Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 09-12-2021
Aflevering 10
RubriekEditorial
TitelOver vangnetbepalingen voor de opsporing
CiteertitelDD 2021/67
SamenvattingDe directe aanleiding voor deze bijdrage ligt in een aantal recente uitspraken uit de feitenrechtspraak waarin de rechter(-commissaris) in bestaande opsporingsbevoegdheden een grondslag vindt voor nieuwe en verstrekkende digitale opsporingsmethoden.
Auteur(s)L. Stevens
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2019:14245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelGeen gronden voor een verruiming van de aangifteplicht voor seksueel misbruik
CiteertitelDD 2021/68
SamenvattingIs de aanpak van seksueel misbruik gebaat bij een verruiming van de aangifteplicht van artikel 160 Sv en de strafbaarstelling van artikel 136 Sr?
Auteur(s)R.S.B. Kool , F.G.H. Kristen
LinkVolledige tekst wetsartikel (160 Sv, wetten.overheid.nl)
LinkVolledige tekst wetsartikel (136 Sr, wetten.overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelMisschien is het nog te vroeg
CiteertitelDD 2021/69
SamenvattingDe paradigmawisseling in het euthanasierecht.
Auteur(s)N. Rozemond
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelFinancieel-economisch strafrecht
CiteertitelDD 2021/70
SamenvattingMet onder meer aandacht voor gewoonte maken van het plegen van delicten
Auteur(s)D.R. Doorenbos , M.E. Rosing
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelFiscaal strafrecht
CiteertitelDD 2021/71
SamenvattingMet onder meer aandacht voor de start van het Europees Openbaar Ministerie dat onder meer grensoverschrijdende btw-fraude zal gaan vervolgen.
Auteur(s)W.E.C.A. Valkenburg , A.A. Feenstra
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelOM en rechter
CiteertitelDD 2021/72
SamenvattingMet onder meer aandacht voor het jaarbericht van het OM en de visitatiecommissie OM.
Auteur(s)M.J.A. Plaisier , W.J.V. Spek
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelTribunalenstrafrecht
CiteertitelDD 2021/73
SamenvattingMet onder meer aandacht voor de veroordeling in eerste aanleg van Dominic Ongwen.
Auteur(s)M. Cupido , K.M. Pitcher
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelVertrouwen is goed, maar controle is beter
CiteertitelDD 2021/74
SamenvattingDe interpretatie van het interstatelijke vertrouwensbeginsel door Nederlandse feitenrechter bij samenwerking tussen EVRM-lidstaten in het kader van internationale digitale rechtshulp in strafzaken en het beginsel van equality of arms.
Auteur(s)S.G.A.M. Adams
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2021:5398
Artikel aanvragenVia Praktizijn