Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 11-03-2022
Aflevering 2
RubriekCover
TitelZaak-Pels Rijcken legt controverse om toezicht bloot
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 2, p. 11
SamenvattingDe giftige erfenis van notaris Frank Oranje breekt nu ook de advocatuur lelijk op. Plots is er weer volop discussie over het toezicht.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina11
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelRaad van State meet nu ook de menselijke maat
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 2, p. 19
SamenvattingDe bestuursrechter gaat bij het evenredigheidsbeginsel in het vervolg rechtstreeks toetsen aan artikel 3:4 lid 2 Algemene wet bestuursrecht. De menselijke maat wordt hierdoor belangrijker. ĎEen duidelijke opdracht aan bestuursorganen om de belangen van burgers in ogenschouw te nemen.í
Auteur(s)F. Mebius
Pagina19
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelSeksueel wangedrag; vooral een civiele zaak
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 2, p. 32
SamenvattingAdvocaten zijn nauw betrokken bij het maatschappelijk debat over seksueel wangedrag. Wat heeft een advocaat nodig om slachtoffers bij te staan?
Auteur(s)D. van Dijk
Pagina32
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische opinie
TitelBeperking van het aantal pagina's in appel: de tussenstand
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 2, p. 50
SamenvattingEen groep advocaten heeft vorig jaar de Staat in kort geding gedagvaard om de maatregel van de beperking van de processtukken in appel per 1 april 20211 ongedaan te maken. De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft bij tussenvonnis van 11 juni 20212 prejudiciŽle vragen gesteld aan de Hoge Raad. Daags voor kerst kwam de conclusie van A-G De Bock3. In dit artikel wordt ingegaan op deze conclusie.
Auteur(s)J.W. Alt
Pagina50
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische analyse
TitelHeffing in box 3: wie krijgt rechtsherstel?
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 2, p. 55
SamenvattingEen recente uitspraak van de Hoge Raad over de vermogensbelasting heeft verstrekkende gevolgen. Een belangrijke vraag is of ook mensen die niet tijdig bezwaar hebben gemaakt geld kunnen terugvragen. Fiscaal advocaat Yola Geradts schetst de juridische stand van zaken.
Auteur(s)Y.E.J. Geradts
Pagina55
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek burgerlijk procesrecht 2021
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 2, p. 59
Auteur(s)R. Hendrikse , B. van Zelst , F.J. Werners , J. van der Linden , A. Schoenmakers
Pagina59
LinkVolledige tekst artikel (Advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van Discipline 's-Hertogenbosch 13-12-2021, 210230
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 2, p. 86
SamenvattingKlacht over advocaat wederpartij. Verweerster heeft volgens klagers tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld doordat zij een getuige zou hebben beÔnvloed. Daarvan is het hof, met de raad, niet gebleken, zodat het oordeel van de raad wordt bekrachtigd. Verzoek tot het (opnieuw) horen van getuigen afgewezen. De reikwijdte van hetgeen ter beoordeling aan de tuchtrechter is voorgelegd is beperkt. Het gaat om de vraag of verweerster ťťn getuige in de onderliggende civiele procedure heeft beÔnvloed, niet om de vraag of meerdere getuigen in die procedure mogelijk niet naar waarheid hebben verklaard. Het hof heeft geen aanknopingspunten om aan te nemen dat de opgegeven getuigen uit eigen waarneming (anders) zouden kunnen verklaren
Pagina86
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2021:233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van Discipline 's-Hertogenbosch 1-11-2021, 210140
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 2, p. 86
SamenvattingHet staat een advocaat die door een rechtsbijstandverzekeraar wordt ingeschakeld om de belangen van een verzekerde te behartigen, niet vrij om de verzekeraar te melden dat de verzekerde in kwestie een tuchtklacht tegen de advocaat heeft ingediend. Al meerdere malen is geoordeeld dat een advocaat die een verzekerde bijstaat ook een geheimhoudingsplicht heeft jegens de (rechtsbijstand)verzekeraar die hem heeft ingeschakeld. Hieronder ga ik in op de zojuist genoemde uitspraak van het Hof van Discipline en op de verplichtingen van een advocaat op het moment dat hij wordt ingeschakeld door een (rechtsbijstand)verzekeraar.
Pagina86
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2021:211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van Discipline 's-Gravenhage 10-12-2021, 210236W en 210237W
CiteertitelAdv.bl. 2022, afl. 2, p. 86
SamenvattingWrakingsverzoeken. De omstandigheid dat de behandelend kamer heeft besloten de tuchtrechtelijke documentatie van de beklaagde advocaat niet voor de behandeling van de zaak ter beschikking te stellen, is geen grond voor wraking. Daarbij wijst de wrakingskamer erop dat uit het stelsel van de Advocatenwet blijkt dat slechts een beperkt aantal gerechtigden kennis kunnen nemen van het tuchtrechtelijk verleden van een advocaat. In een tuchtprocedure is het tuchtrechtelijk verleden verder doorgaans enkel van belang voor de bepaling van de maatregel. Verzoeker heeft geen argumenten aangedragen waarom dat in dit geval anders zou zijn. De wrakingsverzoeken zijn ongegrond
Pagina86
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2021:236
Artikel aanvragenVia Praktizijn