Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 18-02-2022
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
TitelDe normering van artificiŽle intelligentie: lessen uit het verleden en uitdagingen voor de toekomst
CiteertitelNTB 2022/36
SamenvattingHet huidige nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht staat in het teken van de inzet van nieuwe informatietechnologieŽn door de overheid, in het bijzonder artificiŽle intelligentie. Dit onderwerp staat momenteel volop in de schijnwerpers, zo blijkt uit de vele wetenschappelijke publicaties, (ongevraagde) adviezen, onderzoeksrapporten en krantenartikelen die recent hierover zijn verschenen.
Auteur(s)F. «apkurt
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelArtificiŽle intelligentie en bestuursrecht: menselijk ťn digitaal
CiteertitelNTB 2022/37
SamenvattingDe opmars van kunstmatige of artificiŽle intelligentie geeft aanleiding tot Brave New World-achtige beschouwingen aan de ene kant en een toegenomen aandacht voor de technische aspecten van bestuursbesluitvorming aan de andere kant. Het definiŽren van AI is dermate lastig dat het als zodanig onderwerp is van wetenschappelijk debat.
Auteur(s)A. Meuwese
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelHet voorstel voor een Europese AI-verordening en de betekenis daarvan voor Nederlandse overheden
CiteertitelNTB 2022/38
SamenvattingArtificiŽle intelligentie of kunstmatige intelligentie houdt de gemoederen van beleidsmakers al enkele jaren bezig. Sinds duidelijk is dat AI in steeds grotere mate onze levens kan gaan beÔnvloeden, zijn op diverse niveaus richtsnoeren en gedragscodes ontwikkeld met als doel ervoor zorg te dragen dat AI op een eerlijke en rechtvaardige wijze wordt ingezet. Met het voorstel voor een verordening tot vaststelling van geharmoniseerde regels betreffende artificiŽle intelligentie is de Europese Commissie wereldwijd de eerste overheid die een stap verder gaat in het reguleren van AI en een voorstel doet voor een AI-verordening.
Auteur(s)B. Kleinhout , J.L. Naves
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelBesturen met blockchain in de digitale netwerksamenleving: het borgen en operationaliseren van transparantie en accountability
CiteertitelNTB 2022/39
SamenvattingHet uitvoeren van publieke taken en het uitoefenen van publiek gezag digitaliseren in toenemende mate en in hoog tempo. Algoritmische, geautomatiseerde besluitvorming krijgt dan ook de voorbije jaren steeds meer aandacht in bestuursrechtelijk Nederland. Daarnaast experimenteert en innoveert de overheid ook met nieuwe, opkomende technologieŽn, zogenaamde emerging technologies.
Auteur(s)C. van Oirsouw , J. Goossens
LinkVolledige tekst artikel (Tilburguniversity.edu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelDatagedreven datacommunicatie binnen het bestuursrecht: geautomatiseerd maatwerk?
CiteertitelNTB 2022/40
SamenvattingDatacommunicatie is communicatie van en over data tussen meerdere partijen. Tijdens de coronacrisis hebben we het belang van datacommunicatie door overheden aanzienlijk zien toenemen. De modellen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu moeten bij de rechter ter motivering dienen voor een avondklok, een horecasluiting of een coronapas.
Auteur(s)A. Balvert
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelEuropees staats- en bestuursrecht
CiteertitelNTB 2022/42
SamenvattingDeze kroniek beslaat de periode van september 2021 tot en met december 2021.
Auteur(s)T. Duijkersloot , R. Ortlep , M. Verhoeven , R. Widdershoven
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelHandhaving van bestuursrecht
CiteertitelNTB 2022/43
SamenvattingDe kroniek beslaat de periode van 1 augustus 2021 t/m 31 december 2021.
Auteur(s)M.L. Batting , C. de Rond , K. Winterink
Artikel aanvragenVia Praktizijn