Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 30-12-2021
Aflevering 10
RubriekRedactioneel
TitelEen gewaarschuwd bestuursrechtjurist
CiteertitelNTB 2021/309
SamenvattingDe VAR, de vereniging voor bestuursrecht sprak over vier prachtige preadviezen. En daarvan heeft als onderwerp de omvangrijke steun- en herstelpakketten die de overheid vrijwel direct aan het begin van de coronacrisis in het leven heeft geroepen voor de getroffen ondernemers en burgers. In dat preadvies passeren heel veel steunregelingen de revue, die heel verschillende grondslagen kennen, verschillende voorwaarden en verplichtingen en die dus leiden tot heel verschillende rechtsposities voor de burgers die daarvan gebruik hebben gemaakt.
Auteur(s)W. den Ouden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelDe ordening van schaarse ruimte
CiteertitelNTB 2021/310
SamenvattingIn deze bijdrage staan twee vragen centraal: a) In hoeverre is bij planologische besluiten sprake van de verdeling van schaarste? b) Hoe verhoudt die schaarste zich tot het leerstuk van de verdeling van schaarse rechten?
Auteur(s)T.H. Nijmeijer , J. Wolswinkel
LinkVolledige tekst artikel (Tilburguniversity.edu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelDrie Hoge Colleges van Staat na de toeslagenaffaire
CiteertitelNTB 2021/311
SamenvattingDe auteurs willen vanuit de ervaringen die zijn opgedaan als gevolg van de toeslagenaffaire zich richten op de vraag of van de Raad van State, de Nationale Ombudsman en de Algemene Rekenkamer ook niet een wat meer reflectieve, veranderingsgezinde en op onderlinge samenwerking gerichte werkwijze mag worden verwacht met betrekking tot de manier van signaleren van problemen met de uitvoerbaarheid van wetgeving. Zij presenteren daartoe drie scenario's, bedoeld om het denken te stimuleren over de vraag: wat zou er mogelijk nog anders en beter kunnen?
Auteur(s)R. van Gestel , P. van Lochem
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuurshandelingen
CiteertitelNTB 2021/312
SamenvattingDe kroniek beslaat de periode van 1 april 2021 tot en met 1 november 2021.
Auteur(s)R. Bassie , R.M. van Male , A. Mazzola , F.M.E. Schulmer
LinkVolledige tekst artikel (AKD.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelSubsidies en bestuursrechtelijke geldschulden
CiteertitelNTB 2021/313
SamenvattingDe kroniek beslaat de periode van oktober 2020 tot en met oktober 2021.
Auteur(s)J. Kennis , S.O. Visch , J.P. Heinrich
Artikel aanvragenVia Praktizijn