Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS)

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS)
Datum 04-12-2021
Aflevering 5
RubriekVan de redactie
TitelOnderhoud aan de rechtsstaat
CiteertitelNTS 2021, afl. 5, p. 261
SamenvattingUit de Rijksbegroting 2022 die op Prinsjesdag is gepresenteerd blijkt dat het (demissionaire) kabinet zich richt op de aanpak van ‘dominante criminele verdienmodellen’ en ondermijning, alsmede op het minder aantrekkelijk maken van criminaliteit voor jongeren. Er wordt extra geld vrijgemaakt voor het stelsel van bewaken en beveiligen en ook het waarborgen van toegang tot gefinancierde rechtsbijstand krijgt in de slipstream van de toeslagenaffaire de nodige aandacht.
Auteur(s) Redactie
Pagina261
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet Europees Openbaar Ministerie in de Nederlandse rechtsorde
CiteertitelNTS 2021, afl. 5, p. 263
SamenvattingOp 1 juni 2021 is het Europees Openbaar Ministerie operationeel geworden. De strafrechtelijke bestrijding van strafbare feiten die de financiële belangen van de Unie schaden, ligt daarmee niet langer alleen in handen van de nationale autoriteiten, maar kan ook door deze nieuwe instelling van de Europese Unie plaatsvinden.
Auteur(s)M.J. Borgers
Pagina263
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Overleveringswet op de helling: de herimplementatie van Kaderbesluit 2002/584/JBZ
CiteertitelNTS 2021, afl. 5, p. 274
SamenvattingOp 12 mei 2004 heeft Nederland Kaderbesluit 2002/584/JBZ betreffende het Europees aanhoudingsbevel omgezet. Het resultaat daarvan, de Overleveringswet, is op 1 april 2021 ingrijpend gewijzigd.
Auteur(s)V.H. Glerum
Pagina274
LinkVolledige tekst artikel (improveaw.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelConsensuele sexting tussen minderjarigen: een bespreking van de exceptie
CiteertitelNTS 2021, afl. 5, p. 297
SamenvattingIn mei 2020 is het voorontwerp Wet seksuele misdrijven in consultatie gegaan, nadien is het wetsvoorstel herzien en wederom in consultatie gegaan. Met dit voorstel wordt beoogd de gehele zedentitel te herzien.
Auteur(s)R.F. Aksay , M.W. Kouwenberg
Pagina297
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKnelpunten bij en onduidelijkheden rondom het afgeven van een civiele zorgmachtiging door de strafrechter
CiteertitelNTS 2021, afl. 5, p. 311
SamenvattingOp 1 januari 2020 zijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwangpsychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten in werking getreden. De Wzd normeert de verplichte zorg voor personen met een psychogeriatrische aandoening3 of een verstandelijke handicap. De Wvggz doet dit voor personen met een psychische stoornis.
Auteur(s)T.M. de Groot
Pagina311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKennismaken met de ‘onbekende derde’ als medepleger
CiteertitelNTS 2021, afl. 5, p. 321
SamenvattingEind 2020 wees de Hoge Raad arrest in een van de zaken naar aanleiding van de zogenoemde ‘Enschedese Voogdijmoord’. Aan de verdachte in deze zaak was primair ten laste gelegd dat zij ‘tezamen en in vereniging met een of meer anderen’ haar ex-partner had vermoord.
Auteur(s)F.C.W. de Graaf , E.M. Moerman
Pagina321
UitspraakECLI:NL:HR:2020:1606
Artikel aanvragenVia Praktizijn