Maandblad voor Vermogensrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Datum 02-12-2021
Aflevering 10
RubriekArtikelen
TitelMaten van openbare orde
CiteertitelMvV 2021, afl. 10, p. 323
SamenvattingHet privaatrechtelijke begrip ‘openbare orde’ wordt in de heersende leer geduid als ‘contextgebonden’ en dus meerduidig begrip. Bovendien wordt onderscheid gemaakt tussen de nationale en internationale openbare orde. In deze bijdrage wordt een uniforme benadering van het openbareordebegrip verdedigd.
Auteur(s)B.T.M. van der Wiel
Pagina323
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe kennisgevingsplicht van de verzekeraar in de zin van art. 7:929 lid 1 BW
CiteertitelMvV 2021, afl. 10, p. 335
SamenvattingDe afgelopen jaren heeft de Hoge Raad de kans gehad én gegrepen om duidelijkheid te verschaffen in verschillende verzekeringsrechtelijke vraagstukken. In zijn arrest van 5 februari 2021, waar deze bijdrage over gaat, heeft de Hoge Raad dat ook gedaan.
Auteur(s)P.M. Leerink , K. Engel
Pagina335
UitspraakECLI:NL:HR:2021:178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHoe zet je contractuele verplichtingen door naar subleveranciers bij een uitbesteding?
CiteertitelMvV 2021, afl. 10, p. 349
SamenvattingIn de praktijk besteden ondernemingen geregeld (onderdelen van) hun bedrijfsprocessen uit aan derde leveranciers die in die processen gespecialiseerd zijn. Ten behoeve van de uitbesteding van diensten sluit de betreffende onderneming (de uitbesteder) met de geselecteerde leverancier een uitbestedingscontract. De betreffende leverancier werkt op zijn beurt vaak met verschillende subleveranciers en subsubleveranciers bij de uitvoering van de uitbestede diensten.
Auteur(s)W. van Angeren , E.C. Hangelbroek
Pagina349
LinkVolledige tekst artikel (brinkhof.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelToepassing van art. 6:136 BW doet aan de werking van een geldige verrekeningsverklaring niet af
CiteertitelMvV 2021, afl. 10, p. 357
SamenvattingHet arrest van de Hoge Raad van 11 december 20201 over verrekening dat de auteur in deze bijdrage als vertrekpunt kiest, is op het eerste gezicht niet meer dan een rechtstreekse toepassing van twee rechtsregels. Maar wie langer over dat arrest en die twee regels nadenkt, zal bemerken dat er consequenties zijn die hij of zij zich nog niet, of niet ten volle had gerealiseerd.
Auteur(s)W.L. Valk
Pagina357
UitspraakECLI:NL:HR:2020:2005
Artikel aanvragenVia Praktizijn