Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 31-12-2021
Aflevering 12
RubriekKort & bondig
TitelGelijkheid voor gegadigden bij gronduitgifte
CiteertitelTvAR 2021, afl. 12
SamenvattingMet zijn opzienbarende arrest van 26 november 2021 in de zaak Bedeco/gemeente Montferland, opgenomen in dit tijdschrift onder nr 8079, heeft de Hoge Raad de gemoederen bij gemeenten en ontwikkelaars flink in beweging gezet. Overheden mogen in principe niet meer één op één onroerend goed verkopen, maar moeten bij gronduitgifte gelijke kansen bieden aan gegadigden.
Auteur(s)W.J.E. van der Werf
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
UitspraakECLI:NL:HR:2021:1778
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelStikstofrechten: gouden bergen of gebakken lucht?
CiteertitelTvAR 2021, afl. 12
SamenvattingIn dit tijdschrift gingen Harbers en Gietema-van der Heide eerder in op de vraag wie de eigenaar is van stikstofrechten bij het eindigen van een pachtovereenkomst. Vragen over de overdracht van stikstofrechten (bijvoorbeeld bij beëindiging van pacht, maar ook in andere contractuele verhoudingen, zoals koop en lease) zijn actueel omdat stikstofrechten sinds kort kunnen worden verkocht of verleast. Stikstofrechten vertegenwoordigen in die transacties een bepaalde (meestal aanzienlijke) vermogenswaarde, waardoor ze in de praktijk vaak als vermogensrecht worden gezien. Maar zijn stikstofrechten wel vermogensrechten?
Auteur(s)R. Ligtvoet
LinkVolledige tekst artikel (Hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOnteigenen voor natuur
CiteertitelTvAR 2021, afl. 12
SamenvattingAlweer dertien jaar geleden kwam de Raad voor het Landelijk Gebied op eigen initiatief met een advies over onteigening als instrument om de (toenmalige) Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te realiseren. De Raad voor het Landelijk Gebied zag daartoe toen reden, omdat hij vreesde dat de totale taakstelling voor verwerving van nieuwe natuur, robuuste verbindingszones en natte natuur in de EHS niet tijdig gehaald zou worden. Het advies kreeg toen veel aandacht en (onder de radar) ook navolging.
Auteur(s)G.J.M. de Jager
LinkVolledige tekst advies (rli.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer 22-04-2021, GP 11.793 en GP 11.793 t/m 11.795
CiteertitelTvAR 2021/8076
SamenvattingPachtprijsherziening. 
AnnotatorJ.M.M. Menu
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-06-2021
CiteertitelTvAR 2021/8077
SamenvattingMedepacht
Samenvatting (Bron)7:364 BW. Deze zaak gaat over de vordering van de pachter om zijn zoon als medepachter aan te merken. Het hof oordeelt dat de zoon niet voldoet aan de vereisten die gelden voor een medepachter.
AnnotatorD.W. Bruil
UitspraakECLI:NL:GHARL:2021:5656
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-07-2021
CiteertitelTvAR 2021, afl. 12
SamenvattingVennootschapsakte en pacht
Auteur(s)J.W.A. Rheinfeld
UitspraakECLI:NL:GHARL:2021:6764
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 26-11-2021
CiteertitelTvAR 2021/8079
SamenvattingVerkoop onroerende zaak door overheidslichaam
Samenvatting (Bron)Verkoop onroerende zaak door overheidslichaam. Gebondenheid aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur, gelijkheidsbeginsel (art. 3:14 BW). Verplichting voor overheidslichaam om mededingingsruimte en transparantie te bieden. Staatssteun?
AnnotatorW.J.E. van der Werf
UitspraakECLI:NL:HR:2021:1778
Artikel aanvragenVia Praktizijn