Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 01-02-2022
Aflevering 1
RubriekThema - Doorlooptijden
TitelDe hoge tol van het lange wachten
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 1, p. 11
SamenvattingAdvocaten en hun cliŽnten hebben veel last van de trage gang van zaken bij de diverse gerechtelijke instanties. Veruit de meeste rechtszaken lopen vertraging op, is de ervaring. CliŽnten verkeren lang in onzekerheid, ondervinden financiŽle schade of kunnen niet verder met hun leven.
Auteur(s)M. Gijsbertsen , K. Pijnappels
Pagina11-15
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekThema - Doorlooptijden
TitelRegiegesprek als smeerolie voor het proces
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 1, p. 19
SamenvattingHet Hof Arnhem-Leeuwarden is een nieuw fenomeen rijker: het regiegesprek. Daarin worden procesafspraken gemaakt. Raadsheer Dorien Willemse over de voordelen.
Auteur(s)Th.C.M. Willemse
Pagina19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHandjeklap met het OM
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 1, p. 25
SamenvattingEen unicum in Nederland: in december veroordeelde de rechtbank Limburg vier verdachten in twee strafzaken op basis van afdoeningsvoorstellen. Twee weken later gebeurde hetzelfde in Rotterdam. Worden procesafspraken tussen OM en verdachte de nieuwe trend?
Auteur(s)D. van Dijk
Pagina25
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelAdvocaten: Wet Draagmoederschap moet er zo snel mogelijk komen
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 1, p. 37
SamenvattingEen groeiend aantal kinderen in Nederland komt via een draagmoeder ter wereld. Juridisch kleven daar talloze haken en ogen aan. Familierechtadvocaten hebben er een stevige kluif aan.
Pagina37
LinkVolledige tekst artikel (ISSUU.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische analyse
TitelDe advocaat en de klachtplicht
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 1, p. 61
SamenvattingOok advocaten kunnen zich onder bepaalde voorwaarden met succes verweren tegen klachten die (te) laat zijn ingediend. Dan moeten ze wel kunnen aantonen dat ze schade lijden door de late klacht.
Auteur(s)A. van der Bent
Pagina61
LinkVolledige tekst artikel (Wybenga-advocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische opinie
TitelDerdengeldrekening is archaÔsch fenomeen en kan weg
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 1, p. 64
SamenvattingDe derdengeldenrekening is voor advocaten en hun cliŽnten niet langer relevant en kan worden afgeschaft, betoogt ondernemingsadvocaat Ellen Timmer.
Auteur(s)E. Timmer
Pagina64
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelDekenbezwaar op grond van artikel 5.11 en 7.4 Voda gegrond
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 1, p.
SamenvattingDekenbezwaar gericht tegen zes advocaten (verweerders) die in dienst zijn bij BrandMR, een zusteronderneming van SRK Rechtsbijstand B.V. BrandMR verleent op betalende basis rechtsbijstand aan klanten die geen rechtsbijstandverzekering hebben. Op grond van de Voda is het verweerders niet toegestaan om, terwijl zij in dienst zijn bij SRK, rechtsbijstand te verlenen aan klanten van BrandMR, omdat zij alleen klanten mogen bijstaan die verzekerd zijn op grond van een rechtsbijstandverzekering. Het hof is het eens met het standpunt van de deken dat de presentatie van verweerders op de website van BrandMR de indruk wekt dat zij diensten voor BrandMR verrichten en dit een misleidend beeld geeft. Verweerders hebben verklaard dat zij zich destijds op deze wijze op de website van BrandMR hebben gepresenteerd, omdat zij het concept van BrandMR wilden steunen en het er niet mee eens zijn dat zij geen diensten voor BrandMR mochten verrichten. Dit doel rechtvaardigt geenszins de wijze waarop verweerders zich op de website hebben gepresenteerd. De deken heeft verweerders er meerdere keren voor gewaarschuwd dat zij de gedragsregels overtraden en verweerders hebben er willens en wetens voor gekozen om de wijze waarop zij zich op de website presenteren niet in overeenstemming te brengen met de op dat moment geldende regelgeving. Het hof acht de maatregel van waarschuwing passend en geboden. Een na de mondelinge behandeling binnengekomen intrekking van het hoger beroep (zonder nadere motivering) van een van de verweerders heeft het hof naast zich neergelegd, in dat stadium is een intrekking zoals bedoeld in artikel 56, vijfde lid van de Advocatenwet niet meer aan de orde.
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2021:105
Artikel aanvragenVia Praktizijn