Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 23-06-2005
Aflevering 6
TitelAlgemene beginselen van goed bestuur en de toepassing door de Algemene Rekenkamer
CiteertitelNTB 2005, 23
SamenvattingIn Nederland wordt al langere tijd gesproken over de vraag aan welke eisen het bestuursoptreden - het optreden van ambtenaren incluis - moet voldoen. Die vraag betreft de fundamenten van de rechtsstaat. De auteur wil deze discussie over de overgang van beginselen van behoorlijk bestuur naar beginselen van goed bestuur voeden door onder meer te kijken naar buitenlandse ontwikkelingen en de toepassing in eigen land door de Algemene Rekenkamer.
Auteur(s)G.H. Addink
Pagina169-183
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe bestuurlijke boete. Verslag van een VAR-studiemiddag
CiteertitelNTB 2005, 24
SamenvattingOp vrijdag 15 april j.l. organiseerde de VAR - Vereniging voor Bestuursrecht - een zeer druk bezochte studiemiddag over de bestuurlijke boete. Bijzondere aandacht kregen de boeteregeling in de Vierde tranche Awb, het wetsvoorstel OM-afdoening en de bestuurlijke boete bij 'kleine ergernissen'. Als sprekers traden achtereenvolgens op prof. mr. L.J.J. Rogier, mw. mr. C.L.G.F.H. Albers, mr. dr. A.R. Hartmann en mw. mr. C.J. Roon.
Auteur(s)M. Vos
Pagina184-187
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerwachting - Over bestuursorganen en hun rechtspersonen
CiteertitelNTB 2005, 25
SamenvattingIn een bepaalde fase van de rechtenstudie mag - of misschien zelfs: moet - de juridische wereld eenvoudig worden voorgesteld. Dan wordt de argeloze aankomende jurist voorgehouden dat het persoonsbegrip in het bestuursrecht het bestuursorgaan is en dat de rechtspersoon een privaatrechtelijk subjectbegrip is. Soms - zo wordt dan uiteengezet - vallen die twee tezamen en is een rechtspersoon tevens bestuursorgaan.
Auteur(s)J.A.F. Peters
Pagina188-189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKronieken - Bestuurlijke organisatie
CiteertitelNTB 2005, 26
Samenvatting1. Openbare lichamen, bestuursorganen en rechtspersonen;
1.1 openbare lichamen;
1.2 bestuursorganen;
1.3 rechtspersonen;

2. Attributie, delegatie en mandaat;
2.1 attributie;
2.2 delegatie;
2.3 mandaat;

3. Spreiding van bevoegdheden;
3.1 territoriale decentralisatie;
3.2 functionele decentralisatie;
3.3 deconcentratie;
3.4 agentschappen;

4. Bestuurlijk toezicht;
4.1 goedkeuring en verklaring van geen bezwaar;
4.2 schorsing en vernietiging;
4.3 overig bestuurlijk toezicht;

5. Samenvatting;
5.1 gemeenschappelijke regelingen;
5.2 bestuursakkoorden;
5.3 andere samenwerkingsvormen.
Auteur(s)M.C. de Voogd
Pagina190-201
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKronieken - Schadevergoeding (w.o. onrechtmatige overheidsdaad)
CiteertitelNTB 2005, 27
Samenvatting1. Onrechtmatige overheidsdaad;
1.1 Bevoegdheid en ontvankelijkheid;
1.2 Publiekrechtelijke voorvragen;
1.3 Beoordeling bodemgeschil, toetsing;
1.4 Schadevergoeding;
1.5 Andere voorzieningen;

2. Kort geding;
2.1 Bevoegdheid en ontvankelijkheid;
2.2 Spoedeisendheid;
2.3 Toetsing;
2.4 Voorzieningen;

3. Nadeelcompensatie op grond van de wet;

4. Nadeelcompensatie op grond van de a.b.b.b.;

5. Schadevergoeding in bestuursrechtspraak.
Auteur(s)B.P.M. van Ravels
Pagina202-213
Artikel aanvragenVia Praktizijn