvattingPensioen.
Pagina298-298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 08-06-2004, C-220/02
CiteertitelSMA 2005, 298
SamenvattingOuderschapsverlof. Gelijke behandeling. Loon. Schadeloosstelling. (Gewerkschaftsbund tegen Wirtschaftskammer).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 8 juni 2004. # Osterreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten tegen Wirtschaftskammer Osterreich. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Oberster Gerichtshof - Oostenrijk. # Beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers - Begrip beloning - Meetelling, ter berekening van ontslagvergoeding, van militaire dienstperiodes - Mogelijkheid tot vergelijking van werknemers in militaire dienst met vrouwelijke werknemers die bij afloop van hun zwangerschapsverlof ouderschapsverlof nemen, dat niet meetelt bij berekening van ontslagvergoeding. # Zaak C-220/02.
Pagina298-298
UitspraakECLI:EU:C:2004:334
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Middelburg, 20-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 298
SamenvattingDienstbetrekking echtpaar. Loon. Competentie.
Pagina298-298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Lelystad, 16-02-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 298
SamenvattingFaillissement. Overgang onderneming. Kennelijk onredelijk ontslag. AnciŽnniteitsbeginsel. Schadeloosstelling. (Prg. 2005, 47).
Pagina298-298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Zwolle, 15-11-2004, 250264 HA 04-821
CiteertitelSMA 2005, 298
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Dringende reden. Schadeloosstelling.
Samenvatting (Bron)kantonzaak, ontbinding arbeidsovereenkomst, verzoek toegewezen wegens vertrouwensbreuk maar niet wegens gesteld wangedrag.
Pagina298-298
UitspraakECLI:NL:RBZLY:2004:AR6127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Alphen aan den Rijn, 25-11-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 298
SamenvattingConcurrentiebeding. Overplaatsing. Voorlopige voorziening. (Prg. 2005, 55).
Pagina298-298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Bergen op Zoom, 09-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 298
SamenvattingCollectief ontslag. Ontbinding gewichtige redenen. Dringende reden. (Prg. 2005, 56).
Pagina298-298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Harderwijk, 22-12-2004, 04/70
CiteertitelSMA 2005, 298
SamenvattingFunctiewijziging. Voorlopige voorziening.
Pagina298-298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Middelburg, 11-10-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 298
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag. Habe nichts exceptie. Schadeloosstelling. (Prg. 2005, 58).
Pagina298-298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Sittard-Geleen, 12-10-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 299
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Ziekte. Schadeloosstelling. (Van HŲvell tot Westerflier). (Prg. 2005, 59).
Pagina299-299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Amsterdam, 14-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 299
SamenvattingBepaalde tijd. Loon. Bereidheid bedingen arbeid. (JAR 2005/69).
Pagina299-299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Amsterdam, 26-01-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 299
SamenvattingBuitenlandse werknemer. Ontbindende voorwaarde. Loon. (JAR 2005/70).
Pagina299-299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Bergen op Zoom, 16-02-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 299
SamenvattingUitzendarbeid. Bepaalde tijd. (JAR 2005/71).
Pagina299-299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Nijmegen, 03-03-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 299
SamenvattingOngewenste intimiteiten. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. (JAR 2005/72).
Pagina299-299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Rotterdam, 28-10-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 299
SamenvattingWijziging arbeidsvoorwaarden. Gratificatie/tantiŤme. Goed werkgeverschap. (JAR 2005/73).
Pagina299-299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Rotterdam, 24-11-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 299
SamenvattingOntbindende voorwaarde. Bepaalde tijd. Gefixeerde schadevergoeding. (JAR 2005/74).
Pagina299-299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Rotterdam, 18-01-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 299
SamenvattingOntslag op staande voet. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. Executiegeschil. (JAR 2005/75).
Pagina299-299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Terneuzen, 19-01-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 299
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever. (JAR 2005/76).
Pagina299-299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Utrecht, 22-02-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 299
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. Pensioen. (JAR 2005/77).
Pagina299-299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 29-09-2004, 100580/HA ZA 03-1926
CiteertitelSMA 2005, 299
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.
Pagina299-299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 09-11-2004, A04-0192
CiteertitelSMA 2005, 299
SamenvattingSollicitatie. Loon. Ziekte. Bewijs.
Pagina299-300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 21-01-2005, 02/1425 KG
CiteertitelSMA 2005, 300
SamenvattingOntslag op staande voet. Ziekte.
Samenvatting (Bron)Ontslag op staande voet wegens niet nakomen regels bij ziekte.
Pagina300-300
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2005:AS6279
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 21-01-2005, 02/1425 KG
CiteertitelSMA 2005, 300
SamenvattingVakantie.
Samenvatting (Bron)Ontslag op staande voet wegens niet nakomen regels bij ziekte.
Pagina300-301
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2005:AS6279
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 11-03-2005, C03/289 HR
CiteertitelSMA 2005, 301
SamenvattingDetachering in buitenland. Bedrijfsongeval. Smartengeld. Aansprakelijkheid werkgever. (ABN AMRO tegen X).
Samenvatting (Bron)11 maart 2005 Eerste Kamer Nr. C03/289HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: ABN AMRO BANK N.V., gevestigd te Amsterdam, EISERES tot cassatie, incidenteel verweerster, advocaat: mr. E. Grabandt, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, incidenteel eiser, advocaten: mrs. E. van Staden ten Brink en A.H. Vermeulen. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina301-301
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AR6657
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 17-03-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 301
SamenvattingProeftijd. Gelijke behandeling. Ziekte. (JAR 2005/85).
Pagina301-301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Gouda, 24-02-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 301
SamenvattingVakantie. Ziekte. Goed werkgeverschap. (JAR 2005/86).
Pagina301-301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Heerlen, 12-01-2005, 170748 CV EXPL 04-5809
CiteertitelSMA 2005, 301
SamenvattingCollectief ontslag. Schadeloosstelling. Kennelijk onredelijk ontslag. (JAR 2005/87).
Pagina301-301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Lelystad, 23-02-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 301
SamenvattingExecutiegeschil. Ontslag op staande voet. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. (JAR 2005/89).
Pagina301-301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Nijmegen, 06-10-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 301
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Ziekte. Schadeloosstelling. (JAR 2005/90).
Pagina301-301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Rotterdam, 17-02-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 301
SamenvattingFunctiewijziging. Goed werkgeverschap. (JAR 2005/91).
Pagina301-301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Rotterdam, 29-03-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 301
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever. Bewijs. (JAR 2005/92).
Pagina301-301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Sittard-Geleen, 09-03-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 301
SamenvattingBepaalde tijd. Opzegging. (Von HŲvell tot Westerflier). (JAR 2005/93).
Pagina301-301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Zwolle, 14-03-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 301
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. (JAR 2005/94).
Pagina301-301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 18-11-2004, 1477/04
CiteertitelSMA 2005, 301
SamenvattingOvergang onderneming. CAO.
Pagina301-301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 15-03-2004, 2004/279
CiteertitelSMA 2005, 302
SamenvattingGezagsverhouding.
Samenvatting (Bron)Verhaal naheffing premies werknemersverzekeringen en boetes
Pagina302-302
UitspraakECLI:NL:GHARN:2004:AT0662
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 21-01-2005, 03/1102 KA
CiteertitelSMA 2005, 302
SamenvattingBedrijfsongeval. Bewijs.
Samenvatting (Bron)Zorgplicht werkgever. RSI. Oorzakelijk verband tussen klachten en werk niet aannemelijk geworden.
Pagina302-302
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2005:AS8586
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 24-03-2005, 03/369
CiteertitelSMA 2005, 302
SamenvattingMinimumloon. Gelijke behandeling.
Samenvatting (Bron)FNV c.s. hebben onder meer gevorderd een verklaring voor recht dat de weigering van de Staat om het Besluit van 29 juni 1983 houdende vaststelling van een minimumjeugdloonregeling uit te breiden naar jongeren in de leeftijdscategorieŽn van 13 en 14 jaar in strijd is met art. 26 IVBPR, art. 7 ESH en art. 7 IVESC. Het standpunt van de Staat komt erop neer dat het onderscheid tussen 13- en 14-jarigen enerzijds en 15-jarigen anderzijds objectief gerechtvaardigd is. Het hof oordeelt dat daarbij in ieder geval niet voldaan is aan het vereiste dat het middel proportioneel is. Het hof merkt in dit verband op dat het de Staat is die zich beroept op een rechtvaardigingsgrond voor een in beginsel verboden onderscheid en dat het dan ook op de weg van de Staat ligt feiten te stellen en zo nodig aannemelijk te maken waaruit volgt dat en waarom het nagestreefde doel niet op andere wijze dan door het maken van leeftijdsonderscheid kan worden bereikt. De Staat heeft niet aangevoerd dat, wanneer een minimumloon voor 13- en 14-jarigen zou worden ingevoerd, adequate controle op arbeid verricht door jeugdigen van deze leeftijden niet mogelijk of onevenredig bezwaarlijk zou zijn. Een en ander betekent dat het niet vaststellen van een minimumjeugdloon voor 13- en 14-jarigen in strijd is met art. 26 IVBPR.
Pagina302-303
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2005:AT3175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 18-03-2005, C03/280HR
CiteertitelSMA 2005, 303
SamenvattingLoon. Ziekte. Passende arbeid. Gratificatie/tantiŤme.

(Goorhuis tegen Sons).
Samenvatting (Bron)18 maart 2005 Eerste Kamer Nr. C03/280HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], gevestigd te [vestigingsplaats], EISERES tot cassatie, incidenteel verweerster in cassatie, advocaat: mr. J.H.M. van Swaaij, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, incidenteel eiser tot cassatie, advocaat: mr. E. van Staden ten Brink. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina303-303
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AR7341
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 18-03-2005, C04/106HR
CiteertitelSMA 2005, 303
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever. Goed werkgeverschap.

(De Kuijer tegen KLM).
Samenvatting (Bron)18 maart 2005 Eerste Kamer Nr. C04/106HR RM/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ N.V., gevestigd te Amstelveen, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. A.J. Swelheim. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina303-304
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AR6669
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 10-03-2005, 196/02
CiteertitelSMA 2005, 304
SamenvattingBepaalde tijd. Gelijke behandeling. AnciŽnniteitsbeginsel. Bewijs.

(Nikoloudi / OTE).
Pagina304-305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 14-04-2005, 519/03
CiteertitelSMA 2005, 305
SamenvattingOuderschapsverlof. Zwangerschap.

(Commissie EG / Luxemburg).
Pagina305-305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Rotterdam, 07-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 305
SamenvattingDirecteur. Competentie. (JOR 2005/83).
Pagina305-305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 22-02-2005, F.04.856
CiteertitelSMA 2005, 305
SamenvattingFaillissement. Opzegging.
Pagina305-305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 22-02-2005, 04/856 F
CiteertitelSMA 2005, 305
SamenvattingFaillissement. Opzegging.
Pagina305-305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 27-01-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 305
SamenvattingCollectief ontslag. Opzegging. (Junk tegen Kuhnel). (JIN 2005/128).
Pagina305-305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 19-11-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 306
SamenvattingOpzegging. Ziekte. ontbinding gewichtige redenen. Bewijs. Verjaring. (PR Bouw tegen X). (JIN 2005/129).
Pagina306-306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 24-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 306
SamenvattingOntslag op staande voet. Ziekte. Gefixeerde schadevergoeding. (Ouled L'Kadi tegen AH). (JIN 2005/130).
Pagina306-306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 04-02-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 306
SamenvattingLoon. Ziekte. Wijziging arbeidsvoorwaarden. (Frans Maas tegen FNV). (JIN 2005/131).
Pagina306-306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 25-02-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 306
SamenvattingConcurrentiebeding. (X tegen Alphamo). (JIN 2005/132).
Pagina306-306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 25-02-2005, C04/113HR
CiteertitelSMA 2005, 306
SamenvattingConcurrentiebeding.

(X / Alphamo).
Samenvatting (Bron)25 februari 2005 Eerste Kamer Nr. C04/113HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. S.F. van Sagel, t e g e n 1. [Verweerster 1], gevestigd te [vestigingsplaats], 2. ALPHAMO BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ B.V., gevestigd te Velp, gemeente Rheden, 3. RECORD B.V., gevestigd te Velp, gemeente Rheden, VERWEERSTERS in cassatie, advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina306-306
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AR6202
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 13-01-2005, 03/1472 ALGEM
CiteertitelSMA 2005, 306
SamenvattingGezagsverhouding.

(UWV tegen X).
Samenvatting (Bron)Gezagsuitoefening moet tot de mogelijkheden hebben behoord; aan alle voorwaarden voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking is voldaan.
Pagina306-306
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AS3988
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 04-01-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 306
SamenvattingConcurrentiebeding. Dringende reden. Goed werkgeverschap. (JIN 2005/135).
Pagina306-306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 11-01-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 306
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werknemer/werkgever. (JIN 2005/136).
Pagina306-306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage, zittingsplaats Maastricht, 22-02-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 306
SamenvattingOvergang onderneming. Goed werkgeverschap. (JIN 2005/137).
Pagina306-306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Gouda, 24-02-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 306
SamenvattingVakantie. Ziekte. Goed werkgeverschap. (JIN 2005/138).
Pagina306-306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Nijmegen, 03-03-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 306
SamenvattingOngewenste intimiteiten. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. (JIN 2005/139).
Pagina306-306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
CiteertitelSMA 2005, 306
SamenvattingConcurrentiebeding. Boete. (JIN 2005/140).
Pagina306-306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 23-12-2004, 2005-173
CiteertitelSMA 2005, 307
SamenvattingGeslacht.

(Oordeel 2004-173).
Pagina307-307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 21-12-2004, 2005-169
CiteertitelSMA 2005, 307
Samenvatting(Oordeel 2004-169).
Pagina307-307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 16-09-2004, 2004-115
CiteertitelSMA 2005, 308
SamenvattingArbeidsduur/geslacht.

(Oordeel 2004-115).
Pagina308-308
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 30-12-2004, 2004-178
CiteertitelSMA 2005, 308
SamenvattingLeeftijd.

(Oordeel 2004-178).
Pagina308-308
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 30-12-2004, 2004-179
CiteertitelSMA 2005, 308
SamenvattingLeeftijd.
Pagina308-309
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 11-10-2004, 2004-130
CiteertitelSMA 2005, 309
SamenvattingLeeftijd.
Pagina309-309
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 05-11-2004, 2004-146
CiteertitelSMA 2005, 309
SamenvattingHandicap.

(Oordeel 2004-146).
Pagina309-309
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 20-12-2004, 2004-166
CiteertitelSMA 2005, 309
SamenvattingHandicap/chronische ziekte.

(Oordeel 2004-166).
Pagina309-309
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 13-12-2004, 2004-161
CiteertitelSMA 2005, 309
SamenvattingHandicap/chronische ziekte.
Pagina309-310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 05-11-2004, 2004-145
CiteertitelSMA 2005, 310
SamenvattingHandicap/chronische ziekte.
Pagina310-310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 24-09-2004, 2004-118
CiteertitelSMA 2005, 310
SamenvattingLeeftijd.

(Oordeel 2004-118).
Pagina310-311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 28-12-2004, 2004-177
CiteertitelSMA 2005, 311
SamenvattingGeslacht.

(Oordeel 2004-177).
Pagina311-311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 24-08-2004, 2004-108
CiteertitelSMA 2005, 311
SamenvattingHandicap/chronische ziekte.

(Oordeel 2004-108).
Pagina311-311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 21-12-2004, 2004-168
CiteertitelSMA 2005, 311
SamenvattingGodsdienst.

(Oordeel 2004-168).
Pagina311-312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 02-12-2004, 2004-155
CiteertitelSMA 2005, 312
SamenvattingRas.

(Oordeel 2004-155).
Pagina312-312
Artikel aanvragenVia Praktizijn